Fölszálott a páva

JelenHaz
Szombat, 2019. október 19., 04.52
Szent István-búcsú Piskin

Sziklára építeni házat, hazát

Sziklára építeni házat, hazát
Sziklára építeni házat, hazát

Nem hiába épített 122 évvel ezelőtt épp Szent István tiszteletére templomot a Maros parti Piskitelepen Lönhart Ferenc püspök, aki a megye szülöttjeként itt is van eltemetve a templom közelében emelt kis kápolnában.

Szent István szellemisége, tanítása mélyen beleivódott az itt élő közösségbe. Bár a helyi, 180 lelkes gyülekezetnek már fele sem tud magyarul, a hit és a nagy király tisztelete ma is élteti ezt a maroknyi közösséget. A minden év augusztus 20.-a táján megrendezett búcsúünnepen bár két nyeleven folyik a prédikáció, a tartalom egységes. A román anyanyelvű hívek is áhítattal néznek fel a hatalmas oltárképre, melyen Szent István felajánlja a koronát és vele együtt az országot Szűz Máriának. És tisztelettel hallgatják a nagy király életével példázó prédikációkat, érezve, hogy egy évezreddel ezelőtt valóban nagy dolgok történtek itt a Kárpát-medencében, hiszen látják, hogy az akkor keresztyén hitre tért nép, ha megfogyva is de ma is él e térségben.

A kölcsönös tisztelet jegyében, a búcsúünnepeken rendszeresen megjelenik a város polgármestere is, aki jelentős mértékben járult hozzá, hogy önkormánzyati pénzből idén felújítsák a piski templom orgonáját, illetve a templomépítő püspök, Lönhart Ferenc sírboltja felett emelkedő kápolnát. A munkálatok nemrég fejeződtek be és hálánk jeléül ma este orgonakoncertet rendezünk a templomban, melyen  Szabó S. László orgonaművész ad majd elő Bach, Brahms és Händel műveket – mondta tegnap Tóh János, helyi plébános.

A kölcsönös tisztelet, a megmaradás, a templomépítés, -felújítás azonban csak akkor lehetséges, ha mindez nagyon erős hitre épül – hangsúlyozta tegnapi prédikációjában Farkas László, vajdahunyadi segédlelkész, a Hegyi beszéd utolsó részét, a sziklára épített ház példáját emlegetve. Szent István  nagysága abban rejlik, hogy ezer évvel ezelőtt felismerte azt a szilárd alapot, amire építeni tudott hazát, nemzetet. Ma is mindannyiunknak ez a feladata, hogy megtaláljuk azt a sziklát, ami szilárd alapot nyújt ahhoz, hogy mások eltiprása nélkül,  építkezzünk, gyarapodjunk, megmaradjunk ezen a földön, melyen 999 évvel ezelőtt alapította meg Szent István az Erdélyi Főegyházmegyét. Ezer év távlatából tehát méltán hangzott fel tegnap a csernakeresztúri kórus által előadott könyörgés: Szent István, légy most is jó példánk!

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'