Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2022. január 18., 18.58

Hitélet

„Az egész föld téged imádjon és magasztaljon, Istenünk, nevedet énekkel dicsérje, fölséges Urunk!” (Zsolt 65, 4.)
Bővebben Csütörtök, 2022. január 13., 15.41
„ Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére”  (Zsidók 12, 2.)
Bővebben Csütörtök, 2022. január 13., 15.38
„A vallásszabadság – más kifejezéssel szabad vallásgyakorlás – azt az alapvető emberi jogot jelenti, mely szerint az embereknek nemcsak megengedett a hitük szerinti vallásgyakorlása, hanem ezek hirdetését is szabadon gyakorolhatják (amennyiben az mások személyiségi vagy egyéb jogait nem sérti). 
Bővebben Csütörtök, 2022. január 13., 06.00
Az államcsőd közelébe jutott Románia kommunista egypártrendszerre emlékeztető kormánya a koronavírus-járvány súlyosbodására való tekintettel az országos veszélyhelyzet meghosszabbításáról határozott.
Bővebben Hétfõ, 2022. január 10., 17.51
„Az Úr megkeresztelkedésekor megnyílt az ég, a Szentlélek mint galamb lebegett az Úr fölött, és a mennyei Atya szava hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik”. (Vö. Mt 3,16–17.)
Bővebben Csütörtök, 2022. január 06., 15.53
„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened!” (Ézsaiás 41, 10.)
Bővebben Csütörtök, 2022. január 06., 15.53
„Még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön...” (Zsidók 10, 17.)
Bővebben Szerda, 2021. december 29., 17.26
„A keresztség és a bérmálás által a Szentlélek kegyelmében részesülünk; ő megtanít mindarra, ami az üdvösségre szükséges.” (Szent János apostol első leveléből)
Bővebben Szerda, 2021. december 29., 16.12
A Mosóczy-telepi katolikus templomban szentestén magyarul és románul adták elő a betlehemes jelenetet
Szentestén a Mosóczy-telepi római katolikus templomban 20 órától ft. Kalapis Damián plébános magyarul és románul köszöntötte a híveket majd felkérte a jómaga és Bakó Antal kántor felkészítette gyermekeket a magyar, valamint román nyelven betanult pásztorjátéknak az előadására.
Bővebben Hétfõ, 2021. december 27., 16.35
„A pásztorok gyorsan útra keltek és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Gyermeket.” (Lk 2,16.)
Bővebben Szerda, 2021. december 22., 17.50
„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet” (Máté ev. 2, 10.)
Bővebben Szerda, 2021. december 22., 17.49
Szeretett Testvéreim! Isten ígéretét Ézsaiás közli (Ézs. 7, 14.) úgy, amint azt Máté karácsonyi evangéliuma megismétli.
Bővebben Kedd, 2021. december 21., 18.00
Karácsony első napján, december 25-én, szombaton 16.00 órától ünnepi istentiszteletet és úrvacsoraosztást tartunk az evangélikus templomban (I. C. Bratianu tér 2. sz., a Törvényszék közelében), a járványügyi előírások szigorú betartásával.
Bővebben Kedd, 2021. december 21., 15.46
„A szeretet hatalmával jöttél…”
Kedves Paptestvérek, kedves Keresztény Testvéreim! Az idei karácsonyi üzenetem egy részét imában mondom el.
Bővebben Hétfõ, 2021. december 20., 08.34
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu