JelenHaz
Kedd, 2019. május 21., 12.24

A janicsár

A letartóztatás, a nyomozás, a kihallgatások idején látszólag nem érvényesült az etnikai elv, mivel a „rendszer ellen szervezkedő elemeket” előre meghatározott sablonok szerint csoportosították: román vasgárdisták, magyar nacionalisták-irredenták, cionisták, történelmi pártok tagjai, imperialista ügynökök.  A letartóztatottak, elítéltek etnikai megoszlása azonban azt bizonyítja, hogy a Szekuritáté a magyarok által lakott régiókban sokkal aktívabb volt, mint a román többségű vidékeken – ott tehát „működött” a pozitív diszkrimináció elve.

A magyar vonatkozású és a magyar vádlottak elleni perekben a mellényszabóból gyorstalpalással „hadbíróvá” előléptetett Macskási Pál őrnagy jeleskedett. A periratokból, visszaemlékezésekből egyértelműen arra lehet következtetni, hogy a vádlottakból, elítéltekből a magyar forradalom eszméivel való azonosulásnak még az írmagját is ki akarta irtani. Munkája „igényességét bizonyítja, hogy az általa elnökölt tanács hozta a legszigorúbb ítéleteket.  A rendelkezésünkre álló adatok bizonyítják, hogy a nacionál-kommunista hatalom Macskási Pállal végeztette el a janicsár munkát. Az ártatlanul kivégzettek, azok árvái és a megroppantott életutak képezték a kapaszkodót az ezredesi rang kiérdemléséhez.

     A 15 év börtönbüntetésre ítélt báró Bánffy István megőrizte Macskási Pál halálakor a kolozsvári Igazság napilapban megjelent gyászjelentést, amely a „drága jó férj, édesapa, szomszéd, jó barát” emlékét hivatott idézni. A minden nehézségen felülkerekedő arisztokrata a gyászjelentés oldalára odaírta: „hamarabb is meghalhattál volna!”

P. Ferencz Béla-Ervin ferenc rendi szerzetes a börtönből való szabadulása után megkereste Macskási Pál nyugalmazott ezredes sírját és „megköszönte az életfogytiglani kényszermunkát, a mérhetetlen szenvedést, megbocsátott neki, majd imádkozott üldözőjéért.

***

 

2015. november 3-án, kedden 18 órától az Aradi Hagyományőrző Polgárok Egyesülete a „Szeretőm, Földem, Erdély” rendezvénysorozat keretében, Az 1956-os forradalom és szabadságharc erdélyi és aradi visszhangja címmel videóvetítéssel egybekötött tényfeltáró előadást tart az ’56-os események romániai kihatásáról és annak tanulságairól. Meghívott előadó Tófalvi Zoltán történész, az események világszerte elismert kutatója.

Közreműködik: Czernák Ferenc Lajos Petőfi-díjas versmondó. Házigazda: Borbély Zsolt Attila politológus, az Arad megyei EMNT elnöke.

Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk!


Murvai Miklós


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'