JelenHaz
Vasárnap, 2019. június 16., 21.37
Értékelő Kocsik József AMMGE-elnökkel

Túlszárnyalnák a tavalyi legsikeresebb évet

Kocsik József AMMGE elnök és csapata a tavalyi legsikeresebb évnál sikeresebbet szeretne
Kocsik József AMMGE elnök és csapata a tavalyi legsikeresebb évnál sikeresebbet szeretne

Kocsik Józseffel, az Arad Megyei Magyar Gazdák Egyesületének (AMMGE) az elnökével a mögöttünk lévő évi gazdatevékenységet értékeljük, az idei terveket vesszük számba.

– Ha egyetlen mondatban kellene értékelnie a 2017-es évet, hogyan minősítené?

– Az eddigi legjobb évünk volt, az elvárásokhoz viszonyítva viszont még nem elég…

– Furcsán hangzik, kérem, részletezzük!

– A tavalyi programsorozatunk január 28-án indult, amikor az újaradi RMDSZ és gazdaszervezet Horváth Imre AMMGE-alelnök vezetésével megszervezte a hagyományos farsangi gazdabált. Azon a helybeli és az aradi gazdaszervezetek mellett jó néhány vidéki is képviseltette magát. A március 29–31. között Budapesten megszervezett Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fórumán az AMMGE képviseletében jómagam és ifj. Zágoni Szabó András, az RMGE ügyvezető elnöke vettünk részt. Április 29-én Pozsár Ibolya ügyvezető igazgató és Nagy Zsolt falugazdász társaságában részt vettünk a Magyarok Kenyere Program Esztergomban megszervezett nyitórendezvényén, az Országos Búzaszentelő ünnepségen. Tekintve, hogy Nagy Zoltán agrármérnök az Egyesületünk tagjainak évek óta szállít vetőmagot kísérleti parcellák számára, 2017. május 31-én részt vettünk az Agromag Kft.  Telekgerendáson szervezett őszi kalászosok fajtabemulatóján. A Pest Megyei Mezőgazdasági Termelők Szövetségének ügyvezetőjével történt egyeztetés eredményeként, június 12-én tőlük 17 fős csapatot fogadtunk Arad megyei tanulmányúton. Június 17-én egyik tagszervezetünk, a Majláthfalvi Gazdák szervezésében került sor a VI. Majláthfalvi Gazdabálra, amelyet közös vacsorával egybekötött gazdafórum vezetett fel. A házigazdák mellett neves anyaországi és vajdasági szakemberek értekeztek az időszerű gazdasági és mezőgazdasági kérdésekről. Június 23-án részt vettünk az Orosházán megszervezett Péter- és Pál-napi emlékünnepségen és határszemlén. Ugyancsak júniusban 26–28. között részt vettünk az Alcsútdobozon szervezett külhoni falugazdászok továbbképzésén. Ugyanott összegezték a Magyar Földművelésügyi Minisztérium és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által tavaly elindított Kárpát-medencei falugazdász program eddigi eredményeit, tapasztalatait, de bemutatták az anyaországi falugazdász hálózat működését is.

– Álljunk meg itt néhány szóra! Kérném bővebben ismertetni a falugazdász- tevékenységet!

– A két anyaországi intézmény közös szervezésében tavaly beindított Kárpát-medencei Falugazdász Program jóvoltából Arad megyében is kaptunk egy falugazdász állást, amit Nagy Zsolt, a Debreceni Egyetem Agrármérnöki Karán oklevelet szerzett fiatalember tölt be. Tevékenysége a mezőgazdasági termelők teljes munkakörére kiterjed: szakmai tanácsokkal látja el, tájékoztatja őket a megjelenő új jogszabályokról, a pályázati lehetőségekről, tanácsokat ad az agrártámogatások igénylésével kapcsolatban stb.

– Tavaly milyen további programokat szerveztek?

– Júliusban a Magyarok Kenyere Programban a magyarok által lakott településeken elkezdtük a kenyérgabona gyűjtését, melynek során a korábbi éveknél jóval nagyobb felajánlás történt. Augusztus 13-án Nemeshányon részt vettünk a Magyarok Kenyere Programban szervezett Összeöntés Ünnepségén, ahol összeöntötték a Kárpát-medence különböző magyar vidékeiről begyűlt kenyérgabonát. Aradon szeptember 9-én, az AGROMALIM 2017 Mezőgazdasági, Élelmiszeripari és Csomagolástechnikai Nemzetközi kiállítás alkalmával megszerveztük a  XVIII. Magyar–magyar Gazdatalálkozót. Ugyancsak 2017 őszén őstermelőink is bemutatkoztak a Budapesten 78. alkalommal megszervezett Országos Mezőgazdasági Élelmiszeripari Kiállításon és Vásáron. Ezt követően gazdálkodóink szeptember 29-én részt vettek a battonyai Dózsa ZRT által szervezett, betakarítással egybekötött fajtabemutatón. 2017. október 18-án a NAK a Magyar Tudományos Akadémia székházában nagyszabású szakmai konferenciát szervezett a fenntartható gazdálkodás témakörében, ahol a mi képviselőink is jelen voltak.

November 8–10. között Karancson részt vettünk a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fórumának a plenáris ülésén, ahol a gazdaszervezetek beszámoltak az eddigi és a tervezett programjaikról, az EU különböző térségeiből érkezett szakemberek megvitatták az uniós agrárpolitika reformjára vonatkozó elképzeléseiket. A kárpátaljai és a vajdasági gazdák egyeztették a regionális együttműködés feltételeit. Itt tudtuk meg, hogy a Magyarok Kenyere Program minden eddigi kezdeményezést megdöntve, 2017-ben 3900 áldozatkész anyaországi és határon túli magyar gazdálkodó mintegy 600 tonna búzát adományozott, amiből 360 tonnát juttatnak karitatív célra.

