Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Csütörtök, 2022. május 26., 14.42

Arcképcsarnok

2009. április 30., 17.05 Csütörtök
Történelmünk hőseivel, nagyjaival gyakran találkozhatunk olvasmányaink során, közöttük azonban alig akad nő, akikről megemlékeznének a történetírók. Ezt a hiányt szeretnénk pótolni az elkövetkezőkben olyan híres magyar nagyasszonyok bemutatásával, akik méltók az utókor elismerésére, tiszteletére.


Zrínyi Kata
A szigetvári hős, Zrínyi Miklós leánya, Zrínyi Kata korának egyik legkiválóbb és legkedvesebb női alakja volt. Csupa szív, csupa szeretet és szelídség. 

Köztudott, hogy Zrínyi Miklós felesége, Rosenberg Éva idegen származású, magyarul nem tudó, kiváló erkölcsű és nagy műveltségű nő volt, ám fiait és leányait magyarokká aligha nevelhette volna. Zrínyi Miklós azonban a magyar szokásnak hódolt, és volt ereje hozzá, hogy felesége keze alól kivegye a gyermekeit és magyar kastélyokban neveltesse. A fiait az Erdődy, a leányait pedig a Batthyány családhoz adta, így a Zrínyi-gyermekek teljesen magyarokká váltak.

Zrínyi Kata fogékony lelkében hamar visszhangra talált mindaz, amit a ház asszonya szóval és példájával hirdetett, tehát magyarrá lett minden ízében. Kata alig volt tizennégy éves, amikor Batthyány Ferenc udvarában találkozott Thurzó Ferenccel, a volt nyitrai püspökkel. A két fiatal hamar egymásra talált, és ismeretségükből, szerelmükből házasság lett. Thurzó Ferencet a pápa felmentette az egyházi rend alól, és engedélyt adott neki a házasságra, hogy a hatalmas Thurzó család ki ne haljon. Boldog házasságban éltek, Kata fáradhatatlannak látszott a munkában, mindenben jobb keze volt férjének. A szegény, de tehetséges diákok taníttatásával is a magyarság ügyét szolgálta. Amikor férje a Thurzó család többi tagjával áttért a protestáns hitre, Zrínyi Kata is követte. E hitbéli változás azonban semmit sem változtatott rajta, legföljebb csak buzgósága és jótékonysága lett nagyobb.  S mivel Zrínyi Kata a kastélyaiban és a templomaiban magyar istentiszteletet tartatott, a magyar nyelv e helyeken napról napra nagyobb teret hódított. Házaséletük a lehető legboldogabb volt, s a gondviselés öt kedves gyermekkel áldotta meg őket. Ám alig volt 26 éves, amikor férje 1574. március 17-én meghalt. Katát nagyon lesújtotta férje elvesztése, és időbe tellett, amíg fájdalma is enyhült. A sors összehozta őt a fiatal Forgách Imrével, akinek megnyerő modora, műveltsége és kedvessége szerelemre lágyította a szívét. Szebb, vonzóbb és példásabb házaséletet az övékénél nem mutathat föl a 16. század. Forgách Imre saját gyermekeiként nevelte a Thurzó árvákat, és elhalmozta szeretetével. Az 1585. év tavaszán Kata már közel állott a szüléshez, amikor levelet írt távol lévő férjének, és hazahívta. Áprilisban megszületett Julianna nevű leányuk, aki néhány nap múlva meghalt. Azután, egyetlen fia, Simon is meghalt. Április 26-án követte őt a leghűbb és legjobb anya, Zrínyi Kata is. Forgách tehát elvesztette “lelkének felét, fejének ékességét”. Zriínyi Kata azok közé tartozott, akik az új hitet nem erőszakkal, hanem szeretettel terjesztették. Jótékony alapítványai, iskolái, ispotályai mindenkor a népet szolgálták. 
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu