JelenHaz
Kedd, 2019. március 26., 22.19

Liszt Ferenc-emlékest Nagyenyeden

Liszt Ferenc-emlékest Nagyenyeden
Liszt Ferenc-emlékest Nagyenyeden

Az Áprily Estek résztvevői Liszt Ferenc 200. születésnapjának előestéjén a nagy zongorakirályra emlékeztek. Egy olyan erdélyi kisváros idézte a világhírű zeneszerző emlékét, amely 1846. november 24-én és december 8-án két ízben is vendégül látta a jeles művészt.

A rendezvény Vörösmarty Mihály Liszt Ferenchez című ódája néhány strófájának felolvasásával kezdődött: „Hírhedett zenésze a világnak, / Bárhová juss, mindig hű rokon! / Van-e hangod a beteg hazának / A velőket rázó húrokon? / Van-e hangod, szív háborgatója, / Van-e hangod, bánat altatója?...”. Az est zenei nyitányát a zeneszerző egy bájos dalának bemutatása képezte a helybeli református egyház Fodor László nyugalmazott zenetanár vezette kamarakórusának előadásában.

Ezt követte Fodor László tartalmas felolvasása, amelyből az egybegyűltek megismerhették Liszt életének és munkásságának legfontosabb mozzanatait és gazdag munkásságát.

Győrfi Dénes, a Bethlen Könyvtár Liszt Ferencre vonatkozó igen gazdag anyagából adott tartalmas, vetített képes ízelítőt.

A hallgatóság tudomást szerezett az emlékest befejező részében a „híresztelt zongorakirály” enyedi hangversenyeinek részletei felől is. Liszt első erdélyi körútjának jelentősebb állomásai, Temesvár, Arad, Lugos, Nagyszeben után, Kolozsvár felé tartva, eredeti tervét megváltoztatta és november 23-án „két követ meghívására” megállt Enyeden.

A két enyedi fellépés részleteit a Kolozsvári Múlt és Jelen, az Erdélyi Híradó, illetve a budapesti Honderű, sokszor egymásnak ellentmondó tudósításaiból ismerjük.

„Teljesedett végre a népdal: "Jere Rózsám! Enyedre. Ott a világ közepe!" – kezdi tudósítását a kolozsvári Múlt és Jelen című napilap. – Folyó év november hava 24-kén ugyanis Liszt, a híresztelt zongorakirály itt volt...ns. Alsófejér nobilitásainak tömjénezésével környékezve...az előtt estve számos lovasok Enyed határa szélére elibe lovagoltak és onnan kísérték béa fényesen kivilágított városi vendéglőbe.”, a hangverseny színhelyére.Ezt követően a megyeházán a jeles vendégre „legfényesebb vacsora várakozott”, a Bethlen Kollégiumifjúsága „kétszáz gyújtott fáklyákkal és szűnni nem akaró éljen! kiabálások között az evőterem ablakai alatt megjelenvén kardallal s zenével tisztelkedett a ritka zongorahősnek.”

Feltételezhetően a meleg fogadtatás hatására Kolozsvárról  Bukarest felé menet Liszt ismét megállt Enyeden, ahol újból hangversenyt adott, melynek bevételéből  „a kisdedovoda gyámolítására 100 ezüst forintot” adományozott.

Az emlékezetes hangverseny után a jeles vendég báró Kemény István, Alsó Fehér vármegye főispánja vendégszeretetét élvezhette a Kemény-Zeyk kúriában, ahol Liszt Ferenc a megye és a kollégium legműveltebb vezető rétegével találkozott.

Az Áprily Estek ünnepi rendezvénye a 12. magyar rapszódia és a Les Preludes meghallgatásával zárult.

Józsa Miklós


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'