Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2022. január 23., 10.20

A Magyar Unitárius Egyház 2021. évi főtanácsi és zsinati ülése

Írta: (onlinejelen)
2021. július 11., 17.02 Vasárnap

A Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa és Zsinata 2021. július 9-én, illetve 10-én ülésezett, ahol – a 2021–2027 közötti megbízatási időszakra – megválasztotta egyházi főtisztségviselőit, köztük az egyház 32. püspökét, Kovács Istvánt.

A két ülés helyszíne a kolozsvári belvárosi unitárius templom, illetve a budapesti Bartók Béla Unitárius Egyházközség temploma volt. A két helyszínen egyidejűleg zajló ülések résztvevői között távközléses kapcsolat biztosította az együttes tanácskozást.

A július 9-i főtanácsi ülés kezdetén Kovács István közügyigazgató tartott áhítatot. A tanácskozást Bálint Benczédi Ferenc püspök nyitotta meg. A határozatképesség megállapítása és a tárgysorozat elfogadása után a Főtanács megerősítette a magyarországi egyházkerület főtisztségviselőinek (Kriza János püspöki helynök, Elekes Botond egyházkerületi főgondnok) megbízatását, majd a szolgálati eskütételek után tiszteletbeli címeket adományozott az arra érdemes korábbi egyházi tisztségviselőknek. Az ülésen a következő egyházközségek szervezeti jellegének átalakításáról született döntés: Zsil-völgyi Unitárius Társegyházközség, Ákosfalvi Unitárius Leányegyházközség, Szegedi Unitárius Leányegyházközség.

Az ünnepi istentiszteleten Csáki Levente kobátfalvi lelkész, a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör esperese szolgált. Az ülés főhatósági választásokkal folytatódott, amely által a Főtanács megválasztotta az egyház új főtisztségviselőit – a püspökön kívül –: a két főgondnokot (dr. Sándor Krisztina, Farkas Emőd), a főjegyzőt (Rácz Norbert Zsolt) és a közügyigazgatót (Lőrinczi Lajos), valamint a Középfokú Fegyelmi Bíróság tagjait. Az ülés tárgysorozatán jogszabályalkotás is szerepelt: az egyházi testületek távközlés útján történő ülésezése és írásbeli határozathozatala szabályzatának elfogadása.

A záróvacsorán Kibédi Emil korábbi egyházköri felügyelőgondnok mondott pohárköszöntőt a Berde Mózes egyházi jótevő nevét megörökítő serleggel.

A Zsinat ülése július 10-én Kecskés Csaba marosvásárhelyi kövesdombi lelkész áhítatával kezdődött. Bálint Benczédi Ferenc püspök nyitóbeszéde után, a jelenlét számbavételét és a határozatképesség megállapítását követően sor került a püspök, valamint a Felsőfokú Fegyelmi Bíróság tagjainak megválasztására.

Az úrvacsoravétellel egybekötött ünnepi istentiszteleten Kolozsváron Dimény József alsófelsőszentmihályi lelkész végzett istentiszteleti szolgálatot, majd Budapesten Bartha Mária-Zsuzsánna kocsordi lelkész mondta az úrvacsorai ágendát.

A választási eredmények bejelentését követően a leköszönő püspök üdvözölte Kovács István újonnan megválasztott egyházfőt, aki a Zsinat színe előtt szolgálati esküt tett.

Kolozsvár, 2021. július 10.

A Magyar Unitárius Egyház sajtóosztálya

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu