Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. augusztus 04., 02.08

A győztes csapatban lehetsz!

2019. október 10., 17.04 Csütörtök / Arad

„Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában...”  / Jel. 3, 12./

   A szocialista ideológia évtizedeken át, harsogva hirdette, hogy a történelem az „osztályharcok története”. Az anyagi világ birtoklásáért való küzdelemben vélte felfedezni az emberek között folytonosan jelenlevő szembenállást, csatákat. Az tagadhatatlan, hogy számos háború kiindulási pontja anyagi okokra vezethető vissza, de az emberek közötti ellenségeskedés alapvető meghatározója – Éden óta – a jó és a rossz közötti folytonos küzdelem. Az ősi csata a láthatatlan világból indult ki, amely később a teremtés után e földi világunkra is átterjedt. Az ellenséges gondolat először az emberi agyban születik meg, mert a gondolkodás az agy funkciója. Azután következik a látható rész a cselekedet, hogy a kéz engedelmeskedik az agy parancsának, és fegyvert fog. Végül is levonhatjuk a következtetést, hogy mind a jó, mind a rossz gyökere a láthatatlan világban van. A lényeg abban áll, hogy milyen ösztönző erő hatása alá kerül az ember. Gondolkodását az Örökkévaló, a szeretet Istene határozza meg, vagy a lázadó, az embert Istentől eltávolodásra késztető Sátán uralja.

Kedves nemzettársaim! Isten igéje félreérthetetlen világos fogalmazásban tárja elénk a rossztól való menekülés útját: „Változzatok meg ÉRTELMETEK  MEGÚJULÁSÁVAL,  hogy megítélhessétek mi az Isten akarata” ( Róma 12, 2.) más szóval tehát, ha Isten igéjén szűrjük át gondolatainkat, akkor válik nyilvánvalóvá a háttérben munkálkodó jó, vagy rossz erő. Isten csodálatos kegyelme, ha bennünk a jóra való hajlam érvényesül. A gonoszság erőiről félelmetesen szól az efézusi levél:„Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak”. (Ef. 6, 12.) Nos, azt hiszem világos mindenki előtt, hogy a szellemi hatalmasságok ellen fizikai erővel csatát nyerni nem lehet. Derültséggel hallottuk, amikor egy kisgyermek a sötét erőket lefestő igehirdetés után őszinte naivsággal felkiáltott: „Ha itt lenne az Ördög, úgy behúznák neki egyet”!

Nos, az Örökkévaló emberi értelemmel felfoghatatlan szeretete nem engedte, hogy a bűnre csábított ember, a nála nagyobb hatalommal rendelkező Sátán szabad prédája legyen. A végzetes csatát a bűn és szerzője – Lucifer – ellen az Egyszülött Fiú Jézus Krisztus vívta meg a golgotai kereszten. Nagyon fontos tudomásul venni, hogy a kereszt csatája értünk folyt, hogy a bűnre kimondott halálos ítéletet ne az elbukott emberen hajtsák végre. Miért harcol a Sátán a bűnbeismerés ellen? Mert nem akarja elveszíteni foglyait. Ő ugyanis tudja, hogy a bűnbeismerés a megmenekülés irányába tett kulcsfontosságú lépés! Aki elismeri, hogy az ő bűnei is ott voltak a Jézust keresztre szegező kalapácsütésekben, és ennek nyomán elkéri a kegyelmet, annak Isten, Jézus Krisztus áldozatára való tekintettel megbocsát, és átmegy a bűn átka alatt levő emberek csoportjából a kegyelmet nyert üdvözültek boldog csapatába.

Drága magyar testvéreim! Amíg itt e földi zarándokutunkat járjuk, folytonosan ki vagyunk téve a Sátán további támadásainak. De a kereszt győztese Jézus megígérte ővéinek, hogy nem hagyja magukra védelem nélkül, hiszen nagy árat fizetett értük. Rendelkezésükre bocsátja azokat a szellemi fegyvereket, amelyekkel vissza lehet verni a sátáni támadásokat: „Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben.” (Efézus 6, 11.) Más szóval, fogadjátok magatokba Isten igéjét, mert általa a győztes Jézus Krisztus csapatába kerültök, aki felett már nincsen hatalma Sátánnak, a legyőzött ellenségnek. Adja Isten, hogy megértse a mi drága magyar népünk, hogy csak egy út van az Atyához és ez a kereszten értünk elvérzett Jézus Krisztus. Imáink egyedül csak az Ő nevében szállhatnak a mindenség Urához, más közbenjáró nincs ember és Isten között! Csak általa lehetünk a győztesek csapatában, és léphetünk be a nekünk készített dicsőség honába.

Bátkai Sándor

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu