JelenHaz
Péntek, 2019. szeptember 20., 22.17

Balta János

Csütörtök, 2008. december 11., 21.00 (4 hozzászólás)
Advent, nekünk, erdélyi, partiumi, bánsági magyaroknak idén kettős csodavárásban telik: mint ilyenkor minden évben, most is a Megváltó születése megünneplésének a misztériumára készülődünk lélekben. Az ünnepvárás felemelő érzésébe azonban ezúttal aggodalmak, kétségek is vegyülnek: hogyan tovább, mi lenne jobb a romániai magyarságnak? »

Kisdiákok a Jelen Házban
Csütörtök, 2008. december 11., 21.00 (0 hozzászólás)
Ma a Jelen Házban tett látogatást az aradi Neuman Ferenc Általános Iskola két magyar nyelvű elemi osztálya Vincze Németh Julianna és Viszhányó Aranka tanítónők vezetésével, akikkel együtt érkezett a partnerintézmény, a Gyoroki Általános Iskola magyar nyelvű elemi osztálya Lőrincz Matild tanítónővel. »

Vásártér nyílik Kisiratoson
Csütörtök, 2008. december 11., 20.30 (30 hozzászólás)
Kisiratoson, a malomutca és a főutca kereszteződésénél közel 100 négyzetméteres, betonozott padlóval ellátott, fedett, 6 hosszú asztalból álló, éjjel megvilágított piacteret építettek a helybeli hetivásár igényeinek a kielégítésére. »

Felújítják a nagyvarjasi iskolaépületet
Csütörtök, 2008. december 11., 18.30 (0 hozzászólás)
Nagyvarjason folyamatban van a helybeli óvodának és két összevont elemi iskolai osztálynak helyet adó épület felújítása. »

Hétfõ, 2008. december 08., 19.10 (0 hozzászólás)
Pénteken Horváth Imre és Kocsis József alelnökök társaságában Orosházán járt Kocsik József, az Arad Megyei Magyar Gazdák Egyesületének az elnöke. »

Sportcsarnok műszaki átadása Majláthfalván
Vasárnap, 2008. december 07., 18.23 (3 hozzászólás)
December 3-án megtörtént a műszaki átadása annak a kisebb méretű sportcsarnoknak, amelyik az RMDSZ közbenjárására, kormánytámogatással épült a Majláthfalvi Általános Iskola kertjében. »

Felszentelték a Hegyalja téri ortodox katedrálist
Vasárnap, 2008. december 07., 18.21 (0 hozzászólás)
Szombaton Daniel ortodox pátriárka 15 ortodox püspök, illetve püspök helyettes, több mint 50 pap, más történelmi egyházak képviselői, Arad és a megye vezetőségének, illetve a hívek nagy tömegének a jelenlétében, a Szentháromság jegyében felszentelte a Hegyalja téri ortodox katedrálist. »

Faragó Péter legnagyobb kihívása
Péntek, 2008. december 05., 19.48 (9 hozzászólás)
Szerencséről, véletlenekről, elképzelésekről nyilatkozik Faragó Péter képviselő. – Mit érez az ember 31 évesen, némi szervezési tapasztalatok birtokában, ha váratlanul a nyakába zúdul egy képviselői tisztség a maga kiváltságaival, felelősségével együtt? »

Péntek, 2008. december 05., 19.37 (0 hozzászólás)
A simonyifalvi Simonyi Imre Általános Iskolában hagyományosan a mindenkori VII. osztály szervezi meg, műsort állít össze a Mikulás-napi ünnepségre. Ma is hasonlóképp történt, a nagyobb diákok álarcot öltve szórakoztatták a kicsinyeket. »

Átadásra készítik a parkot
Szerda, 2008. november 26., 21.00 (2 hozzászólás)
Átadás előtt áll a feketegyarmati kultúrotthon kertjében épülő park, amelyikben járdaszegélyekkel együtt elkészültek a parkoló-téglából kirakott sétányok, a talajba rögzítették a világítótestek oszlopait, elhelyezték a természetbarát illemhelyeket, betonalapra szerelték a tucatnyi padot, elültették a sövénykerítést. »

Mától központi fűtés az óvodában
Kedd, 2008. november 25., 22.00 (0 hozzászólás)
Október végén megírtuk, hogy az Ágyai Általános Iskolában végzett bővítési munkálatok eredményeként az egykori mozi-teremből kialakított 3 iskolai tanteremben, illetve a kibővített óvodában nem lehet fűteni, mivel pénzhiány miatt nem tudták megépíteni a központi fűtés berendezését. »

Hétfõ, 2008. november 24., 17.41 (0 hozzászólás)
Noha a Kisperegi Általános Iskola épületének a teljes felújításához csupán a kivitelezési terv elkészítésére elégséges pénzt utalták ki az Arad Megyei Tanfelügyelőség folyószámlájára, könnyen meglehet, még ebben az évben korszerűsítik az intézmény illemhelyeit.  »

A magyar tolmács
Vasárnap, 2008. november 23., 17.13 (1 hozzászólás)
Kovács Sándor engedéllyel rendelkező magyar tolmács a családjával 12 éve él Körösbökényben (Buteni), felesége szülőfalujában. Maga Aradon született, mesterként az esztergapadgyár borossebesi részlegén 18 évet dolgozott, onnan költöztek Körösbökénybe.  »

Környezetvédelmi beruházás Körösbökénynek
Péntek, 2008. november 21., 21.15 (0 hozzászólás)
Csütörtökön a Körösbökényi (Buteni) Polgármesteri Hivatalban megtartott sajtótájékoztatón történt meg a helybeli, továbbá Almás és a Hajdú-Bihar megyei Darvas községek által közösen benyújtott, a PHARE-CBC RO–HU 2005. elnevezésű, határon átívelő program ismertetése, amely a Lefolyó- és ülepítő-rendszer, környezetvédelmi beruházás előkészítése címmel nyert támogatást. »

Szerda, 2008. november 19., 20.00 (8 hozzászólás)
Nagyzerind község fejlődését, korszerűsödését valóságos blokád tartja béklyóiban: Arad megye első községi szennyvíz lefolyó rendszerén és az ülepítő telepén dolgozó Aqua West vállalat immár közel 300 ezer lej értékű elvégzett munkáját nem tudták kifizetni, mivel a hozzá szükséges pénzből csupán 10 ezer lej érkezett meg. »

Szerda, 2008. november 19., 19.45 (0 hozzászólás)
Kisperegen beöntötték az új vízüzem 200 köbméteres víztárolójának az alapját, jelenleg a tartály zsaluzásán dolgoznak. Tervek szerint a hét végéig annyira megszilárdul az alapzat, hogy hozzáfoghatnak a víztároló betonból történő beöntéséhez is, amit év végéig szeretnének befejezni. »

Dr. Boros Béla emlékezete
Hétfõ, 2008. november 17., 19.41 (0 hozzászólás)
Szombaton a dr. Boros Béla címzetes érsek születésnapjának 100. évfordulója alkalmából a Temesvári Római Katolikus Püspökség és a kisjenői plébánia által közösen szervezett megemlékezés délben Kisjenő-Erdőhegy utcáin a gyergyóújfalui fúvószenekar zenés toborzójával indult.  »

Bibliaismeretből legjobb Ágya csapata
Vasárnap, 2008. november 16., 17.43 (2 hozzászólás)
Aradon a  Mosóczy-telepi református templomban szombaton 10órától istentisztelettel vette kezdetét az egyházmegyei lelkészértekezlet és presbiteri konferencia. Az istentiszteleten Gecse Attila, a miskolci Csaba Kapuja Református Gyülekezet lelkipásztora hirdetett igét a 2 Timoteus 4, 1–7. ige alapján. »

Szerves trágyázással rekordtermés
Péntek, 2008. november 14., 19.04 (1 hozzászólás)
A Smithfield Ferme, sertéstenyésztésre szakosodott, és a Pioneer Hi-Bred Seeds világhírű vetőmag-kutató és -előállító vállalatok romániai kirendeltségei közös kísérlet során igyekeznek a mezőgazdasági társaságok, a gazdálkodók figyelmét felkelteni a szerves trágyák, jelen esetben a sertéstrágya iránt. »

Táncolni az örömszerzés boldogságáért
Péntek, 2008. november 14., 18.48 (0 hozzászólás)
Miklós Jánossal, a Nagyvárad Táncegyüttes vezetőjével az Ágyán megtartott előadásuk alkalmával azt boncolgattuk, hogyan tudja manapság magát fenntartani egy magyar hivatásos tánccsoport. »

Fejes Ernő
Csütörtök, 2008. november 13., 20.27 (4 hozzászólás)
Idén ünneplik a híres nótaszerző, Dankó Pista születésének a 150., halálának a 105. évfordulóját, ezért 2008-at Dankó Pista-évnek is nevezik. Mivel a kordokumentumok tanúsága szerint Dankó Pista Aradon és Nagyváradon is gyakran megfordult, a szegedi székhelyű Magyar Nótaszerzők és Énekesek Dél-magyarországi Egyesületének a művészei a régióban Dankó Pista-esteken lépnek fel.  »

Szerda, 2008. november 12., 20.06 (0 hozzászólás)
Állítólag olyan szóbeszéd terjedt el az idősebb földtulajdonosok között, hogy azok a földterületek, amelyek után életjáradékot igényelnek, a tulajdonos elhunyta után azok nem az örökösökre, hanem a folyósított életjáradék jogán az államra szállnak. »

Páter Ferencz Ervin
Kedd, 2008. november 11., 21.25 (0 hozzászólás)
Vasárnap délután az arad-belvárosi katolikus templomban p. Ferencz Ervin ferences szerzetes a Szoboszlay-per 57 elítéltjének egyikéről, a cellatársról, Karácsonyi István minorita atyáról beszélt a nagy számú híveknek. „45 évvel ezelőtt, november 9-én, talán pontosan ebben az órában, amikor a Luciu Giurgieni-i kényszermunkatáborban a 300-400 politikai elítélttel együtt befejeztük az egész napi robotolást, meghalt István testvérünk, akinek a távozása marokra szorította a szívünket” – kezdte az ártatlanul elítélt minorita atya életének, sanyarú sorsának az ismertetését. »

Hétfõ, 2008. november 10., 20.31 (0 hozzászólás)
Arad – November 15-én, szombaton a gazdálkodók számára két támogatási lehetőség igénylési határideje jár le. »

Emléktábla Karácsonyi Istvánnak
Vasárnap, 2008. november 09., 21.22 (0 hozzászólás)
Ma 17 órától, az arad-belvárosi katolikus templomban a Kalna Zsolt minorita tartományfőnök által celebrált szentmisén Karácsonyi István minorita atyára, a Szoboszlay-per 57 elítéltjének egyikére emlékeztek. Az Aradon született Karácsonyi István életútját, ártatlanul történt meghurcoltatását a 88 éves p. Ferencz Ervin ferences szerzetes, a cellatárs, a Luciu Giurgieni-i kényszermunkatáborban 1963. november 9-én bekövetkezett halálának a szemtanúja ismertette közvetlen, meghatóan emberi, de éles hangú visszaemlékezésében. »

Bemutatták Réhon József új kötetét
Vasárnap, 2008. november 09., 18.57 (0 hozzászólás)
Pénteken délután a kisjenői ifjúsági házban mutatták be Réhon József legújabb, Ezt még elmesélem… c. kötetét. Házigazdaként ft. Pántya Elemér plébános üdvözölte a több mint 40 helybeli és környékbeli egybegyűltet, akiknek Csanádi János nyugalmazott irodalomtanár tréfás megjegyzésekkel fűszerezve mutatta be Réhon Józsefet, illetve legújabb anekdotás kötetét. »

Péntek, 2008. november 07., 20.50 (0 hozzászólás)
Arad Emléktábla-avatás Arad-belvárosbanAz arad-belvárosi katolikus templomban vasárnap 17 órakor kezdődő szentmisét a 88 éves p. Ferencz Ervin ferences szerzetes celebrálja, aki börtöntársa volt a kivégzett Karácsonyi István minorita atyának. »

Márton-napi ajándékozás
Péntek, 2008. november 07., 20.36 (1 hozzászólás)
Ma, Szent Márton ünnepén, a régi hagyomány szerint Németországban ajándékokat adnak a gyermekeknek. E hagyományt 5 éve az Aradi Máltai Segélyszolgálat is átvette testvérszervezete, az Aachen Herzoggerathban működő segélyszervezet közreműködésével. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'