JelenHaz
Szerda, 2019. november 20., 11.28

Balta János

Csütörtök, 2008. július 03., 19.00 (0 hozzászólás)
Román Hegesztő Szövetség aradi fiókja szombaton az ASTRA vagongyárban XIII. alkalommal szervezi meg az ifjúsági hegesztőversenyt, amelyiken 2 korosztályban, 3 hegesztési eljárással 7 vállalat 15 fiatal hegesztője méri össze tudását. »

Szerda, 2008. július 02., 21.00 (0 hozzászólás)
Az Ügynökség országos szervezete EU-s, illetve hazai alapokból június 30-ig összesen 622 046 570 eurót kézbesített, az igénylők 95%-át elégítette ki a 2007 évre igényelt mezőgazdasági támogatásokból. »

Szerda, 2008. július 02., 21.00 (0 hozzászólás)
Mivel az EU-s elvárásoknak, a pontrendszerének megfelelő egyetlen Arad megyei gazdatömörülés, az Arad Megyei Magyar Gazdák Egyesülete, az elnökét, Kocsik Józsefet gyakran meghívják a különféle gazdaszervezetek közötti kapcsolatépítést, együttműködést előmozdító találkozókra, megbeszélésekre. Jelenleg az országhatár két oldalán, Arad és Békés megyékben működő gazdatömörülések közötti kistérségi rendszer kidolgozásán fáradoznak. »

Kedd, 2008. július 01., 21.00 (0 hozzászólás)
Adatbázisának a tökéletesítése érdekében tagjai között adatlapokat osztott ki az Aradi Vállalkozói Központ vezetősége. Az adatlap második oldalát azonban, amelyiken a vállalkozók igényeit, elvárásait, óhajait firtatták, a legtöbben nem töltötték ki. »

Kedd, 2008. július 01., 21.00 (8 hozzászólás)
Hétfőn Derűlátón Nagyszintye községben címmel megjelent írásunkhoz Király András parlamenti képviselő, az RMDSZ Arad megyei elnöke a következő pontosítást óhajtotta hozzáfűzni: »

A béke, a szeretet ünnepe
Hétfõ, 2008. június 30., 19.30 (6 hozzászólás)
Vasárnap délután került sor az ágyai erdőben lévő, a vadontól a közelmúltban visszahódított, felújított Szent László kápolna templombúcsúi, ünnepélyes szentmiséjére. Ahol magyarul ft. Pántya Elemér kisjenői plébános, románul ft. Cioban Dan nagyszintyei görög katolikus plébános mondott szentbeszédet a környező településekről összesereglett híveknek. »

Ban Mihai újraválasztott polgármester
Hétfõ, 2008. június 30., 12.00 (0 hozzászólás)
Ban Mihaijal, az Ágyát és Szapáryligetet is magában foglaló Nagyszintye község újraválasztott polgármesterével számba vettük a megoldásra váró legsürgősebb teendőket. »

Eskütétel a IV. mandátumhoz
Péntek, 2008. június 27., 21.00 (0 hozzászólás)
Ma a Nagyperegi Községházán ünnepi ülésre gyülekeztek a beiktatáson immár túlesett helybeli tanácstagok. Cs. Veres Imre korelnök ismertette a napirendet, amelyiknek egyik pontja az ülésvezető 3 hónapra történő megválasztása volt. »

Aratási körkép
Péntek, 2008. június 27., 20.45 (0 hozzászólás)
Amint az Arad megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság szakembereitől megtudtuk, a megyében idén 74 300 hektár búza, illetve 6 050 hektár őszi árpa vár betakarításra, azaz utóbbinak a túlnyomó többsége már magtárban vár felvásárlóra. »

Szerda, 2008. június 25., 21.00 (0 hozzászólás)
A közterület, az értelmező szótár szerint is közlekedésre bárki által használható, köztulajdonban lévő területet jelent, ami viszont változatos módon értelmezhető. »

Kocsis József (jobbról)
Kedd, 2008. június 24., 21.30 (12 hozzászólás)
Ma délben a kívül-belül felújított zimándújfalui kultúrotthon nagytermében tartották meg a helybeli önkormányzat rendkívüli ülését, amelyet 6 RMDSZ-es tanácsos kérésére hívtak össze. »

Cepan Claudiu
Kedd, 2008. június 24., 21.00 (0 hozzászólás)
Több olvasónk fordult hozzánk az életjáradékkal kapcsolatos panaszával, vagyis a bérbe adott vagy eladott termőföldjük után törvényesen őket megillető állami támogatás kézbesítésének a késése miatt. »

Haász Tibor tőzmiskei polgármester
Kedd, 2008. június 24., 09.00 (14 hozzászólás)
Haász Tibor tőzmiskei polgármester nyilatkozik terveiről, az MPP-vel való viszonyáról, és arról, miért nem válaszolt az online-oldalon kapott 255 beszólásra. »

A templom- és közösségépítő a jó pásztor
Hétfõ, 2008. június 23., 20.15 (0 hozzászólás)
Vasárnap a zsúfolásig megtelt, virágdíszbe öltöztetett arad-ségai katolikus templomban 17 órakor kezdődött ft. Király Árpád marosi főesperes, helybeli plébános ezüstmiséje, msgr. Roos Márton megyés püspök, msgr. Böcskei László általános helynök, illetve a más felekezetek képviselőivel együtt közel 30 pap és egyházi méltóság részvételével. »

Haász Tibor újraválasztott polgármester leteszi a hivatali esküt
Szombat, 2008. június 21., 07.00 (9 hozzászólás)
Csütörtökön délután a tőzmiskei községháza tanácskozó termében összegyűlt új önkormányzati képviselőknek Horváth Levente alprefektus ismertette az alakuló ülés napirendjét, majd Jakab Károly korelnök tanácsost felkérte a munkálatok levezetésére. »

Ft. Pántya Elemér (középen) ezüstmiséjét celebrálja
Péntek, 2008. június 20., 14.15 (0 hozzászólás)
Csütörtökön az ezüstszínű szalagokkal, virágokkal gazdagon feldíszített, zsúfolásig megtelt kisjenői katolikus templomban celebrálta ezüstmiséjét ft. Pántya Elemér plébános. »

Onica Cornel községi jegyző (balról)
Szerda, 2008. június 18., 20.15 (8 hozzászólás)
Ma parázs hangulatban indult Zimándújfalun az önkormányzat alakuló ülése, mivel Rad Mirelának, a prefektúra képviselőjének a napirend-ismertetőjéből hiányzott az alpolgármester megválasztása. »

Most a gabona kifizetődőbb
Hétfõ, 2008. június 16., 21.30 (1 hozzászólás)
Kisperegen Nagy Tibor az édesapjával, Nagy Lajossal közösen gazdálkodik, aminek egyik fontos ága a nagybani állattenyésztés. Amikor a falu közelében lévő farmjukhoz próbáltunk betérni, a közel kétszáz méter hosszú letérőn két helyen is hamis kutya-járőr próbálta feltartóztatni a hívatlan vendéget – az úton keresztbefektetett huzalra szerelt láncon rohangászott veszett csaholás közepette. »

Józsa Ferencz
Hétfõ, 2008. június 16., 21.15 (0 hozzászólás)
Tekintve, hogy 2008 a Biblia éve, Józsa Ferencz mosóczy református lelkipásztor, egyházmegyei missiói előadó tegnap délelőtt a helybeli Ifjúsági Házba Biblia-napra hívta az Aradi Református Egyházmegye 17 lelkészét. »

