https://www.facebook.com/kelemenhunor.rmdsz
Hétfõ, 2019. szeptember 23., 16.40
Csernakeresztúr önállósodása

Szeretnék is, meg nem is

A helyhatósági kampánynak köszönhetően újra terítékre került a jelenleg Dévához tartozó, de eléggé sajátos arculatú Csernakresztúr önállósodása.


Némely polgármesterjelölt ugyanis úgy véli, hogy az 1600 körüli lelket számláló falu lakossága lényegesen jobban élne, ha a település önálló közigazgatási egységgé alakulna. Persze olyan jelölt is akad, aki biztos szavazóbázist látva a faluban körömszakadtáig ragaszkodna a mostani felálláshoz. Tény, hogy a keresztúriak véleménye is eléggé megoszlik ez ügyben.

Csernakeresztúr ugyanis 700 éves múlttal rendelkező település, melyet a középkorban magyar kisnemesi családok laktak, majd a XX. század elején több száz bukovinai székely család telepedett ide, főleg Andrásfalváról. Így az utóbbi jó száz esztendőben a falu etnikai összetételében megszilárdult a magyar lakosság 60%-os aránya, melynek köszönhetően ma is Hunyad megye legmagyarabb falujaként tartják számon.

Magyar szigetről álmodnak

Na, most ha Csernakeresztúr így önmagában külön faluvá, községgé válhatna, akkor az igencsak jó volna – vélik a falubeliek. Hiszen a településen az utóbbi 15 évben  a bukovinai székelyek hagyományőrzésének köszönhetően nagyon fellendült a faluturizmus. Rengeteg kapcsolatunk alakult ki főleg magyarországi közösségekkel, településekkel és ezeket sokkal jobban lehetne táplálni, ha nekünk saját önkormányzatunk volna – állítja Nisztor István, aki még azt is el tudná képzelni, hogy Csernakeresztúr önálló településként amolyan magyar szigetté, kultúrközponttá válna a Hunyad megyei szórványban. Ha nem is ilyen merész gondolatokkal, de hasonló véleményen van Szabó Julianna, a hagyományőrző csoport vezetője, konkrét példaként említve a testvértelepülési kapcsolatra Balatonszentgyörgy estetét. Az ottani alpolgármester turistaként jött a faluba és annyira megtetszettek neki az itteni emberek, a hagyományok, hogy azóta is kérlel, hogy alakítsunk ki valamiféle hivatalos kapcsolatot is a két település között. Sajnos testvérvárosi keretben nem gondolkodhatunk, mert mi Dévához tartozunk, tehát nem dönthetünk egyedül, Balatonszentgyörgy pedig túl kicsi egy dévai kapcsolathoz – magyarázza Szabó Julianna. Véleménye szerint ez nem egyedi eset. A bukovinai gyökerek táplálása során számtalan hasonló kis településsel vette fel a kapcsolatot Csernakeresztúr, de ezeknek nem lehetett hivatalos keretet adni. Egyszóval ilyen megközelítésben igencsak tetszene a falunak az önállóság.

Féltik a “kiváltságokat”

A gond csak ott kezdődik, hogy a polgármesterjelöltek közül egyik sem gondolkodik csupán Csernakeresztúrban. A leggyakoribb elképzelés az, hogy összeállna Szentandrás, Szántóhalma, Alpestes és Keresztúr és együtt alkotnának egy önálló községet. Hát ez a változat már kevésbé nyeri el a keresztúriak tetszését. Ezt semmiképp nem tudnám elfogadni, hiszen jelenleg mi itt többségben vagyunk a faluban, s ezt valamennyire tiszteletben is tartják. Kitették a magyar helységnévtáblát, az utcaneveket, egyszóval van szava a magyar közösségnek – magyarázza Szabó Julianna. Azonban véleménye szerint ha a felsorolt falvakkal “összecsapnák” őket, akkor a magyarság számaránya nagyon megváltozna, s ezzel együtt megszűnnének a jelenlegi „kiváltságok” is .

A gyárak jó fognának

Az etnikai megközelítésen túl azonban van, aki nagyon is reálisan gazdasági szempontból is meggondolná a dolgot. Én már régebben beszélgettem erről ezzel-azzal, s ma már meggyőződésem, hogy Csernakeresztúrnak gazdaságilag is jól jönne az önállóság, főleg akkor, ha nem más falvakkal, hanem csupán a szomszédos Alpestessel kötnének össze. Hiszen ez esetben a településhez tartozna a barcsai habtéglagyár és a vajdahunyadi kombinát öntödéje. Na most ezek annyi adót fizetnének, hogy abból a két kis falu vidáman eléldegélhetne – állítja Lőcsei József. Ráadásul Alpestes az etnikai vizeket sem kavarná túl fel, hiszen a falu határában kitett magyar helységnévtábla egyértelműen bizonyítja, hogy itt sem kevés a magyar. Igaz, hogy e faluban erős az elrománosodási hajlam, de talán ilyen szempontból is jól lenne összefogni Csernakeresztúrral – vélik ez utóbbi település lakói.

Természetesen mindez egyelőre csak álom. A Csernakeresztúrnak önállóságot ígérő  polgármesterjelöltek tisztségbejutása még igencsak bizonytalan, meg aztán a kampányígéretek betartására is volt már egy-két példa… Szerencsére a csernakeresztúriak ettől még nyugodtan alusznak, sőt dolgoznak is kitartóan, úgy hogy megújuló házaikkal lassan Déva luxus-negyedévé növi ki magát a falu, ezáltal teljesen elásva az önállósodás lehetőségét. Ami amúgy a Dévát, Vajdahunyadot, Piskit egyesítő agglomerációs tervet figyelembe véve amúgy is csekély eséllyel indul…

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'