Kedd, 2018. június 19., 17.18
Tóth Árpád Irodalmi Kör

Ady Endre szerelmi költészetéről

Az Aradi Tóth Árpád Irodalmi Kör április 18-án, kedden délután tartotta soros munkaülését a Megyei Könyvtár Concordia Termében.

A rendezvény első részében dr. Brauch Magda ny. tanár, prózaíró olvasta fel Előzményekc. írását, mely szinte memoárszerűen hozta elénk kedves fiatalkori élményeit. Leleményesen és szellemes megközelítésben ábrázolta a filológián tanuló nyelvészek és irodalmárok táborát.

Nagy Gizella ny. tanár, esszéista Ady Endre szerelmi lírája című tanulmányát mutatta be a költő születésének 130. évfordulója alkalmából. Ismertette Friedman Erzsikével való ifjúkori viszonyát, majd Diósiné Brüll Adéllal (Lédával) való kapcsolatát. Ez utóbbit a legapróbb részletekre kiterjedően taglalta. Megismerhettük diszharmonikus szerelmüket, s az ezzel együtt járó hiányérzetet, halálhangulatot, hiábavalósági érzést, céltalanságot, múlandóságot.

Az előadó szemléltetésképpen felolvasott Léda feljegyzéseiből, majd a „nyolc női csuka” (Szűcs Zoltán) és Dénes Zsófiával való viszonya után bemutatta a legszebb Csinszka (Boncza Berta)-verseket. Nem utolsósorban felvázolta a költő stílusát, útját a hagyományos verstől a többszólamú szimbolista költeményig.

Előadása nagy sikert aratott. A diákok megígért versösszeállítása bár elmaradt, az irodalmi kör felnőtt tagjai (Kolumbán Zsolt művész-tanár, Hevesi József egyházi közíró, Kiss Anna pedagógus-közösségszervező, Brittich Erzsébet képzőművész-író, Bátkai Sándor vállalkozó, Regéczy Szabina Perle műfordító) kárpótlást nyújtottak a jelenlevőknek.

A meglepetések most sem maradtak el. Bátkai Sándor Túrmezei Erzsébet Most élni küldetés című költeményét olvasta fel, mely az ember Istentől kapott hivatástudatát hozta hallgató közelbe.

Nagy Gizella Válaszút című lírai darabja a Krisztusról szóló bizonyságtétel volt, míg Brauch Magda Pedig még élünkcímű verse életünk lényegét és értelmét emberi úton közelítette meg.

Az irodalmi kör lelkes tagjait húsvéti sonka, főtt tojás és gazdag szeretetvendégség várta.

Mindenki örült, hogy húsvét harmadik napját az aradi irodalmárok közösségében töltötte.

Regéczy Szabina Perle  


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'