JelenHaz
Szombat, 2019. december 14., 08.17
Rendhagyó könyvbemutató Nagyenyeden

Pár órára Nagyenyed volt a világ közepe

Pár órára Nagyenyed volt a világ közepe
Pár órára Nagyenyed volt a világ közepe

Az Áprily-estek márciusi rendezvényén került bemutatásra a veszprémi Váradi Péter Pál Magyar Örökség-, illetve Tamási Áron-díjas fotóművész és felesége, Lőwey Lilla Tamási Áron-díjas tanárnő, szövegíró Álom a vár alatt című, Áprily Lajos születésének 125., halálának 45. évében, 2012-ben megjelent impozáns albuma, amelyhez Dávid Gyula irodalomtörténész írt ihletett bevezetőt.

„Áprily Lajos életéből kiragadott képekkel ízelítőt adunk egy küzdelmekkel és emberi helytállással megélt sorsból. A költő munkásságáról szóló tanulmánnyal, verseiből ollózott idézetekkel és színes fotókkal mutatjuk be Brassó szülöttjét...” – olvasható a szórólapon.

A rendhagyó könyvbemutatón részt vett a szerzőpáros mellett az enyedi születésű Nagy Miklós Kund Pro Cultura díjas marosvásárhelyi művészeti író, a lippai Czernák Ferenc előadóművész és a Degré Alajos Olvasókör néhány tagja.

A rendezvény nyitányaként Czernák Ferenc az album címadó, az Álom a vár alatt című Áprily költeményt mondta el nagy átéléssel. Ezt követte Nagy Miklós Kund meghatóan őszinte köszöntője, aki a bemutató végén rövid interjúban ismertette a szerzőpárost. A lippai Degré Alajos Olvasókör tagjai, ft. Andó Attila, Détári Katalin és Tóth Emil Áprily-költeményeket olvastak fel.

Ez követte a tulajdonképpeni bemutató. Lőwey Lilla alaposan dokumentált, nagy emocionális töltettel bíró, sok versidézettel színezett  ismertetőjében végigvezette a szépszámú közönséget Áprily Lajos életpályáján a brassói szülői háztól Parajdon át Kolozsvárra, Nagyenyedre, Budapestre,  Szentgyörgypusztára, az Áprily-völgybe és a visegrádi temetőbe, a költő sírjához. A bemutatót az album legszebb fotóiból válogatott vetített képek kísérték.

A zimankós tavaszi délutánon, amikor „a nap tüze” még nem csalta ki „a fürge diákot” a Kollégium fölötti Őrhegyre, pár órára Nagyenyed ismét a „világ közepe lett”. Ugyanis az est vendégei Veszprémből, Marosvásárhelyről, az Arad megyei Lippáról, Székelyudvarhelyről érkeztek hozzánk, hogy együtt emlékezzünk arra a nagy transzszilván költőre, akinek „Élete és költészete példát mutat emberségből, szeretetből, a természet iránti állhatatosságból.” – állapította meg Lőwey Lilla.

Az estébe nyúló bemutatóról sokan örömmel vitték haza a gyönyörű albumokat, az Erdély – Székelyföld című sorozat két utolsó darabját, az Álom a vár alatt, illetve az Aranyosszék és vidéke címűeket.

Befejezésképpen március idusára emlékezve Czernák Ferenc elszavalta Az országgyűléshez című, ma is időszerű Petőfi verset és elmondta A hóhér kötele címet viselő, kevesek által ismert regény befejező részét.

A kötetlen, baráti beszélgetés során sokan lippai kapcsolataikról beszéltek: van, aki könnyes szemmel, megilletődve idézte szülővárosával kapcsolatos hajdani élményeit, aki gyermekkori játszótársára ismert vagy katonaemlékeit elevenítette fel, amikor még Lippa utcáin magyar nótákat énekelve vonultak a marosvásárhelyi bakák...

Köszönjük mindazoknak, akik ünneppé tették számunkra március 21-ét!

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'