50%-os árzuhanás
Hétfõ, 2019. július 22., 12.39
130 éves a Kölcsey Egyesület

A múlt kötelez!

Ujj János, Fekete Károly, Almási Gábor és Jankó András
Ujj János, Fekete Károly, Almási Gábor és Jankó András

A Kölcsey Egyesület megalapításának 130. évfordulója alkalmából, ma és holnap Kölcsey-napokat szerveznek.

A kétnapos program ma délután a Jelen Ház nagytermében kezdődött. Előbb Matekovits Mária olvasta fel Matekovits Mihály Pedagógusok a Kölcsey Egyesületben című tanulmányát, amely átfogó képet nyújtott a tanároknak az egyesület életében betöltött szerepéről, nem feledkezve meg arról sem, hogy az 1990-es újjáalakulás óta is számos pedagógus vállalt ebben szerepet. Hogy lehetnének többen is? Ez már más kérdés.

Ezt követően Ujj János történész mutatta be az Almási Gábor, Fekete Károly és Jankó András által írt, A Kölcsey Egyesület története című kötetet. Almási Gábor kisiratosi történelemtanár történészi alapossággal, a rendelkezésére álló dokumentumok felhasználásával az 1881-es megalakulástól az 1944-es gyakorlati megszűnésig, Fekete Károly az 1990-es újjáalakulástól – megfelelő dokumentáció híján! – főként emlékezetből, baráti beszélgetésekből 2009-ig, Jankó András jelenlegi elnök napjainkig foglalta össze az egyesület igencsak gazdag, időnként viharos történetét.

A megszólalók – természetesen – nem feledkezhettek meg a néhai Pávai Gyuláról, akinek konoksága, megszállottsága éleszthette újjá 1990 januárjában az akkor már több évtizede tetszhalott egyesületet.

Hevesi József a Tóth Árpád Irodalmi Kör meleg köszöntőjét tolmácsolta, s a meleg hangulatú összejövetel egyhangú végkicsengése az volt, hogy a múlt kötelez, s ezért – nemzeti kultúránk megőrzéséért, hagyományaink ápolásáért – most már nekünk kell tennünk, s nem is keveset.

A Kölcsey-napok ma, szombaton zárulnak: 10 órakor a Kultúrpalota falán ünnepélyesen leleplezik a Kölcsey Egyesület emléktábláját. Ezután a Kultúrpalota nagytermében kerül sor az Arad megyei magyar kórusok II. találkozójára, amit állófogadás követ a Jelen Ház nagytermében.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Hozzászólt: Laci / Vasárnap, 2011. november 20., 22.32 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Jó múltság , férfi munka volt!
Hozzászólt: Nagy István / Vasárnap, 2011. november 20., 11.22 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

A kötet képei, de nem csak:
http://nagyistvan.pecska.ro/?p=2022
Hozzászólt: Előszó / Szombat, 2011. november 19., 07.04 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Az ünneplés és az emlékezés része mindennapjainknak. Ilyenkor egy pillanatra, percekre, egy-egy napra magállunk, emlékezünk és örülünk a másokkal megtett útnak.
Ilyen aradi magyar alkalom 2011 novembere is, amikor a Kölcsey Egyesület létrejöttének 130. évfordulóját ünnepli. Ezt a kiadványt a visszatekintés és az erőmerítés segítésének szándéka szülte.
Aradnak 1880-ban 45 000 lakosa volt, amelyből 21 300 volt a magyar és 9700 román. A megyét akkor 392 000-en lakták, ebből 73 897 magyar és 241 573 volt a román.
1881-re érett meg az a felismerés, hogy az aradi magyar¬ságnak hasznára lenne a szervezett keretek közötti közösségi életnek.
A szabad királyi város szellemi elitje úgy döntött, hogy alapít egy Egyesületet, amelynek lesz két szakosztálya, az egyik a társadalmi, irodalmi, tudományos és művészeti kérdésekkel, míg a másik a zeneművészettel foglalkozik.
A célokat nagyon sokan magukénak érezték, és lehetőségeik¬hez mérten hozzá is járultak megvalósításukhoz.
A Kölcsey Egyesület kezdetben magára vállalta az akkori Arad, és vidéki tagjai révén a megye teljes magyar közművelő¬désének gerjesztését, szervezését.
E kötet gerincét adó első tanulmány, amelyet a kisiratosi szü¬letésű, és ott dolgozó Almási Gábor történelemtanár írt, elvezet az előzményektől, a magyar nemzetállam civil szervezetétől, a nagyhatalmi akarat miatt kisebbségi sorsba került szervezeti keretek megteremtésén át majdnem a jogi fölszámolásig.
A bevezető tanulmányt Fekete Károlynak az 1990-es újra-alakulást, és az utána következett 18 évet bemutató írása követi.
A mostani elnök, Jankó András bemutatja az Egyesület általa irányított utóbbi három évét.
1888-ban az Egyesületnek hét tiszteletbeli, 14 alapító- és 578 rendes tagja volt, közülük összesen 26 nő. A rendes tagok lakhely szerinti megoszlása a következő volt: Ágya, Apáca, Apatelek, Cs. Simánd, Csintye, Dés, Dézna, Erdőhegy, Fazekasvarsánd, Glogo-vác, Gurahonc, Gyorok, Gyulavarsánd, Kerek, Kerülős, Kispereg, Lovrin, Magyarát, Ménes, Nadab, Nagykamarás, Nagykikinda, Németpereg, Ó-Kígyós, Pleskuca, Prezest, Rapszeg, Sikló, Soly-mos, Somoskesz, Szintye, Temesvár, Tótvár, Törökbecse, Új Fazekasvarsánd, Zaránd 1—1, Agris, Almáskamarás, Bánhegyes, Berza, Budapest, Csermő, Elek, Medgyesbodzás, Monyásza, Pan-kota, Paulis, Szentmárton, Talpas, Taucz, Ternova 2-2, Boros¬jenő, Kovaszinc 3-3, Buttyin, Nagyhalmágy, Seprős, Szentanna 4-4, Újarad 5, Székudvar 6, Kurtics, Radna és Világos 7-7, Borossebes 8, Kisjenő 11, Pécska 17 és Arad 421 tag.
1915-ben 1056 rendes tagja volt az Egyesületnek, közülük 571 nő. Az 1914-15-ös évkönyvből nem derül ki a tagok lak¬helye. A tisztikart Varjassy Árpád elnök, Fényes Dezső alelnök, Rudnyánszky Endre titkár, Dr. Jegesi Károly ügyész és Bancsák István pénztáros alkotta, a választmánynak 56 tagja volt, míg a tiszteletbeli tagok száma 22.
Ez a két adatsor egyértelművé teszi, hogy a korabeli Kölcsey Egyesület nem csak a megyeszékhely, hanem Arad vármegye Egyesülete volt. A nevekből kitetszik, hogy minden Arad megyé¬ben előforduló nemzetiségből kerültek tagok, de az összlakos¬sághoz viszonyítva a zsidóság jeleskedett. Az 1915-ös nőfölény talán a háborúval is magyarázható, de biztos, hogy az alapítást követő bő harminc év társadalmi változásai is az okok között voltak.
Hol tart ehhez képest Arad megye magyar közművelődése napjainkban?
Több mint húsz civil szervezet van, zömük évi egy-két tevékenységgel, egy-két aktív taggal. Legtöbbet a Kölcsey Egyesületről és az Alma Mater Alapítványról hallunk, olvasunk.
Nem csak a tagok és a munkát vállaló önkéntesek fogytak el, hanem az érdeklődő közönség is gyér. Az okok sokfélék, egy részük mondva csinált, de az 1915 óta eltelt évszázad minden változása felhozható magyarázatként.
Ez a kiadvány, és a Kölcsey Egyesület a jövőépítő munkáról szól.

Nagy István, Pécska

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'