MOL Winter EVO
Szerda, 2019. január 23., 11.07
Gy. Szabó Béla kiálltás Déván

Hitből táplálkozó transzszilván jellemét is megismerhették

Hitből táplálkozó transzszilván jellemét is megismerhették
Hitből táplálkozó transzszilván jellemét is megismerhették

November 4-én a dévai Melite Református Gyülekezeti Házban nyitották meg a Gy. Szabó Béla 88 munkáját bemutató tárlatot. A kiállítás anyagát Ferenczy Miklós nyugalmazott lelkipásztor, a Gy. Szabó Béla-hagyaték gondozója ismertette, aki a tárlatmegnyitót megelőzően a dévai református templomban hirdetett igét.

A kiállításon az erdélyi fametszés koronázatlan fejedelmeként emlegetett Gy. Szabó Béla alkotói pályájának számos mozzanatával ismerkedhettek meg a látogatók. Ferenczy Miklós lelkipásztor azonban ezúttal különös figyelmet fordított az Erdélyi Református Egyházkerület által tavaly kiadott Apokalipszis sorozat bemutatására, melyben az alkotó a Jelenések könyvének 22 fejezetét jeleníti meg egy-egy fametszeten.

A bibliai téma kapcsán, a tárlatmegnyitót követően Gy. Szabó Béla hitvilágáról kérdeztük Ferenczy Miklós lelkészt, aki a művész közvetlen társaságában tölthette gyermek- és ifjúkorát. – Amikor valakinek a hitéletéről beszélünk, el kell választani a hívő és a vallásos embert. A vallásos ember úgy tartja magáról, hogy ő jó, templomba jár, Bibliát olvas, adakozik és alkalomadtán elmondja, hogy te, te és te vétkeztél. A hívő ember annyit mond, hogy én vétkeztem, légy irgalmas vélem. Gy. Szabó Béla nem volt templomba járó ember, de nagyon mélyen hitt az Istenben. Erről nem csupán az 1947-ben született Golgota című alkotása, a Dante sorozat vagy épp az Apokalipszis tanúskodik, hanem a szinte minden képén fellelhető apró részletek: egy pillangó, egy madár, egy parányi élet, amely az alkotónak az élet iránti tiszteletét tükrözi.  Nagyon sokszor olvasta a Bibliát és élete alkonyán jutott el a Jelenések könyvének ábrázolásához. A 22 fejezet mindegyikét felvillantja sajátos értelmezésben, segítséget nyújtva a szemlélőnek megérteni a biblia legnehezebb könyvének üzenetét – fogalmazott Ferenczy Miklós. Elmondta továbbá: Gy. Szabó Bélát éppen mélyen gyökerező hite tartotta itthon Erdélyben, ahol úgy érezte, küldetése van. Ez tette őt egyedivé a világ fametszői között. Ez tette lehetővé számára, hogy élete során megteremje a lélek gyümölcseit: a jóságot, békességet, türelmet, hűséget.

A dévai tárlatmegnyitó résztvevői tehát Gy. Szabó Bélának nem csupán életútját, alkotói pályáját ismerhették meg a kiállításra került pasztellek, tus- és szénrajzok, metszetek, valamint a bemutatott Apokalipszis sorozat kapcsán, de villanásnyira betekinthettek az alkotó lelkivilágába is, példát és erőt meríthettek hitből táplálkozó transzszilván jelleméből.

Ferenczy Miklós lelkipásztor ezúttal is követte Gy. Szabó Béla nagylelkűségének a példáját, egy-egy alkotással és Apokalipszis-sorozattal ajándékozva meg a dévai református gyülekezetet, illetve Rátoni Csaba lelkipásztort.

A Melite Református Gyülekezeti Házban ez év végéig tekinthetők meg a Déván első ízben kiállított Gy. Szabó Béla-alkotások.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'