2017. november 11-én részt vettünk az RMGR által szerevezett Veress István Emlékkonferencián, illetve az utána megtartott elnökségi ülésen. Egy héttel később a Szatymazon megszervezett Paprika- és Borversenyen, ezt követőenA gazdák szolgálatában címmel megszervezett konferenciát hallgatták meg a gazdálkodóink. November 24-én szakmai előadást szerveztünk Kisperegen, ahol a szervezésben sokat segített Kovács Imre polgármester. A nagy számú érdeklődő számára előadást tartott Fodor Gábor Szegedről, továbbá Nagy Zoltán, az Agromag Kft. részéről. Gál Tamás Mihály, az Arad Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság főtanácsosa a román mezőgazdaság időszerű kérdéseit taglalta. Ugyancsak tavaly részt vettünk a december 5-én megszervezett Kárpát-medencei Összefogás Fórumon. Az AMMGE vezetőségének szociális érzékenységét példázza, hogy a Magyarok Kenyere Programban nekünk leosztott lisztmennyiséget a Máltai Szeretetszolgálat Aradi Szervezetének a közvetítésével juttattuk el a rászoruló megyebeli magyar családokhoz. A mezőgazdasági kultúra, illetve a hagyományápolás terén igen fontos szerep jut a Tornyai Tájház két szervezőjének, Tóth Piroskának és Suttyák Andrásnak, akik rendszeresen kiváló házigazdáknak bizonyulnak a tájházat meglátogató hazai és anyaországi gazdálkodók, mezőgazdasági szakemberek számára.

 

Szakmai továbbképzések, pályázati lehetőségek

 

Milyen kézzelfogható hozadéka van a NAK-kal való együttműködésnek?

– A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a határon túli magyar gazdák és szervezetek támogatására, széles körű információkkal való ellátására törekszik. A 2016. november 2-án Gyergyószentmiklóson megtartott Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fórumának az ülésén a NAK meghirdette a határon túli gazdaszervezetek részére a pártoló tagság létesítésének a lehetőségét. A gazdaszervezetek hatáskörébe tartozik a 145/2014-es törvény rendelkezései szerint a kistermelők mezőgazdasági termékeinek forgalmazásához szükséges Termelői bizonylat, illetve forgalmazói könyv szakmai láttamozása. A jelenleg érvényes jogszabály szerint az AMMGE Arad megye 18 közigazgatási egységében jogosult a szakmai véleményezés kiállítására.

Az Arad megyei szervezet jelenleg is nagy hangsúlyt fektet a gazdák képzésére. Ezen a téren a legfontosabb az Arad Megyei Mezőgazdasági Igazgatósággal a képzésekre vonatkozó együttműködés, kapcsolattartás, ami Monica Nadiu kinevezett igazgató, valamint Gáll Tamás Mihály mezőgazdasági szaktanácsadó révén valósul meg. A mezőgazdaságban tevékenykedő magyar és román nemzetiségű mintegy 5000 egyesületi tag nagy számban szokott részt venni a szervezett román, illetve magyar nyelvű képzéseken. A szervezet felvállalta és a jövőben is fel fogja vállalni a nemzetközi szakember-találkozók szervezését.

 

Idei merész tervek

 

– Vázolná idei terveiket?

– Az Egyesület egyik legfontosabb célkitűzése a kiépített kapcsolatrendszer tökéletesítése, illetve tevékenységünk hatékonyságának a növelése, a pályázati lehetőségek magas fokú kiaknázása, gyümölcsöző együttműködés kiépítése a hazai és az anyaországi gazdaszervezetekkel, intézményekkel. Munkánkról rendszeresen beszámol az öt megyében, illetve a világhálón is olvasható Nyugati Jelen, de a szakmai információáramlás, illetve szaktanácsadás előmozdítása érdekében népszerűsítjük az Erdélyi Gazda szaklapot is. Célkitűzéseink között szerepel új gazdakörök, a Kertbarátok Egyesületének a létrehozása. A Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fórumának a tagjaként részt kívánunk venni a Fórum szakmai rendezvényein, a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének a programjain, továbbá a Magyar Nemzeti Kereskedőház Aradi Regionális Irodájának a programjain, amelyek nagyban segíthetik a munkánkat.

2018 mozgalmasan indult számunkra, hiszen január 19-én Pécskán gazdafórumot szerveztünk Szövetkezeti rendszerek és intézmények a gazdák érdekébencímmel; január 28-án megszerveztük a hagyományos Újaradi gazdabált; júniusra tervezzük a Majláthfalvi Gazdabállal egybekötött szakmai fórumot; július 28-án újra megszervezzük a hagyományos Anna-bált; szeptember 15-ére tervezzük a XIX. Magyar–magyar Gazdatalálkozót; utána fűszerpaprika-bemutatót tervezünk, de a felsoroltakkal távolról sem teljes az idei programunk. Azzal fejezem be mondanivalómat, hogy a mögöttünk lévő év az eddigi legjobb volt, idén viszont megpróbáljuk a tavalyit is túlszárnyalni.

– Sok sikert kívánok hozzá, köszönöm a beszélgetést!

– Én köszönöm a lehetőséget!


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'