Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. március 31., 16.58

A földre születés mellé kell a „mennyei belépő” is!

2019. június 06., 17.20 Csütörtök / Arad

„Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába!”

                                                                                           (János ev. 3, 5.)

 

A teremtés csodálatos művében a teljes Isteni Háromság részt vett. Az Örökkévaló „legyen” szavára fény áradt szét a világmindenségben, és megkezdődött a láthatatlan állapotban levő anyagok látható összerendeződése. A Fiú-Isten volt a teremtés „kézművese”, hiszen minden Ő reá nézve teremtetett. Nála nélkül semmi sem lett, hasonlóan a Szent Lélek Isten is minden mozzanatban jelen volt. De továbbra is, az emberi történelemben a Krisztus keresztje előtti időben a Szentlélek befolyásolta, ihlette, segítette Isten embereinek, prófétáinak munkáját. Folytonos jelenléte az emberek életében az első pünkösdkor kezdődött, és tart, amíg a kegyelem ideje le nem zárul.

Kedves nemzettársaim! Isten örök törvénye a bűnre kimondja a halálos ítéletet. Tekintettel arra, hogy nincsen e földön ember, aki ne vétkezett volna, mindenkit utolér ez a bizonyos halálos ítélet. Végül is az ítélet-végrehajtás elszenvedését az Egyszülött Fiú, Jézus Krisztus vállalta magára! Nos, mivel a bűnre kiszabott ítéletet nem kell kétszer végrehajtani, aki elfogadja magára nézve Jézus Krisztus helyettesítő áldozatát, az mentesül az ítélet alól. Ennek az ítélet alóli felszabadulásnak örömüzenetét közvetíti a Szent Lélek Isten számunkra. Jézus Krisztus megígérte, hogy e földről való távozása után eljön a Szentlélek, aki Róla tesz bizonyságot, az Ő megváltói áldozatát hitelesíti az emberek szívében. Fizikai testben való megszületésünk e földi életre érvényes, az örökkévaló mennyei világba ezzel belépni nem lehet. Oda szükségszerű egy újabb megszületés, amit már nem testi vágyak, gének munkálnak. Ezt az ún. újraszületést a Szentlélek végzi el, aki szívünkben, elménkben „megtermékenyíti” Isten igéjét. Így tehát, az újjászületésben a Szent Lélek Istennek kihagyhatatlan szerepe van!

Drága magyar testvéreim! A Teremtő Isten, aki előtt minden jövendő esemény már a történelem hajnalán ismert volt, eldöntötte, hogy mindenkin az Ő drága Fián keresztül fog könyörülni. Pontos időzítéssel jelölte meg a feltámadás napját, majd azt követően ötven napra, egy csodálatos vasárnapon elküldi azt a Szentlelket, aki kezdeményezi és munkálja az ember megtérését, újjászületését! Amikor eljött a pünkösd napja, Péter apostol a Jeruzsálemben összegyűlt hatalmas tömeg előtt nagyhatású prédikációt mondott. A csodálatos az volt, hogy az égtáj különböző területeiről összesereglett emberek tömege mind a saját nyelvén hallotta, értette a héber nyelven elmondott prédikációt. Ezek után, jogos döbbenettel kérdezték: „Mi akar ez lenni?” Péter válaszként világosan idézi az ősi próféciát: „Az utolsó napokban kitöltök Lelkemből minden halandóra...” (Ap. Csel. 2, 17.) Míg Jézus Krisztus fizikai testben végezte el megváltói munkáját e földön, a Szent Lélek, fizikai szemünkkel nem látható módon van jelen, és végzi isteni meggyőző munkáját. Ez tulajdonképpen az „évszázadok csodája”, hiszen jelen van azokban, akik befogadják szívükbe Jézus Krisztust. Ezt fogalmazta meg bátorító szavaiban a Megváltó: „Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből vesz...” (János ev. 16, 14.) A hívő ember abban a csodálatos kegyelemben részesül, hogy teste a Szentlélek temploma lehet, azaz benne és általa az Örökkévaló Isten munkálkodhat mások megmentése érdekében. Ez minden földi dicsőségnél magasztosabb feladat, mert jutalma az örök élet!

 

Bátkai Sándor

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu