JelenHaz
Péntek, 2019. május 24., 10.34
A Kölcsey Egyesület közgyűlése

„Remélem, továbbra is számíthatunk Önökre, rátok!”

„Remélem, továbbra is számíthatunk Önökre, rátok!”
„Remélem, továbbra is számíthatunk Önökre, rátok!”

Azt hiszem, manapság nem kis szó kimondani egy szórványban működő kulturális egyesületről Romániában, hogy „évről évre edzettebbek leszünk”. Az Aradi Kölcsey Egyesület hétfő esti, a Csiky Gergely Főgimnázium Tóth Árpádról, Arad nagy szülöttjéről elnevezett dísztermében (egy ilyen nevű iskoláról aligha álmodtunk volna harminc esztendővel ezelőtt) megtartott közgyűlésén, valahol mellékesen a titkári jelentésben a címben idézett mondás hangzott el. Teljesen jogosan, amúgy talán a figyelmes hallgatóság soraiban sem sokan figyeltek fel rá.

Az Aradi Kölcsey Egyesület, amely lassacskán 140. évfordulójához közeledik, hisz 1881-ben alapíttatott, nagy örömmel írom le: napjainkban, pár éve, második virágkorát éli és egyre közelebb kerül az alapító atyák kitűzte célok szolgálatához.

A tegnapelőtti közgyűlés ízelítőt adott abból, miben, hogyan és miként.

Berecz Gábor ügyvezető elnök beszámolója a tavalyi esztendő minden hónapját sorjázva arról szólt, mivel foglalkozott a Kölcsey 2018-ban.  

Januárban bemutatták Puskel Péter helytörténész Palota a Zrínyi utcában című kötetét, megünnepelték a Magyar Kultúra napját. A 2017-es évre Kölcsey-díjban részesültek Jámbor Ilona, az In memoriam 1956 Egyesület elnöke, valamint Kocsis Rudolf egyetemi tanár, számos aradi bronzmunka alkotója; Arany János születésének 200. évfordulójára készült műsorával fellépett Tallján Mariann és Lázár Balázs, a hónap utolsó napján Jávor Pál-emléktábla avatására került sor az Alsó-Molnár utca 11. szám alatti háznál (ma Grigore Alexandrescu 25.).

Február vége felé a Kölcsey Egyesület közgyűlésére került sor, március elején Fekete Károly, az egyesület alelnöke átvehette Marosvásárhelyen az Ezüstfenyő-díjat,ugyancsak a hónap elején bemutatták Az Aradi Magyar Színjátszás 130 éve c., Piroska Katalin és Piroska István több mint kétévtizedes kutatása nyomán megjelent második kötetét, amely az 1905–1948-as évek aradi és az ide kapcsolódó színháztörténetet dolgozza fel. A múzeum Klió Termében a Kölcsey Képtár sorozat 11. kiállításán Kett–Groza János egyéni tárlatát nyitották meg, a tiszteletbeli elnök és támogató Böszörményi Zoltán József Attila-díjas író, költő, az Irodalmi Jelen főszerkesztője  a magyar irodalom területén nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Magyarország Babérkoszorúja díjat vehette át Budapesten, a hónap végén pedig a Kölcsey Egyesület húsz tagja háromnapos bécsi kiránduláson vett részt. 

Áprilisban az Arad Megyei Tanács székházának üléstermében ünnepelték meg az egyesületi tag Puskel Péter újságíró-közíró munkásságának 50. évfordulóját, a megyei tanács elnöke bejelentette az új elismerési formát, amelyet ezen a napon avatnak fel: Arad Megye Kulturális Nagykövete címet adományoztak Puskel Péternek.

A beszámoló a fentiekhez hasonlóan folytatódott, júniusban, például, a Csiky Gergely Főgimnázium tanévzáróján Benedek István és a Kölcsey Egyesület verselő és prózaíró diákok részére felajánlott díjainak kiosztásával, az Aradi Magyar Színjátszás (rangos előadókkal megtartott) 5. Konferenciájával, a júniusi 3 Havi Szemle száz oldalas, a 200 éves aradi színjátszással foglalkozó számának bemutatásával.

A beszámoló, amelyről a fentiekben csupán ízelítőt adtunk, a 2018-as esztendő további hónapjaira is kitér, az elhangzottak egyértelműen igazolják a Kölcsey Egyesület elmúlt évi eredményes munkáját.

Az év utolsó hónapjában, decemberben az újra restaurált Kultúrpalotában megrendezett, már hagyományossá vált Adventi Kórustalálkozó zárta az esztendőt.

A felsoroltakon kívül a 2018-as év folyamán az egyesület tagjai számos eseményen vettek részt, több alkalommal volt a Kölcsey társszervező, illetve meghívott előadásokra és új kapcsolatok teremtésére.

 

 

Múlt és jövő

 

Titkári jelentés 2019. február 26-ról:

„I. Taglétszám: 151 tag. Bár 2018 folyamán nyolc új tag iratkozott egyesületünkbe, az elhalálozások, illetve néhány olyan személynek, aki már 8–10 éve nem jelentkezett eseményeinken és tagságdíját sem fizette, töröltük tagságát.

II. Könyvtár: Az év folyamán a kapott kötetek és a Kölcsey könyvtár tulajdonából közel 2000 könyvet juttattunk el Kisjenő-Erdőhegy újonnan alakult könyvtárának. A minoriták épületében lévő könyvtár gyakorlatilag nem működik, nincs igény az olvasásra.

III. Kapcsolattartás: Jól működik Arad és vidék kapcsolata. Igyekszünk a felkéréseknek eleget tenni. Kapcsolatot tartunk nemcsak Arad vidékével, hanem határon innen és túl is. Egyre több a határokon túli felkérés az együttműködésre, ehhez azonban nagyobb létszámú és aktív elnökségi és bizottsági tagokra van szükség. Ezekkel a találkozókkal szellemi és néha anyagi támogatást is biztosíthatnánk az egyesület számára.

A 2018-as év folyamán voltak fontos meghívásaink (Gyula, Pécs, Hegyvidék, Nagyvárad, Makó stb.), nem mindig tudtunk eleget tenni minden meghívásnak. A 2019 év eseményeinek megszervezésében aktív tagokra számítunk.

IV. 3 Havi Szemle. Három éve indítottuk új alakú, méretű, megnövelt lapszámú lapunkat. A 80 oldalra tervezett lap mindössze egyszer jelent meg 80 oldalon, általában 84–96 oldalon jelenik meg színes borítóval. Ezúttal is megköszönjük mindazoknak, akik írásokat küldenek önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül.

Az évi befizetett tagsági évente két lapszám megjelenését biztosítja. 2018-ban ehhez pályázaton – 2000 lej Communitas Alapítvány – sikerült egy lap árának a biztosítása.

2018-ban tagságunk 50 százaléka fizette ki évi tagsági díját.

2019-re elkészültek a zsebnaptárak Kett-Groza János, Kocsis Rudolf és Simó Margit kiállításainak nyomán. Igyekszünk az eltelt 1–2 év kiállítási anyagának is emléket állítani ezekkel, nemcsak a reklám a cél. Fontos számunkra, hogy idén megjelentessük a harmadik Kölcsey Évkönyvet, a 2017–2018-as évek anyagából.

V. Rendezvényeink: Általában magas a résztvevők száma. A csúcs a decemberi Adventi Kórustalálkozó (...)

Jónak nevezhetjük a különböző civilszervezetekkel és az egyházakkal való együttműködésünket.  Alaprendezvényeink mellett gyakoriak voltak a társrendezvények, sok volt a felkérések száma közös rendezvényekre.

VI. Könyvnyomtatás: A 2018-as év folyamán a Színházi Konferencia alkalmával kétnyelvű, Arad a Bánság és Partium határán című sorozatának Arad színházi múltja és jelene kötetünk látott napvilágot. Nyomtatásra vár egy nagyon fontos kötet, reméljük, 2019-ben ennek is meg tudjuk teremteni az anyagi hátterét.

VII. Egyéb: Érvényben maradt és marad a sírok rendezése, emlékművek követése, megvannak-e, egészben vannak-e? Ehhez a nagyon fontos tevékenységhez szeretnénk egy külön bizottságot létrehozni, amely rendszeresen, évharmadonként foglalkozna az üggyel.

A városi sétákat, a március 15. előtti történelmi sétákat rendszeressé tettük.

Évente egy-két alkalommal nagyobb méretű kirándulást szerveztünk és szervezünk. 2018-ban Bécsbe és Budapestre rendeztünk ilyen tematikus kirándulást.

VIII. Tervek: Az újabb év elteltével utánpótlásra kell gondolnunk, bár tudjuk, hogy a közmunkát igénylő tisztségekért nincs tolongás. Úgy véljük, a jelen felállásban megtettük mindazt, amit kellett, amire igény volt. A közösség iránt végzett munkáért felelősséget kell vállalni. Tudjuk, ez nem könnyű adott társadalmi és gazdasági viszonyok között. Arra kell gondolnunk, hogy voltak sokkal gondterheltebb időszakok is.

2019-re is több feladatot vállaltunk, évről évre edzettebbek leszünk, a létszámot azonban feltétlenül növelnünk kell, tisztségekre és bizottságokra lebontva.

Nem győzöm megköszönni azt a szellemi és anyagi támogatást, amelyet Önöktől, tőletek kaptunk és ezáltal eredményessé tették, tettétek rendezvényeinket!

Remélem, továbbra is számíthatunk önökre, rátok!”

 

***

Idáig érve kapok észbe: túlhaladtam a rendelkezésre álló helyet.

Azt pedig feltétlenül meg kell említeni, hogy a Kölcsey-közgyűlésen elfogadták a (korszerűsített) alapszabályzatot, megválasztották Berecz Gábort (most már nem ügyvezető, ideiglenes, hanem) teljes jogú elnökként, Fekete Károlyt újraválasztották alelnökként, Hadnagy Dénest titkárként, Hosszu Zoltán ügyvédet (az új Alapszabályzat kidolgozóját) jogi tanácsadóként stb.

Fekete Károly bemutatta a Kölcsey Egyesület új, rendkívüli értékű szerzeményét (illetve annak egy részét), az alapító okiratokat. Remélem, sikerül rávenni, hogy lapunk, vagy az Irodalmi Jelen olvasóinak részletesebben is beszámoljon róluk.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'