MOL Winter EVO
Szerda, 2019. január 23., 19.35
Magyar Napok Nagyenyeden

Fémkazettát helyeztek el Fenichel Sámuel új-guineai sírjáról származó földdel

Az unitárius templomban Bálint Benczédi Ferenc erdélyi unitárius püspök prédikált
Az unitárius templomban Bálint Benczédi Ferenc erdélyi unitárius püspök prédikált

November 6–8-a között harmadik alkalommal szervezték meg a Nagyenyedi Magyar Napokat. A szervezők a Fehér Megyei RMDSZ, a Dr. Szász Pál Egyesület, a Nagyenyedi Unitárius Egyház és a Bethlen Gábor Kollégium voltak.

Az első napon, a múzeumok és tudományok napján Krizbai Jenő kollégiumi tanár előadásában a Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Házban bemutatta a múzeumok történetét az ókortól a modern korig. A második előadás Fenichel Sámuelről, Új-Guinea első magyar természet- és néprajzkutatójáról szólt. A rendezvény a Bethlen Gábor Kollégiumban folytatódott, ahol az iskolamúzeumba elhelyeztek egy fémkazettát, amelyben Fenichel Sámuel új-guineai sírjáról származó föld van. Az értékes kazettát 2008-ban Xántus Gábor új-guineai expedíciója alkalmával hozták az enyedi kutató sírjáról. A nap kiemelkedő eseménye egy emléktábla felavatása volt Fenichel Sámuel szülőházán. A réztáblát Kováts Krisztián Fehér megyei RMDSZ-elnök leplezte le.

A háromnapos rendezvénysorozat második napján, szombaton a szüreti bálra került sor, amelyen közel 230-an vettek részt. A bált Kováts Krisztián nyitotta meg. Ezt követően felléptek a csombordi fiatalokból és gyerekekből álló „Pipacsom” táncegyüttes és a Magyarlapádi Hagyományőrző Táncegyüttes. A bált megtisztelték jelenlétükkel és produkciójukkal a Kolozsvári Magyar Opera művészei: Ádám János, Hary Judit, Maneszes Márton és Nagy Ibolya. A reggelig tartó mulatsághoz a muzsikát Köble Tibor szolgáltatta.

A vasárnap unitárius nap volt. A zsúfolásig megtelt templomban a prédikációt Ft. Bálint Benczédi Ferenc erdélyi unitárius püspök tartotta, aki ebben a tisztségében először látogatott Nagyenyedre.

Délután, a Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Házban az unitárius nap jegyében Nt. dr. Kovács Sándor teológiai professzor Kénosi Tőzsér János és Uzoni Fosztó István: Az Erdélyi Unitárius Egyház története című művét mutatta be. Szavalatot mondott Kilyén Ilka marosvásárhelyi színművésznő, továbbá előadást tartottak Béres Melinda és Márkos Albert hegedűművészek.

A Nagyenyedi Magyar Napoknak már hagyománya van és reméljük, hogy jövőre is ilyen jól fognak sikerülni.

Biró András

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'