Fresh Corner
Csütörtök, 2019. április 25., 10.53

Felszentelték az Erdélyi Emlékkertet Budapesten

Felszentelték az Erdélyi Emlékkertet Budapesten
Felszentelték az Erdélyi Emlékkertet Budapesten

Régiónk néhány nagy szülöttének, Bartók Bélának, Csiky Gergelynek, Kós Károlynak az emléktáblájánál gyújtottunk mécsest Budapesten, a Reménység szigetén kialakított Erdélyi Emlékkert felszentelésén, november 1-jén.

Az összetartozás érzésének, eleink és szellemóriásaink iránti hódolat megélésének, az emlékezésnek és a tiszteletadásnak teremtettek méltó helyet, akik az Erdélyi Emlékkert építésébe kezdtek. Mert a felszentelés nem egy befejezett művet koronázott meg, hanem olyan kezdetet, amely nemcsak a történelem során a magyar fővárosba menekült, üldözés elől vagy önként kitelepült erdélyiek leszármazottait mozgósítja, hanem valamennyiünket, akik a Bánságban, Erdélyben és Partiumban élünk.

A budapesti Erdélyi Gyülekezet  a X. kerületben, nem messze az Örs vezér tértől megszerezte egy orosz laktanya és katonai objektum területét, itt kezdte meg a Reménység szigetének kialakítását, amelynek már működő intézményei vannak. Szellemiségében erőteljes és összetartó erejével jelképes értelmű a központi részbe tervezett erdélyi panteon. Egy mesterséges dombra templomot terveztek köréje pedig 16 félköríves emlékhelyet képeztek ki, ahova 16 régió: Arad, Bánát, Fehér-Hunyad, Brassó-Szeben, Torda-Kisküküllő, Sepsi-Erdővidék, Kézdi-Orbai, Udvarhely, Csík-Gyergyó, Maros-Görgény, Kolozs-Kalotaszeg, Beszterce-Szamosmente, Máramaros, Szilágy, Szatmár, Bihar nagy szülötteinek állítanak emléktáblát és bronzplakettet. Családok is elhelyezhetnek kisebb méretű emléktáblát távoli vagy jeltelen sírban pihenő hozzátartozóiknak.

Az emlékkertet az Erdélyi Halottak Napja ökumenikus rendezvénysorozat keretében szentelték fel. Az istentiszteleten, a misén és a felszentelési szertartáson Ötvös József generális direktor (Marosvásárhely), Tempfli József római katolikus püspök (Nagyvárad) és dr. Zalatnay István az Erdélyi Gyülekezet vezető lelkésze szolgáltak. Mellettük azonban számos lelkész és pap, teológiai növendék és gyülekezeti tag dolgozott a rendezvény sikerén. Több százan vettek részt a szertartásokon nemcsak Budapestről, hanem a határ innenső oldaláról is. A táblát állító tudományos és művelődési intézmények, egyházak és egyházkerületek, városi és községi önkormányzatok, egyetemek, iskolák, színházak, civil szervezetek küldöttségei járták végig a régiók emlékhelyeit, gyújtottak gyertyát és helyezték el a kegyelet virágait. Az alkonyatban messze világító fáklyák és mécsesek Károli Gáspár, Pázmány Péter, Kölcsey Ferenc, Bethlen Gábor, Bocskay István, Dávid Ferenc, Kájoni János, Bolyai Farkas, Tamási Áron, Márton Áron, Mikes Kelemen, Körösi Csoma Sándor, Áprily Lajos, Dsida Jenő, Reményik Sándor és sok más példaképünk arcmása sugározta felénk a fényt. Áldozatos életük és alkotásaik épülésünkre szolgáló tankönyveink. A panteon-avatás, a Halottak napi „névsorolvasás” figyelmeztetett arra is, hogy mennyi nagy emberünk van régiónként és összesen, s erkölcsi kötelességünk felmutatni őket ezen, a szellemi örökségünkre emlékeztető közös helyen is.

Az Emlékkert megnyílt és várja a további emléktáblákat, a régiók 10-10 nagy szülöttüknek állíthatnak szöveges emléktáblát és plakettet. Az aradi kis panteonban Csíki Gergely emléktábláját a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház állította, a Bánát régióban Árkay Aladár építészre, Bartók Béla zeneszerzőre és Kós Károly, író, építész, közéleti személyiségre budapesti intézmények emlékeznek, Hunyad-Fehér térségből Bethlen Gábornak, Juhász Istvánnak, Karácsony Benőnek, és Makkai Sándornak állítottak eddig emléket erdélyi és budapesti egyházak.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'