Szombat, 2018. október 20., 04.01

Temes megyei Ezüstgyopár- és Mákvirág-díjasok

A Romániai Magyar Pe­da­gógusok Szövetsége október 14-én Szovátán a Teleki Oktatási Központban ünnepélyes keretek között kiosztotta az Ezüstgyopár- és a Mákvirág-díjakat.
Ezüstgyopár-díjjal két­éven­te jutalmazzák azokat a pedagógusokat, akiknek életpályája példaértékű, munkás­ságuk, alkotásuk maradandó értéket teremtett. Az elisme­rést olyan pedagógusok kap­ják, akiknek kiemelkedő tevékenységük a romániai ma­gyar közoktatás megmaradá­sát, fejlesztését, az anya­nyelvű kulturális örökség megtar­tását szolgálta, tevékenysé­gük­kel hozzájárultak nemzeti értékeink megmaradásához. A díjazottak között van Temes megyét képviselve Király Rozália, a Lugosi 5-ös Számú Általános Iskola magyar szakos tanára és Velcsov Margit, a Nagyszentmiklósi 1-es Szá­mú Általános Iskola román–magyar szakos tanára. Nevük megyeszerte ismert, akik szak­mai tudásukkal, számtalan iskolán kívüli program meg­szer­vezésével, a diákok iránti feltétlen odaadásukkal az egész közösség őszinte elismerését vívták ki. A több évtizedes lelkiismeretes, igényes pedagógusi munka mellett aktív résztvevői a közösségi életnek, sokrétű tevékeny­ségük példaként szolgál a fiatalabb nemzedék számára.
Mákvirág-díjra a tanu­lás­ban kiváló eredményt felmutató, tantárgyversenyeken dí­jazott, kulturális és diákrendezvényeken aktív, példás ma­­gaviseletű tanulók pályáznak. Temes megye Mákvirág-díjjal kitüntetett tanulói (a ta­valyi tanévben elért eredmé­nyek alapján): Gergelyfi Beáta – IX. osz­tály, Bartók Béla Elméleti Lí­ceum – bronz fokozat, Jakab Orsolya – X. osztály, Gerhar­dinum Ró­mai Katolikus Teo­lógiai Lí­ceum – ezüst fokozat, Szabó Liza – XI. osztály, Bartók Bé­la Elméleti Líceum – ezüst fo­kozat, Vicze Júlia –XII. osz­tály, Bartók Béla Elmé­leti Líceum – ezüst foko­zat.
A kitüntetett diákok ju­talomtáborozáson vehettek részt október 11–14. között Szo­vátán a Teleki Oktatási Központban. Gratulálunk a díjazottaknak, és további sok sikert kí­vánunk!


Tasi Ottília 
RMPSZ-elnök, Temes megye


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'