JelenHaz
Szombat, 2019. augusztus 17., 19.01
Tóth Árpád Irodalmi Kör

Ady Endre magyarságtudatáról

Ady Endre magyarságtudatáról
Ady Endre magyarságtudatáról

Az aradi Tóth Árpád Irodalmi Kör január 29-én, kedden délután tartotta az idei év első munkaülését a megyei könyvtár Astra termében. A rendezvény első részében Hevesi József egyházi közíró olvasta fel A téli tájkép című költeményét. Verse sajátos művészi megközelítésben tárta elénk a természet szépségeit, a hangulatos Maros-partot, a fenyőket, bokrokat, a cinkéket, csillagokat s a kolomp szavát.

A felolvasás után a kör tagjai Ady Endrére emlékeztek halálának századik évfordulója alkalmából. A megemlékezést Czernák Ferenc ny. ezredes nyitotta meg Böszörményi Zoltán El nem küldött levél Ady Endrének című gyöngyszemének elszavalásával. Az előadott mű mély benyomást gyakorolt az irodalom barátaira. Hevesi József Juhász Gyula Ady-mécses című versével állított emléket a költőóriásnak.

A kiváló szavalatokat az Ágyai Általános Iskola tanulóinak versösszeállítása követte. Borbély Alex, Şuteu Ingrid, Lakatos Dávid, Hevesi Nóra felolvasásai Erdős Márta EMKE-díjas pedagógus odaadó munkájáról tettek bizonyságot.

Dr. Brauch Magda ny. tanár, prózaíró Ady Endre magyarságtudata című kisesszéjével jelentkezett. Röviden ismertette a szimbolizmust s annak képviselőit, majd beszélt Ady életéről, költői állomásairól, erős nacionális érzéséről. Nem véletlen, hogy egyik leggyakrabban használt szava a „magyar”. Fel is olvasta szemléltetésképpen Az én magyarságom című remekművét. A hallgatóság képet nyerhetett a forradalmár és egyben stílusforradalmár társadalmi-politikai beállítottságáról, megismerhette Ady leggyakrabban használt történelmi szimbólumait.

A szakmai előadó remek tanulmánya után a kör szavalói mutatták be Ady legszebb magyarságtudatot sugárzó verseit. Olyan alkotások hangzottak el, mint Góg és Magóg fia vagyok én, A Gare de l’Est-en, A Duna vallomása, Én nem vagyok magyar?, Ond vezér unokája, Két kuruc beszélget, Emlékezés Táncsics Mihályra, Magyar jakobinus dala.

Kiss Anna pedagógus, közösségszervező, Nagy Gizella tanár-költő, Hevesi József közíró, Regéczy Éva ny. röntgen-asszisztens, Kolumbán Zsolt művész-tanár, Brittich Erzsébet képzőművész-író és Regéczy Szabina Perle műfordító most is lelkesen, szeretettel állt a hallgatóság elé.

Meglepetésképpen Czernák Ferenc Ady Harc a Nagyúrral című költeményét szavalta el mély átéléssel, örömmel.

A körelnök néhány mondatban Octavian Goga, George A. Petre, Mihai Beniuc, Eugen Jebeleanu, Veronica Porumbacu és Kocsis Francisco Ady-fordításairól szólt, kiemelve, hogy bár a rendszerek változnak, Ady költészete soha nem fogja elveszíteni népszerűségét.

Jó hangulatú baráti beszélgetés zárta a 2019-es esztendő első találkozóját.

 

Regéczy Szabina Perle

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'