Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2020. szeptember 30., 21.31

Praeteritum imperfectum

Írta: Réhon József
2015. március 13., 10.00 Péntek / Arad

Nem tudom él-e még városunkban olyan ember, aki kiismeri magát a latin igeragozásban. Az érettségim óta eltelt 65 év bennem összekuszált mindent, de arra még emlékszem, hogy a címül választott két latin szó a folyamatos múltat, vagy a gyakran ismétlődő múltbeli cselekvést fejezi ki, valami olyat, aminek még nincs vége.

Folyamatosnak mondható az a törekvés – több mint 90 éve tart –, amely az aradi Szabadság-szobor sorstalanságát akarja fenntartani.

Nem tudom magam visszafogni, egy kis iróniát csepegtetek írásomba, Karinthy Frigyest idézem:

 „Plutó e torzót márványból szoborta…”(Futurum Exactum)

Karinthy, Babits Mihályt parodizálja.

Plutó, a görög mitológiában élő Hadész, római megfelelője, a holtak, a holtak birodalmának az ura.

A torzó szót nem Zala György alkotásához kötöm – ki merné ezt tenni –, hanem a számokkal alátámasztott legendához, amit könyvekben, márvány- és érctáblákon olvashatunk az erdélyi románság 1848–1849-es évek ártatlan áldozataihoz kötve. És még a zsigerekbe, az agysejtekbe is „bevésve”, ráadásul a 13 aradi vértanú tábornokhoz kapcsolva.

Megértem román barátaimat, amikor kétkedve fogadják ellenérveimet.

Különben, szerepelnének bár nagyságrendekkel kisebb számok, azok éppen olyan tragikusak, szomorúak, fájóak akár az 1916-hoz, 1919-hez, 1940-hez, 1944-hezköthetőek, bármelyik fél sorolja is fel a máig sajgó történéseket.

Ábrahám az ószövetség világában vitába bocsátkozott Istenével, kérte kegyelmezzen meg a két bűnös városnak, Szodomának és Gomorának. Az Úr ragaszkodott egy bizonyos számú igaz emberhez, ő értük megkegyelmeznea két városnak. Ábrahám alkudozott, az Úr engedett, elfogadta volna 10 igaz ember létezését.

Képzeletben alkuba bocsátkozom a holtak urával, Plutóval, segítsen, járjon közbe, a 13 vértanú érdekében.

Plutó, nem túl kegyesen 300 olyan román embert kíván, akik elfogadják, helyeslik a Szabadság-szobor zavartalan nyugalmának szavatolását.

Sokallom a 300-as számot.

– Ezt diktálja az elpusztított 300 falu emléke. Másrészt, a mult század közepe táján, egy neves aradi értelmiségi kérésére pontosan 300-an tiltakoztak az emlékmű újraállítása ellen. Nem is eredménytelenül.

Annak, amit eddig leírtam csak akkor van értelme, ha találunk 300 (lehet több, de a kevesebb is nyomna a latba) olyan aradi román rokont, barátot, ismerőst, akik mellénk állva mondanák:

– Oldja már az emlékezés békévé a harcot. Mi ugyan egészen mást látunk az emlékműben, mint ti, de ha nektek ennyire fontos, akkor álljon a jövőben is. Használjuk ezután a futurum exactumot, vagy a futurum perfectumot.

***

Nagyváradon, Szent László városában is vannak szoborgondok. Az egykor róla elnevezett impozáns teret (Piata Unirii) rendezik, új szobrokat állítanak fel rajta. A több mint negyvenezer váradi magyar úgy gondolja, ott lenne a helye a lovagkirály szobrának is. Valamikor ott is állt. Az ő nevéhez még erőszakkal sem kapcsolhatók tragédiába torkolló etnikai konfliktusok. Az elutasítás ennek ellenére kérlelhetetlenül határozott.

A váradiak aláírásgyűjtésbe fogtak, négyezer kézjeggyel kívánják alátámasztani kérésüket. Egy mindenki számára elfogadható megoldást remélnek. A Szent László-templomot 51 évvel ezelőtt – 1964-ben –, hathatós román segítséggel sikerült megvédeni.  

A négyezer aláírás biztosan meglesz. Találunk közötte legalább 300 román hangzású nevet?

***

A város magyar lakosainak kiszorított helyzetére jellemző, hogy az aláírásgyűjtést, egy néhány házból álló utcából (sikátorból), a strada Sf. Ladislau-ból indították el. A kezdeményezők némi erőt gyűjthetnek, ha figyelembe veszik, hogy az utca a Bodola Gyuláról (Iuliu Bodola) elnevezett stadion mellett van. A stadion, az egykori Károly-pálya (Arena Carol al II-lea) helyén épült.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu