Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. augusztus 04., 08.48

A Krisztust követő Szent István

2014. október 03., 16.16 Péntek

Jézus Krisztus, az Istentől küldött Messiás tanítói munkásságának megkezdése előtt alapvető fontosságú igazságot teljesített, amikor Keresztelő János által a Jordánban bemerítkezett. János felismerve a pillanat nagyságát, hogy Isten egyszülött Fia áll vele szemben, szerényen tiltakozott: „Nekem kellene általad megkeresztelkednem, és te jössz énhozzám?” Jézus válasza: „Engedj most, mert így illik nékünk, minden igazságot betöltenünk…” (Máté ev. 3, 14–15) Jézus sohasem tévedett! Amikor bemerítésének mozzanatát igazságnak minősítette, ezt isteni tekintélye erősítette meg. Mennybemenetele előtti búcsúszavaiban az Őt követő apostolokat azzal a nagy feladattal bízta meg, hogy prédikálják a kegyelemről szóló örömüzenetet és a tanítvánnyá tett hitvallókat kereszteljék meg. Ezt követően biztosította őket támogatásáról: „... és én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig”. (Máté ev. 28, 19–20) Ebből értelemszerűen következik, hogy azok számíthatnak igazán segítségére, akik  hallgatnak szavára és engedelmeskednek neki.

Kedves magyar testvéreim! Népünk számára meghatározó jelentőségű volt a fent említett igazság felismerése. A Kárpát-medencét birtokba vevő pogány magyar népet menthetetlenül szétmorzsolta volna a keresztény Európa, ha Géza fejedelem nem hallgat az isteni sugallatra, hogy fiát, Vajkot a keresztény hit felé irányítsa. Szent Adalbert prágai püspökre bízta keresztény szellemű neveltetését, majd később megkeresztelését, ami – számos hittudós szerint – bemerítéssel történt meg. II. Szilveszter pápától koronát és apostoli áldást nyert. Bátor, Krisztust követő tettével a magyar nép első királya lett, és Magyarország belépett az európai keresztény nemzetek sorába.

A jeles erdélyi fejedelem, Behlen Gábor hívására 390 évvel ezelőtt anabaptisták érkeztek az országba. Egy jelentős csoportjuk Alvincen telepedett le, akiknek nevéhez kapcsolható a Habán kerámia művészet kibontakozása. Később egyre nagyobb teret nyert a Kárpát-medencében is azon hívők népes tábora, akik a keresztségben is követték Jézus Krisztus életpéldáját. Nagyon fontos azonban tudomásul venni, hogy maga a keresztség nem üdvözít. Csupán egy szimbolikus cselekedet, amely bemutatja szemléletesen, hogy meghaltam a bűnnek és feltámadtam az új Krisztust követő életre. A Megváltó szavának engedelmeskedve mult vasárnap délelőtt a belvárosi baptista gyülekezetben újtestamentumi bemerítés történt.

Bátkai Sándor

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: Hozz / Péntek, 2014. október 03., 20.37 Válaszoljál rá!

A c

Hozzászólt: Hozz / Péntek, 2014. október 03., 20.34 Válaszoljál rá!

T

Hozzászólt: Hozz / Péntek, 2014. október 03., 20.30 Válaszoljál rá!

A c

Hozzászólt: olvasó / Péntek, 2014. október 03., 19.34 Válaszoljál rá!

Kérem a szerzőt, hogy ne vegye rossz néven, de egy kicsit az az érzésem, hogy a szövegben van egy pár \"csúsztatás\", illetve elhallgatás:
1. Az az érzésem, hogy a \"bemerítés\" szóra összpontosít és mintha azt akarná elhitetni velünk, hogy Szent István király keresztelésénél ez lett volna a lényeg.
A ( háromszori) bemerítést a keleti apostoli Egyház használja a kezdetek óta , ma is, és nagyon meglehet, hogy ezt a szertartást végezték el első, szent királyunkkal is. Szent István király nem csak szimbólumnak tartotta a keresztséget!!!!
2. Ha már idézünk a Bibliából, hát idézzük a teljes szöveget. Jézus küldi apostolait: \"„Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére,és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.”

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu