Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. augusztus 04., 02.28

A késői könnyek mindig fájdalmat hordoznak

2019. július 07., 16.10 Vasárnap / Arad

„Menjetek be a szoros kapun!” /Máté ev. 7, 13./

 

 

Isten igéje számos olyan történetet örökít meg emberek, népek életéből, amelyek mind a mi tanulságunkra írattak meg. Amikor az egyén, vagy közösség elmulassza az Isten felkínálta alkalmakat megragadni, cselekedni, később nagyon nehéz helyrehozni. Sőt van olyan helyzet, hogy a lehetőség végleg, helyrehozhatatlanul elrepül, és ilyenkor törnek elő a fájdalmas késői könnyek.

Csodálatos ígéretet kapott egykor Izrael népe Istentől: „Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül...” (2 Mózes 19, 5.) A zsidó nép életének számtalan mélypontja a holokauszton át napjainkig ékesszólóan bizonyítja, hogy nem tudtak élni a nagy lehetőséggel, és keserű könnyek áradata folyt számos esetben immár évezredek óta. De az Örökkévaló nem vetette el népét véglegesen. Az áldások csatornáját viszont kiterjesztette az egész világ számára, amikor Jézus Krisztus keresztáldozatával megnyitotta a kegyelem kapuját minden ember számára. Amit viszont életbevágóan fontos tudomásul venni, a kegyelem elnyerésének lehetősége csak e földi életre szól, és itt is véges időtartama van, hiszen a többszöri visszautasítás azzal is járhat, hogy az illető egyén, vagy nép számára lezárul a kegyelmi idő!

Kedves nemzettársaim! Különböző „kevert” ideológiákkal próbálják ma az embereket szellemileg, tudatilag fogva tartani, olykor még a bibliára hivatkozva is. Sátán az összekeveredés jól bevált ősi módszerét ültette gyakorlatba: az izraeliták keveredjenek a körülöttük élő népekkel, azok majd elfordítják szívűket az élő Istentől. Ez a taktika még a népességfogyás esetére is alkalmazható. Figyeljük meg, napjaink vegyes házasságaiban hány család tart ki magyar gyökerei mellett? Számbelileg sorvad népünk, sorvadnak tanintézeteink, közösségeink. A bűnnek következményeiről azt mondja többek között Isten: „Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem.” Nos, száz évet kb. négy nemzedéknek számítanak. Ha az első világégéstől indulunk ki a számítással, már elértük a négy nemzedéket. De jó, hogy nem ez a vége az isteni üzenetnek: „De irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat.” Ha megértené végre a mi magyar népünk ennek az üzenetnek mélységes üzenetét és szívébe fogadná azt, akinek adatott minden hatalom, mennyen és földön, felszabadulnánk az átok alól és újra virágzó nép lehetnénk!  Különben továbbra is „porlik mint a szikla”  külhonba szakadt népünk, amiért újra és újra keserű könnyek hullnak!

Drága magyar testvéreim! Végül is, ami mindennél fontosabb: létünknek egy adott pontján mindenki át kell lépjen a túlsó partra. Ha itt e földön nem kérjük el Isten kegyelmét, halálunk után már nem lehetséges. Azért sürget Jézus Krisztus, aki életét is hajlandó volt értünk áldozni, hogy „igyekezzetek bemenni a szoros kapun!” Gyakorlati példa: ha valamely vonat elindulása után érkeznek egyesek az állomásra 1, 3, 5 vagy 10 perc után az eredmény mindegyik számára ugyanaz: lemaradt!! Isten országáról lemaradni, örökké tartó könny, fájdalom, lelkiismeret furdalás... ez maga a pokol! Ma is ugyanaz a taktikája Sátánnak, mint az első emberpárnál: kétséget ébreszteni Isten szavával szemben: „nem olyan rossz Isten, hogy engem a kárhozatra ítéljen”! Ebben, annyi az igazság, hogy Isten valóban nem olyan rossz!! A gond ott van, hogy én nem kérem el a felajánlott kegyelmet! Minden más hamis, Jézus szavaitól elfordult magyarázatot elfogadok: „Majd a tisztító tűz, majd mások beimádkoznak engem a mennybe... és a sort még hosszan lehetne folytatni. Ha lett volna az üdvösségnek más útja az értünk életét áldozó Jézus megmondta volna. Ő nem utasított bennünket elhunyt szentekhez, apostolokhoz... stb. János ev. 3,  16. egyértelműen szól: „Úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta...!” Csak egyedül Ő kapta a megmentés szerepét. Minden más üzenet, még ha a Bibliára is hivatkozik a Sátán nagy csalása, akiről Jézus megmondta, „hazugság atyja és, hogy emberölő volt kezdettől fogva”! Adja Isten, hogy a mi, magyar népünk is elkérje a kegyelmet, hogy ne keljen fájdalmas, késői könnyeket hullatnia!

Bátkai Sándor

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu