50%-os árzuhanás
Hétfõ, 2019. július 22., 13.27
Tóth Árpád Irodalmi Kör

Tanulmány a magyar nyelvrokonság kérdéséről

A fényképen dr. Brauch Magda
A fényképen dr. Brauch Magda

Az aradi Tóth Árpád Irodalmi Kör szeptember 11-én, kedden délután tartotta évadnyitó munkaülését a megyei könyvtár Astra Termében.

Bevezetésképpen a kör műfordító-elnöke Tompa László Magányos fenyő című költeményével köszöntötte az irodalom barátait bátorságra, határozottságra, egymás melletti kitartásra buzdítva őket.

Dr. Brauch Magda ny. tanár, prózaíró A magyar nyelvrokonság kérdése című tanulmányát ismertette. Előadásában részletesen felvázolta Sajnovics János, Gyarmathy Sámuel, Reguly Antal, Hunfalvy Pál, Setälä Emil és Wichmann György kutatói tevékenységét.

Beszélt a finnugor őshaza elméletéről, az együttélésről, majd a fokozatos szétválásról, a magyarság életéről egészen a honfoglalásig. Számtalan példát hozott fel a finnugor alapszókincsből a nyelvrokonságot igazolva (ragozás, hangrendi illeszkedés, zöngésség szerinti hasonulás, hasonló szavak stb.)

Az előadó kiemelte anyanyelvünk szépségét, változatosságát, dallamosságát, melyet a kutatások is elismernek.

Czernák Ferenc ny. ezredes, a kör lelkes szavalója most is kitett magáért. Faludy György Óda a magyar nyelvhez című versével ajándékozta meg a tagságot.

Az est második részében a jelenlévők dr. Kovács Tibor néhány lírai darabját hallgatták meg Kiss Anna pedagógus, közösségszervező, Kolumbán Zsolt művész-tanár és Nagy Gizella ny. tanár, költő kiváló előadásában. Az említett irodalmár a Debreceni Református Nagytemplomban lelkészkedett, de a múlt rendszer letiltotta szolgálatát. Más pályára kényszerült. Előbb gyári munkásként dolgozott, majd a gyógypedagógiai főiskolát elvégezve professzor lett. Éjszakai műszakba menet,A Szinva partján, A Nagytemplomban című gyöngyszemei mély benyomást gyakoroltak a közösségre.

A meglepetések most sem maradhattak el. Hevesi József egyházi közíró és Bátkai Sándor vállalkozó Túrmezei Erzsébet Átszegzett kezednek köszönöm című versét adták elő, Kleits Zoltán pedig saját költeményét olvasta fel (Istenek és választott népek).

Szeretetvendégség és baráti beszélgetés tett pontot a Tóth Árpád Kör évadnyitó munkaülésére.

 

Regéczy Szabina Perle


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'