Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2020. július 03., 20.20

Szeptemberi nyolc és fél

Írta: Puskel Péter
2009. szeptember 14., 14.28 Hétfõ

Hatvanöt évvel ezelőtt ilyenkor kétségek között őrlődött a város lakossága. Volt, akik örvendtek és reménykedtek, mások rettegtek, az elővigyázatosabbak pedig szekéren, vonaton, kerékpáron menekültek Déva irányába.

A háború szele egész közelről csapta meg Aradot. Második napja foglalták el a várost a magyar csapatok, szinte puskalövés nélkül, miután Ópálos, Sofronya, Kisiratos környéke véres összecsapások színhelye volt.

A harctéri fejlemények alapján minden jel arra mutatott, hogy a Vörös Hadsereg fogja megszállni Aradot. A városvezetőség sebtében még diadalkaput is ácsoltatott, az élelmesebb kereskedők Sztálin portréját helyezték el a kirakatokban. Aztán a Maros völgyében másként alakult a helyzet. A m. kir. 1 honvéd lövészezred megkerülő hadművelettel szeptember 14-én délelőtt bevonult Aradra. Másnap a városháza előtt erődemonstrációs felvonulást tartottak a csapatok. 

A román lakosság egy része már az áttörés hírére az ország belseje felé menekült. A zsidóság körében is nőtt a szorongás, hiszen a német származású városparancsnok, Heszlényi altábornagy másnap már olyan plakátokkal ragasztatta teli a várost, amelyek az észak-erdélyi állapotra utaltak, és a zsidóságot jogos aggodalommal töltötték el. Megérkezett a kakastollas csendőrség, járőröztek, önkéntesek segítségével hozzáláttak az 1920 előtti utcanevek visszaállításához. Aradi Híradó címen újságot jelentettek meg.

Mindez azt a benyomást keltette, hogy tartós jelenlétre rendezkedtek be, holott józanul gondolkodva aligha hihette valaki, hogy a szovjet és román csapatok ellentámadása itt, a határszélen megállítható. Megjelent a hírhedt Gestapo is, sőt a háborús bűnösként később elítélt Eichmann is megfordult Újaradon, hogy az ottani sváb lakosságot meggyőze a kitelepedésről.

1944. szeptember 15-én falragaszok adták hírül, hogy a zsidóknak fel kell tűzniük a sárga csillagot, a várban előkészületek történtek a gettó felállítására.

A válságos napokban Argay György evangélikus püspök, Szél Lajos és Szuchy Pál ügyvédek, majd Oláh Ferenc római katolikus pap is megpróbálták rávenni Heszlényit, aki Dombegyházán ütötte fel főhadiszállását, hogy ne alkalmazza a zsidókra vonatkozó rendeletet, de csak némi halasztást nyertek. A városparancsnokságra felcitált Zsidó Tanáccsal pedig közölték: a sárga csillag viselete kötelező. Argay püspök a zsidóság védelmére felkérte Horthy kormányzó Aradon élő sógorát, Purgly Lászlót, hogy próbálja bevetni rokoni kapcsolatait. Purgly és társai nemes vállalkozását azonban a helyi városparancsnok megtorpedózta azzal, hogy nem adta meg a kiutazáshoz szükséges engedélyt.

Schönfeld rabbi és küldöttsége azonban kicsikarták az idő közben összeírt zsidó lakosság gettóba hajtásának elhalasztását a zsidó ünnepek utáni napokra. És ez jelentette megmenekülésüket.

Szeptember 22-én hajnalban, a szovjet–román ellentámadás nyomán a magyar csapatok pár óra alatt kiürítették Aradot. Visszavonuláskor felrobbantották a város hídjait. A visszavonuló csapatokkal sok aradi lakos is nyugat felé vette az útját.

A nyolc és félnapos „pünkösdi királyság” alatt kilenc aradi zsidó és néhány román vasutas vesztette életét. Közöttük volt Földes Béla, Erdély egyik legjobb nevű gyógyszerésze, a híres Földes-patika akkori tulajdonosa, Weil József építész, Bizám László volt osztrák–magyar főhadnagy, Koch Miklós hentes.

A magyar csapatokkal távozó, ám később hazatérő aradiak az államszocializmus idején évtizedekig politikailag megbélyegzetteknek számítottak, „bizalmi” álláshoz nem juthattak.

Az Arad környékén elesett szovjet és román katonáknak az Alsótemetőben rendezett a sírhelyük, emlékoszlopukat a hősök napján hivatalosan is megkoszorúzzák. Ugyanitt a magyar katonák sírhantjait évtizedekkel ezelőtt a földdel tették egyenlővé.

A tavaly megkötött román–magyar közös sírgondozási egyezmény alapján késedelem nélkül fel kellene leltározni az Arad környékén elesett honvédek sírhelyeit, és ápolásukról hatóságilag kellene gondoskodni.

Az elesett katona ugyanis nem hős és nem ellenség. Áldozat.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu