Fölszálott a páva

JelenHaz
Kedd, 2019. október 22., 09.42

Sipos Enikő

Sipos Enikő
Fotó: (aradon.ro)
Csütörtök, 2019. július 11., 18.57 (0 hozzászólás)
Az Aradi Ifjúsági és Sportigazgatósághoz (DJTS) tartozó Riviera Complexum, a teniszkedvelők körében az Ábelként ismert sporttelep ad otthont a hétvégén az ötödik Fan Tour strandröplabda-versenynek. »

A legkisebb növendékek egy csoportja a díjkiosztáson
Péntek, 2017. június 16., 15.46 (0 hozzászólás)
Kétnapos ünneplés keretében búcsúztatta a tanévet a Gerhardinum Római Katolikus Líceum tantestülete és a növendékek. »

Együtt az osztály a székesegyházban (gerhardinum)
Péntek, 2017. május 26., 16.37 (0 hozzászólás)
A címben idézett verssorral Sinka Edina, a Gerhardinum Római Katolikus Líceum XI. B osztályos tanulója búcsúzott május 25-én, csütörtökön a székesegyházban bemutatott szentmise keretében végzős társaitól. »

A döntésben megerősödve
Csütörtök, 2017. május 25., 06.00 (0 hozzászólás)
Húsvét nyolcadában, április 22-én, szombaton a Szent György székesegyházban Excellenciás Roos Márton megyés püspök kézrátétele és imája által áldozópappá szentelte Váncsa Csaba Tibor diakónust. »

Excellenciás Roos Márton megyés püspök barkát szentel a püspöki palota udvarán
Szombat, 2017. április 08., 06.00 (0 hozzászólás)
Hosanna Filio David – Hozsanna Dávid fiának – csendült fel a temesvári püspöki palota udvarán április 9-én, virágvasárnap délelőtt az Exultate énekkar előadásában a gregorián antifóna, amely nem csupán az ünnepi szertartás, hanem egyben a nagyhét bevezető éneke volt. »

Zarándoklat Szent Gellért kőkoporsójához
Vasárnap, 2016. szeptember 25., 16.00 (0 hozzászólás)
Szent István király 1030-ban nevezte ki Gellértet, a muranói születésű szerzetest, fia nevelőjét a csanádi egyházmegye főpásztorává, aki megalapította e vidék első iskoláját és felépíttette az első székesegyházat. »

Tanévnyitó a Szent György-székesegyházban
Hétfõ, 2016. szeptember 12., 06.00 (0 hozzászólás)
Az eddigi hagyománytól eltérően a Gerhardinum Római Katolikus Líceum tantestülete, valamint a növendékek az iskolai év első napján nem a líceum épületébe, hanem a temesvári székesegyházba igyekeztek. Ott került sor ugyanis az ünnepélyes tanévnyitóra, valamint az ez alkalomból bemutatott szentmisére. »

Ünnepi szentmise a három testvéregyházmegye püspökeinek részvételével
Vasárnap, 2016. augusztus 07., 15.00 (0 hozzászólás)
Mint arról már több alkalommal is tudósítottunk, az idei esztendő Temesvár és a temesvári egyházmegye számára két kiemelkedő évfordulós eseményt hozott: az osztrák császári csapatok élén Savoyai Jenő herceg 300 éve szabadította fel a várat és a várost a török uralom alól, ugyanakkor Adalbert von Falkenstein csanádi püspök 280 évvel ezelőtt, 1736. augusztus 6-án, helyezte el a Szent György-székesegyház alapkövét. »

A Főpásztor új munkatársai: P. Gál Márton SDS áldozópap és Váncsa Csaba diakónus
Hétfõ, 2016. július 04., 18.12 (0 hozzászólás)
Az elmúlt szombaton, Sarlós Boldogasszony ünnepén egyházmegyénk lelkipásztori közössége két új taggal bővült. »

Csoportkép a székesegyházban
Csütörtök, 2016. június 02., 15.22 (0 hozzászólás)
A Kalazanci Szent Józsefhez írt piarista himnusznak a címben idézett szavaival ft. Kocsik Zoltán spirituális búcsúzott június 2-án, csütörtökön a székesegyházban bemutatott szentmise keretében a Gerhardinum Katolikus Líceum végzős tanulóitól. »

A bérmálás a keresztény nagykorúság szentsége
Kedd, 2016. május 17., 17.09 (0 hozzászólás)
Az Újszövetségben a Jézus feltámadása utáni 50. nap, a Szentlélek eljövetelének napja (ApCsel 2, 1–13). »

Őexcellenciája dr. Miguel Maury Buendía pápai nuncius szentmisét celebrál a temesvári székesegyházban
Vasárnap, 2016. április 24., 17.18 (0 hozzászólás)
A Temesvári Egyházmegye vendége volt dr. Miguel Maury Buendía pápai nuncius Excellenciás Roos Márton megyés püspök meghívására április 23-án és 24-én egyházmegyénkbe látogatott Őexcellenciája dr. Miguel Maury Buendía érsek, a Szentszék nagykövete Romániában és a Moldovai Köztársaságban. »

A dóm búcsúján, a fehérvasárnap utáni szombaton
Vasárnap, 2016. április 10., 15.02 (0 hozzászólás)
A Szent György székesegyházat az 1803. húsvétját követő héten konszekráló Kőszeghy László csanádi püspök úgy határozott, hogy a dóm búcsúját a fehérvasárnap utáni szombaton tartsák. »

Csütörtök, 2016. április 07., 16.31 (0 hozzászólás)
Az idei, 2016-os esztendő Temesvár, valamint a Temesvári Egyházmegye számára kiemelkedő évnek számít, ugyanis több évfordulót ünneplünk. »

Olajszentelés a székesegyházban
Csütörtök, 2016. március 24., 15.43 (0 hozzászólás)
A húsvéti szent három nap első napja nagycsütörtök, amikor az ünnepi liturgia középpontjában az Oltáriszentség és az egyházi rend, vagyis a papság megalapítása, továbbá a felebaráti szeretet parancsa áll. »

A Püspökség udvarán Excellenciás Roos Márton főpásztor megszenteli a barkát
Vasárnap, 2016. március 20., 15.36 (0 hozzászólás)
Virágvasárnap a római katolikus templomokban Jézus Jeruzsálembe való diadalmas bevonulására emlékeznek. »

Áldás és emléklap a házasság világnapján
Szerda, 2016. február 17., 14.00 (0 hozzászólás)
A nemzetközi és világnapok sorában az 1980-as évek óta a házasság, a házaspárok is helyet kaptak: február második vasárnapja ugyanis a házasság világnapja. »

Ünnepi szentmise Radnán
Péntek, 2015. október 09., 18.31 (0 hozzászólás)
Negyedik éve immár, hogy október 8-án, a Magyarok Nagyasszonya ünnepén megszervezik a magyar nemzetiségű hívek zarándoklatát a máriaradnai bazilikához. »

Vidám hangulat az újszentesi templombúcsún
Hétfõ, 2015. október 05., 17.50 (0 hozzászólás)
A római katolikus templomokban októberben világszerte Mária-ájtatosságot tartanak, amelynek keretében a hívek a Rózsafüzért imádkozzák. »

Az idősek köszöntése a temesvári máltai központban
Csütörtök, 2015. október 01., 16.51 (0 hozzászólás)
Október 1-je az Idősek Nemzetközi Napja, amikor a fiatalabb nemzedékek világszerte különböző programokkal köszöntik a 60 év felettieket. »

Jakab Ilona igazgató megnyitja az új tanévet (gerhardinum)
Hétfõ, 2015. szeptember 14., 15.47 (0 hozzászólás)
Szeptember 14-én, hétfőn benépesült a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Líceum tágas udvara, és a nagy múltú tanintézet széles folyosóit ismét gyermekzsivaj töltötte be. »

„Értékeiteket ne rejtsétek véka alá”
Csütörtök, 2015. május 28., 16.55 (0 hozzászólás)
A címben idézett gondolattal ft. Kocsik Zoltán spirituális búcsúzott a Gerhardinum Katolikus Líceum végzőseitől május 28-án, csütörtökön, a ballagás alkalmával a székesegyházban bemutatott szentmisén. »

Pünkösd ünnepe a temesvári székesegyházban
Hétfõ, 2015. május 25., 17.04 (0 hozzászólás)
A bérmálás a keresztény nagykorúság szentsége, amikor a fiatal, illetve felnőtt maga vállalja azt, amit a keresztségben szülei vállaltak helyette: a keresztény életet és küldetést. »

Jakab Ilona igazgató megnyitja az új tanévet (gerhardinum)
Hétfõ, 2014. szeptember 15., 19.11 (0 hozzászólás)
Szeptember 15-én, hétfőn csengőszó jelezte az új tanév kezdetét az egykori temesvári piarista főgimnázium tágas folyosóján a Gerhardinum Katolikus Líceum növendékei számára. »

Excellenciás Roos Márton megyés püspök áldozópappá szenteli ft. Bakó László diakónust
Hétfõ, 2014. július 07., 15.09 (0 hozzászólás)
A pap-és diakónusszentelés az egyházmegye jeles ünnepe, hiszen a lelkipásztor Isten népének szolgálatáért vállalja ezt a hivatást. »

A magyar végzősök csoportja
Péntek, 2014. május 30., 20.00 (0 hozzászólás)
Áldozócsütörtökön reggel a Temesvári Gerhardinum Katolikus Líceumban egy magyar és egy román tannyelvű osztály növendékei várták indulásra készen a kicsengetést. »

Excellenciás Roos Márton főpásztor barkát szentel a Püspökség udvarán
Vasárnap, 2014. április 13., 15.46 (0 hozzászólás)
A római katolikus Egyházban virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emléknapja. A Szentírásban, Máté evangéliumában ezt olvashatjuk: „A tömegből nagyon sokan az útra terítették ruháikat, mások ágakat tördeltek a fákról, és az útra szórták. Az előtte járó és az utána vonuló tömeg így kiáltozott:Hozsanna Dávid fiának!Áldott, aki az Úr nevében jön!'' »

Péntek, 2014. február 21., 17.57 (0 hozzászólás)
A temesvár-belvárosi református és a temesvár-józsefvárosi római katolikus nőszövetség tagjai tavaly januárban szerveztek első alkalommal közös imaórát – a kezdeményezés hagyományteremtőnek szánták. »


Jelen
Puskel Péter
Communitas
'