Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2020. július 06., 08.53

Egy ellentmondásos konzervatív

Írta: Puskel Péter
2009. június 09., 19.28 Kedd
Az európai parlamenti választások azt mutatják, hogy öreg kontinensünk hangsúlyosan jobbra tolódik a politikai palettán.


Jó száz évvel ezelőtt is megfigyelhető volt egy hasonló tendencia, s akadtak térségünkben is ennek a személetnek olyan markáns képviselői, akik a konzervatív értékekhez való ragaszkodásban látták a társadalom erkölcsi, szellemi értékeinek a megőrzését, a gazdasági felemelkedés lehetőségét.

Ilyen ember volt gróf Zselénszky Róbert, újaradi földbirtokos, gazdasági szakíró és politikus. Éppen 70 éve halt meg, hosszú élete során számos területen érvényesitette gondolkodását, értékítéletét, politikai szemléletét.

A lengyel származású Zselénszkyek (Zelenka) családfájukat egészen a Kr. u. 1. évszázadig vezették vissza. Lengyelország felosztása után jöttek erre a vidékre, ahol kiterejedt birtokokat vásároltak, és jól házasodtak. Az egyik Zselénszky, László feleségül vette Zsigmondháza megalapítójának, Lovász kamarai igazgatónak a lányát, Amáliát, aki rendkívül gazdag hozománnyal lépett a házasságba.

Amikor Róbert megszületett, a család éppen mélypontra került. Édesapja, László az aradi várbörtön foglya volt. A Haynau parancsnoksága alatt működő hadbíróság ugyanis a polgárként a szabadságharc honvédseregébe belépő, és vitézül harcoló Lászlót kötél általi halálra ítélte. Az ítéletet szerencséjére sok évi börtönbüntetésre változtatták, ahonnan amnesztiával szabadult.
Az 1850-ben született Róbert a gazdálkodás szeretetét örökölte őseitől, no meg a hozzá elengedhetetlenül szükséges birtokot, amely nemcsak Arad környékére, a Bánságra, hanem Békés, Szatmár-, Szabolcs- és Ugocsa vármegyékre is kiterjedt. A gazdálkodást a Zselénszkyek már akkoriban, konzervatív beállítottságuk ellenére, tudománynak tekintették, és Róbert kora legjobb iskoláiban – Firenzében, Párizsban és Pesten – készült fel a feladatokra. A kor igényei szerint megengedhette magának, hogy tanulmányai befejeztével, ne azonnal lásson hozzá a gazdálkodáshoz, hanem tapasztalatgyűjtés céljából beutazza a világot. Nos, ezek után az ember joggal hinné, hogy felkarolt minden újat.

De nem egészen így történt. A több nyelvet beszélő, komoly közgazdasági ismeretekkel, kiváló íráskészséggel rendelkező fiatalember a hagyományokra fektette a hangsúlyt és esküdt ellensége volt mindennek, ami modern.

Hamar beilleszkedett a hazai közéletbe, és, annak ellenére, hogy rövid időn belül megválasztották számtalan fontos közéleti tisztségbe, a gazdálkodást tartotta legfőbb feledatának, mintagazdaságának híre volt az impériumban. Az 1880-as és 90-es években Lippa, Szentanna, majd Újarad országgyűlési képviselője volt. Felsőházi tagságot és királyi kamarási címet kapott. Közben számos gazdasági cikke, munkája jelent meg , elsősorban Budapesten. A szocializmus ellen című írása akkoriban nagy port vert fel. Zselénszky klijelentéseire, szakmai véleményére felfigyeltek a korabeli lapok. A Mikszáth Kálmán főszerkesztésében megjelenő Országos Hírlap például 1898. július 22-i számában  idézte az újaradi grófot, aki kifejtette, hogy a Békés vármegyei szocialista izgatások miatt jóval kevesebb lesz a jövedelme. De milyen lesz a békési paraszté? – tette fel a jogos kérdést a lap riportere.

Nos ezt az ultrakonzervatív, hevesen vitázó és a minden újat megtorpedózni igyekvő újaradi grófot Boros Béni mérnöknek mégis sikerült meggyőznie a helyi érdekű vasútépítés fontosságáról. Hiszen, ha az ultrakonzervatív Zselénszky föláldozta földterületeinek egy részét a vasútépítés céljaíra, ki más mert volna másként tenni?!

Egyik alapító tagja lett a Körös-völgyi, majd az Arad-Csanádi Egyesített vasútaknak, sőt vagyonának egy részével vállalt garanciát a vasútépítési hitelek visszafizetésére. A Weitzer-féle vagongyár építésébe is beszállt.

És talán ez utóbbiak miatt is időszerű, legalább halála évfordulójának kapcsán megismernünk, az ellentmondásoktól nem mentes, de egészében véve eredményes tevékenységét.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: nemEcsek / Vasárnap, 2009. október 11., 17.51 Válaszoljál rá!

Ady Endre:Ülj törvényt, Werbőczi c. művében emlékezik a nevezttről

Hozzászólt: Viktor / Kedd, 2009. június 09., 21.50 Válaszoljál rá!

"A lengyel származású Zselénszkyek (Zelenka) családfájukat egészen a Kr. u. 1. évszázadig vezették vissza."
Na ez eleg nehezen hiheto... Szerintem eliras.

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu