Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Csütörtök, 2020. október 01., 05.05
Aradi dolgok

Egy érettségi tabló hátlapjára és egy elveszett jegyzőkönyv margójára

Írta: Réhon József
2018. június 21., 04.00 Csütörtök / Arad
Megírom!

Nem nagy ügy. Különösebb tanulság sem vonható le a történet nyomán, de jó, ha tudunk róla.
Harminchárom évvel ezelőtt – 1985-ben – készült egy érettségi tabló: már-már művészi munka, faintarzia! Két asztalos „apuka” munkája.
„1981 - 1985
Absolvenții liceului industrial Nr. 11. Arad
 Búcsúznak az Aradi 11-es sz. ipari líceum XII. c. oszt. diákjai”


A helyesírást most ne firtassuk, mottót ne keressünk.
A tabló alján latinul szólt a biztatás: Ad revidendum 1995.
Gond volt ezzel a tablóval. Kirakatba rakni „protekciósan” talán egy napra lehetett. A kicsengetési kártyát is csak némi ravaszsággal sikerült „kipanamázva” engedélyeztetni.

 „Mit számít a Te, az Ő,
az Én halhatatlanságom,
egyedül küzdelmünk számít,
az egyetemes megmaradásért.”
                  (Szilágyi Domokos)

A költő 9 évvel korábban kergette magát a halálba.
Mivel a tablót a 30 éves találkozón nem láttam, érdeklődtem a sorsa felől. Megnyugtató választ kaptam. Később kiderült, az információ nem volt hiteles.
Májusban, a Nyugati Jelen telefonján érkezett a hír: egy érettségi tabló porosodik a lebontásra váró kamrában. Hogy került oda? Abba az utcába? A tabló útja a Kálvin utcai iskolába vezetett.
Minderről a Nyugati Jelen egyik kedves és lelkes munkatársa tájékoztatott.
Hogyan alakul a 33 éves dokumentumértékű emléktárgy sorsa?
Nem tudom.
Levélben érdeklődtem. Választ nem kaptam.
Remélem, a két asztalos szülő és az egykori diákok többet tudnak. Egyébként 1948-ban, 1959-ben és 1990 után is nehezen követhető sors várt a korábban készült érettségi tablókra.
                                                         *
Török Gyula, „fertálymágnás” és költő, valójában regényíró (1888–1918) aradi éveihez köthetőek a következő sorok.
Egy kolozsvári végzős bölcsész – írópalánta –, Kováts József (1906–1937) doktori értekezése tárgyául a méltatlanul feledésre ítélt Török Gyula életét választotta (Török Gyula élete, 1930).
Kutatómunkája során elkerült Aradra, járt a Moise Nicoară Líceumban, annak padlásán bukkant rá az M. Kir. Főreáliskola „Fábián Gábor Önképzőkörének” nagy össze-
visszaságban lévő jegyzőkönyveire.
Török Gyula nevét a főreál évkönyveiben találta meg. Sikerült beszélnie Kara Győző és Krenner Miklós tanárokkal. Török Gyula 1898–1906 között volt a főreál diákja. A fiatal kutató 24 évvel az író érettségi vizsgája és 12 évvel a halála után próbált hiteles adatokat szerezni Török Gyula életéről. Nem sok eredménnyel.
A zöldköves gyűrű írójának későbbi méltatói elfelejtkezhet-
tek Kováts József doktori disszer-
tációjáról, írásaikban Török Gyula életrajzát illetően gyakori a pontatlanság.
Egy figyelmes szegedi könyv-
táros útbaigazítása és egy valamikori aradi diákleány – angoltanár – türelme kellett hoz-zá, hogy 88 év után elővegyék, leporolják Török Gyula leghitelesebben megírt életrajzát.

*
Mi tekinthető értéknek?
Hogyan őrzik azokat? Mennyire állják azok az idő múlását? Mi történt a főreál önképzőköri jegyzőkönyveivel? Milyen állapotban és hol vannak a főgimnázium és főreál laboratóriumainak  muzeális értékű tárgyai?
Több, mint példaértékű az a mód – „rendszer” –, amellyel Arad magyar vonatkozású értékeit mentik a város lokálpatrióta szakemberei. Sok a tennivaló és az emlékezet véges.
Érdemes alaposan körülnézni – kutatni – és egyenlő mérték-
kel válogatni az értékek közül.Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu