Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2022. május 18., 00.53

Arcátlanság

Írta: Ujj János
2020. október 20., 10.54 Kedd

A kolozsvári vasútállomás falán márvány emléktáblát állítottak az állomásfőnököknek. Dicséretes kezdeményezés, a piros egyensapkát viselő vasutasok igazán megérdemlik, hogy áldásos tevékenységük elismeréseként az utókor is megismerje nevüket. Csak a táblának van egy, minden jóérzésű polgár számára szembeötlő hibája: a tisztséget csak az 1945 után betöltők neve került fel. A tábla legfelső sorában az a szó szerepel, hogy az előtte szolgálatot teljesítők ISMERETLENEK. (?!)

A szöveg arcátlanság (fogalmazhatnám durvábban is!), mert minden helytörténész, közlekedéstörténettel foglalkozó személy a Szamos partján kapásból megmondhatja, vagy percek alatt kikeresheti, hogy 1870-ben, a Nagyvárad felől befutó első vonatot Virányi István kolozsvári állomásfőnök fogadta. Az 1918-ig, majd 1941–45 közötti időszakban, Mátis Bálinttal bezárólag összesen kilenc magyar nemzetiségű állomásfőnök teljesített becsülettel a „kincses város” pályaudvarán. Egyik sem maradt „ismeretlen”, mindannyian megérdemelték volna, hogy felkerüljenek arra az emléktáblára. Ha a táblaállítóban lett volna jóérzés!

Kolozsváron a vasgárdista korszakra emlékeztető szélsőnacionalista Funar-éra alatt ilyesmi (s ennél gyalázatosabb provokáció is) megtörténhetett. De azt hittük, hogy Románia európai uniós csatlakozását követően az ilyen durva történelmi csúsztatások, hamisítások kora lejárt. Sajnos, tévedtünk! Továbbra is él az igyekezet, hogy Erdély történelméből kihagyjanak, megmásítsanak egész korszakokat, fejezeteket. Elokvens példaként másfél évszázadot, a fejedelemség korát említhetnénk. János Zsigmond, a Báthoryak vagy Bethlen Gábor fejedelem neve sok történelemkönyvben csak felsorolásként szerepel, legfeljebb a Moldvával és Havasalfölddel való kapcsolatokban kap néhány mondatos említést.

Nem tudom, hogy az emléktábla megrendelője, megfogalmazója milyen politikai nézeteket vall, de a magyar nevek szándékos elhallgatása elvitathatatlan. Ha a tábla csak az impériumváltást követő időszak állomásfőnökeinek állítana emléket, azt jelezni kellene. De akkor is az 1941–1945 közötti időszak két személyét is bele kellett volna foglalni. Egyikük sem volt sem háborús bűnös, sem pedig nyilas párti. Még kommunista sem!

Ilyen tendenciózus szöveggel megfogalmazott tábla nemcsak Kolozsvár, hanem Erdély egész magyar lakosságát sérti!

Ujj János

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu