Szombat, 2018. július 21., 12.41

Szántay Lajos és palotái

A legújabb Szántay-könyv borítója
A legújabb Szántay-könyv borítója

Amikor, az Aradi Magyar Napok rendezvénysorozata keretében, Ujj János szép kivitelezésű, Horváth Levente szerkesztésében készült, a debreceni Kentaur nyomdából kikerült, a Csiky Gergely Főgimnázium Tóth Árpád Termében szárnyra bocsátott munkáját bemutatták, semmiképpen nem tudtunk volna érdemben beszámolni róla, hiszen maga a szerző is csak röviddel azelőtt kapta kézhez. 

Azóta átforgathattuk, átolvashattuk a 63 oldalas, nagy formátumú könyvet („normál” változatban sokkal nagyobb oldalszámú lenne), és örömmel állapíthatjuk meg: az Arad magyar múltjáról, hagyományairól szóló művek sora újabbal gyarapodott, méghozzá olyannal, amely áránál fogva is hozzáférhetőbb az átlagos olvasó számára. (Gheorghe Lavenschi aradi történész, muzeológus jóvoltából nemrég két könyv is megjelent Szántayról, a második – egy igen szép kiállítású album – azonban borsos ára miatt aligha számíthat nagyobb olvasóközönségre.)

De ki is volt az 1872–1961 között élt Szántay Lajos?

„Ha Aradon van valaki, akinek nevét meg kell mentenünk az utókor számára, akkor Szántay Lajos műépítész az, a finom ízlésű műbarát, a Kultúrpalota zseniális tervezője és építője. Ha semmi egyebet nem produkált volna: ezzel az egy monumentális alkotással is kitörölhetetlenül beírta volna a nevét Arad történetébe.” – olvasható a könyv mottójaként is szereplő két mondat Arad szabad királyi város Törvényhatósági Bizottságának 1914-es Almanachjában.

A Kultúrpalotát, mint ismeretes, 1913 őszén, tehát éppen száz esztendeje adták át a vértanúk városának, s azóta is Arad emblematikus épületének számít. Szántay Lajos életművének azonban ez az épület egy ugyan kiemelkedő, de távolról sem egyetlen jelentős alkotása. Az utókor szerencséjére maga állította össze az általa tervezett épületek listáját – és milyen megalázó helyzetben: 1957-ben a helyi néptanács szociális osztályához intézett kérvényt, amelyben minimális összegű szociális nyugdíjat kérelmezett magának és feleségének, hogy legalább a népjóléti kantinból hozhasson ebédet. Szinte hihetetlen, hogy a város egyik legnagyobb építésze, a Kultúrpalota, A Bohus-palota, a Szántay-palota, az evangélikus templom, a Kürtösi úti termény- és áruraktár és számos más nagyszerű épület megálmodója (a teljes lista, a meg nem valósult terveké is, a könyvben szerepel), a valamikor bőkezű adakozó öreg napjait szinte az éhhalál küszöbén, elhagyottan, elfeledetten töltötte. Ujj János könyve – a Szántayról az utóbbi két évtizedben megjelent számos cikkre, tanulmányra is támaszkodva – nemcsak a nagy építész életét és sorsát tárja az olvasó elé, hanem korrajzot is ad a korabeli Aradról és társadalmáról.

Cziszter Kálmán műépítész külön fejezetet szentelt az építészmérnök Szántaynak, amelyben a mérnöki tudományok, a korszerű építészet vívmányait magas színvonalon alkalmazó szakember erényeit emeli ki. Külön vonzereje a könyvnek a sok színes fotó Szántay munkáiról (bár az aláírásoknál jobb megoldást is el tudnánk képzelni).

Ujj János szép, érdekes és nagyon hasznos könyvet adott kezünkbe, amely egy kötetben foglalja össze mindazt, amit (a ma már utcát is kapott) Szántay Lajosról tudni kell és illik egy városára méltán büszke aradinak. Méltatást Szántayról, akinek néhány más nagy építésszel együtt nem kis érdeme van abban, hogy a városközpontnak európai mércével mérhető arculata van.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Hozzászólt: Pontosabban / Szerda, 2013. október 09., 14.15 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Ha már ennyire pontos volt a felsorolás a bevezetőben, akkor illett volna megírni, hogy a Szabadságszobor Egyesület volt a könyv megrendelője és kiadója. Attól, hogy elhallgatunk dolgokat, mások nem lesznek nagyobbak. Nem írtam volna semmit, de ez az Egyesület tíz év alatt, csendben, de komolyan dolgozott, függetlenül attól, hogy szerepelt, vagy sem ebben az újságban.Mi továbbra is végezzük a válalt feladatot, anélkül, hogy a Ny-i Jelen foglalkozzon velünk.Király András, az Egyesület elnöke.

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'