A szentmisét megelőzően Pius atya liliom- és gyermekszentelési szertartást végzett
Szombat, 2008. június 14., 13.00 (0 hozzászólás)
Tegnap, a Páduai Szent Antal nevére felszentelt arad-belvárosi katolikus templomban ft. Király Árpád marosi főesperessel az élen 13 pap és egyházi méltóság közreműködésével megtartott ünnepélyes, templombúcsúi szentmisén magyarul, románul és németül elmondott szentbeszédében a fiatal arad-ségai káplán, ft. Kocsik Zoltán mélyenszántó, magvas gondolatoknak adott hangot Páduai Szent Antal csodákkal útjelzett rövid életéről. »

Csütörtök, 2008. június 12., 19.45 (0 hozzászólás)
Arad megyéből több állattartó olvasónk betelefonált, amiért a Mezőgazdasági és Kifizetési Intervenciós Ügynökség (APIA) munkatársai elutasították a szubvencióért benyújtott kérésüket. »

Nagy Sándor polgármester, aki évtizedes küzdelemben kiverekedte a bekötőút leaszfaltozását, örökös felelősséget érez a n
Csütörtök, 2008. június 12., 19.30 (0 hozzászólás)
Nagy Sándor, Ezüstfenyő díjas polgármester a negyedik mandátumához kapott bizalmat Nagypereg községben. Az adminisztratív munkában több mint 3 évtizedet eltöltött, régió-szinten is párját ritkító személyiséggel újraválasztása alkalmából beszélgettünk. »

Horváth Imre és Görgicze István
Kedd, 2008. június 10., 21.00 (0 hozzászólás)
Németszentpéteren, a vasúti megálló szomszédságában Horváth Imre és Görgicze IstVán nagygazdáknak egy udvarban, két különálló mezőgazdasági farmja működik. »

Dédelgetett vágyuk Izabella felépülése
Kedd, 2008. június 10., 20.45 (1 hozzászólás)
Tizedik születésnapját ünnepli a kisperegi Szabó Melinda és ikertestvére, Izabella, akik sziámiikrekként jöttek a világra. Annak idején helyszíni riportban számoltunk be a Szegeden végrehajtott, világra szóló szenzációként ható, szétválasztó műtétről történt hazaérkezésükről. »

A fehér koszorúval övezett feszület nyomában az első szentáldozás résztvevői ünnepélyesen bevonultak a zsúfolásig megtel
Vasárnap, 2008. június 08., 20.15 (0 hozzászólás)
Ma bensőséges, családias szertartásnak színhelye volt az arad-belvárosi, zsúfolásig megtelt katolikus templom, ahol a 10.30 órakor kezdődött ünnepélyes plébániai nagymisén 15 magyar, míg a 12 órakor kezdődött román nyelvűn 12 gyermek járult első szentáldozáshoz. »

A bérmálásból nem csak a bérmaszülők, hanem ft. Kocsik Zoltán káplán és ft. Király Árpád főesperes is kivette a részét:
Vasárnap, 2008. június 08., 20.00 (3 hozzászólás)
Ma, az arad-ségai katolikus templomban megtartott ünnepélyes, bérmáló szentmisére a hívek akkora tömege gyűlt egybe, hogy jelentős részük az utcán volt kénytelen végighallgatni a szertartást, amelyen msgr. Böcskei László általános helynök magyarul és románul elmondott szentbeszédében a keresztelés és a bérmálás szentsége közötti hasonlóságot, illetve különbséget emelte ki. »

Péntek, 2008. június 06., 20.00 (1 hozzászólás)
Június 15-én, jövő vasárnap a gyulai Wencheim-Almásy-kastélyban II. országos bionapot szervez a magyar Biokultúra Szövetség és a Dél-Alföldi Biokultúra Egyesület. »

Péntek, 2008. június 06., 18.00 (0 hozzászólás)
Lökösházán Unokák a nagyszülőkért, nagyszülők az unokákért címmel minden évben megszervezik azt a kisrégiós nyugdíjas találkozót, amelyikre a környező települések nyugdíjas klubjainak a tagjai magukkal viszik az unokáikat is. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'