Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. augusztus 11., 22.33

A feltétel nélküli engedelmesség mintaképe

Írta: Balta János
2020. június 14., 17.58 Vasárnap / Arad

Szombaton, a páduai Szent Antal nevére felszentelt arad-belvárosi római katolikus templom búcsúünnepe a hátulsó udvarban – egymástól a járvány miatt megfelelő távolságra elhelyezkedő hívek jelenlétében – 18.30 órakor, a sátor alatt elhelyezett oltártól ft. Varga János beszolgáló lelkész köszöntőjével indult.

 

Liliom- és gyermekáldás

A lelkész kifejtette, azért áldjuk meg a gyermekeket Szent Antal ünnepén, mert az evangélium szűk ösvényére akarunk lépni. Az evangélium útja a gyermeki bizalomnak és Isten szeretetének az útja. Az anyaföld drága virágaiért és az anyaméh drága gyümölcseiért, a gyermekekért is imádkozunk, hogy növekedjenek és teljék kedve bennük a Mennyei Atyának!

A gyermekekért könyörgésre a hívek kórusban válaszoltak, majd az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében áldást mondott az oltár előtt álló asztalkán elhelyezett fehér liliomokra, illetve az előtérben lévő gyermekekre.

Amint a búcsúünnepség felvezetőjében ft. Varga János kifejtette, „templomunk búcsúünnepe mindannyiunk örömünnepe. Páduai Szent Antalt az évek során sok módon mutatták be a szerzetes atyák és a vendég paptestvérek. Életéről, tulajdonságairól, erényeiről, csodáiról, műveiről, szentbeszédeiről tartottak ünnepi prédikációt. Máskor zsúfolt templomban vettünk részt a szentmise-áldozatban, most azonban a járvány miatt szokatlan körülmények között. Abban a reményben tegyük, hogy hamarosan visszatérhetünk a templomba. Az Evangéliumból a jelen lévő paptestvérek, köztük ft. és ns. Király Árpád főesperes-plébános olvastak fel.

Szentbeszédében ft. Varga János lelkész kifejtette: páduai Szent Antal prédikációiban az evangéliumot társaival együtt új meggyőződéssel, az engedelmesség üzenetével juttatta el hallgatóságához. Az engedelmesség azonban gyakran félreérthető, visszaélhetnek vele, a modern ember szótárából hiányzik, ezért ha mégis feltűnik, azonnal felsorakoztatják az ellenérveket.  Az engedelmességről azonban mégsem szabad megfeledkeznünk, mert Szent Antal nyelvezetében központi helyet foglal el, az evangélium mellett a második legfontosabb szó. Mindig, minden körülmény között bizonyságot tesz szolgálatkészségéről állítva: az igazi engedelmességben az egocentrikus akarat nem jut szóhoz, nincs szerepe, az isteni sugallat válik az ember egyedüli irányítójává. Szent Antal számára az engedelmesség azonos az evangéliummal,

tanítványai számára a közösségi élet elengedhetetlen célja. Nélküle nem tudnak élni. Mert igazán élni csak testvérünkre figyelve lehet. Az engedelmesség testvériség, azaz mások helyzeteibe beleélni magunkat, mindenkinek meghallgatásra kell találnia a közösségben, ha bárki bajban van, éreznie kell, hogy a testvér olyan, mint az odafigyelő és biztonságot nyújtó anya. Ha viszont valaki vétkezik, legyen tudtában annak, hogy lesz testvére, aki meghallgatja őt, Isten irgalmát közvetíti neki. Aki beteg, kérje azt, amire szüksége van és az ne találjon süket fülekre! Ha valakinek a hivatása kerül válságba, ne kelljen félnie, merjen másokhoz fordulni! A testvér, aki meghallgatja a másikat, annak a szolgája is, a másik viszont ínségben olyan, akinek szolgálatára kell lennie! Szent Antal az ilyenfajta engedelmesség mintaképe. A názáreti Jézusban Isten titkát fedezi fel, Isten számunkra nem mindenható uralkodó, hanem alázatos szolgaként tapasztalható meg. Nem uralkodni, hanem szolgálni jött, Ő a mindennél nagyobb, de Jézusban mindig a kisebbnek mutatja önmagát, lemond a hatalomról, az uralomról, az alázat útját járja. Testvéri közössége legyen hatalom- és uralommentes hely, ahol csupa szolgáló és figyelő társ él. Ezt az alapvető magatartást fejezi ki a minoritas szó, mely annyira fontos, hogy ez lett a rend neve is, amelyhez tartozik együtt Szent Ferenccel, fratres minores (kisebb testvérek) – fejtette ki ünnepi prédikációjában ft. Varga János lelkész.

A búcsúi szentmise végén p. Blénesi Róbert plébános, minorita házfőnök megköszönte a főcelebránsnak az ünnepi prédikációt, a paptestvéreknek a szolgálatot, a híveknek a részvételt.

A rendhagyó ünnepség ezúttal is nemzeti imának közös megszólaltatásával, magasztos hangulatban zárult.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu