Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2021. december 01., 05.12
https://kolozsvar.mfa.gov.hu/page/kerelembeadas

A múltnak jövője van!

2021. október 21., 15.47 Csütörtök / Arad

„Féld az Istent és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége!”  (Préd. 12, 13.)

 

Az érettségi találkozók általában derűs hangulatot varázsolnak a résztvevők szívébe. A színes, megmosolyogtató, tréfás események nagyobb területet kapnak a beszélgetésekben, mint a diákkori tanulmányi eredmények. Ettől függetlenül a résztvevők jól tudják, hogy egykori szorgalmuk döntően meghatározta életük további részét: pályaválasztás, házasságkötés, gyermek, a családi élet kibontakozása. Lassan, a szürkülő halánték bizonyítja, hogy az édes tavasz elszaladt. A fán nincs virág, és már az őszi szél visong. Így repül el az élet! Sok áldása megmarad, ha volt gyümölcstermő nyarad. Boldog, termékeny életre vágyunk mindannyian. Ennek hátterében viszont egyértelműen a Mindenható, Teremtő Isten áll, aki az örök jövendőt is biztosítja. Az évek múlásával a testi erő csökken. Ennek „kompenzálására” szükségszerű, hogy az ember tudatában, lelkében folytonosan megújuljon. Isten igéjének frissítő hatására ez megtörténhet. Az évek múlásának hasznos volta abban is áll, hogy az ember pozitívan szemlélheti a múlt értékeit, a jó, építő tapasztalatokat felhasználja, illetve átadhatja a fiatalabb nemzedéknek.

  Kedves nemzettársaim! A bibliai személyiségek élete, cselekedete sok tanulságot nyújthat számunkra. Az Úr Józsuét használta fel arra, hogy vezetésével a zsidó nép sikeresen vonuljon be az ígéret földjére. Sikerének hátterében az Örökkévaló tanácsának elfogadása és megtartása állt. Valóságosan az Úr igéje világította meg életútját: „Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz”! (Józsué könyve 1, 8.). Minden kor embere számára ékesszóló üzenet marad Józsué életpéldája. A hűséges ifjúkor boldog, sikeres jövőt biztosított számára, mert a múltnak jövője van! Miután hosszú éveken át, hűségesen elvégezte a reá bízott feladatot, elérkezett a „leköszönő” utolsó országgyűlés alkalma is. Bejelentette: „Én most már elmegyek azon az úton, amelyen minden földi ember elmegy”, de fontosnak tartotta, hogy egy történelmi visszapillantásban emlékeztesse Izrael népét Isten csodáira, amelyek kísérték őket a sikeres honfoglalás útján. További jó tanácsként elmondta: „Őrizzétek és tartsátok meg mindazt, ami meg van írva Mózes törvényének könyvében! Ne keveredjetek össze azokkal a népekkel, amelyek ti köztetek maradtak! Isteneiknek nevét ne említsétek, ne tiszteljétek, ne boruljatok le előttük! Ha mégis megteszitek, föllángol majd ellenetek az Úr haragja, és hamarosan kipusztultok erről a jó földről, amelyet nektek adott!” (Józsué 23, 7–16.)  Ezt követően jövőt meghatározó, létfontosságú szavak hagyták el Józsué ajkát: „Ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszatok még ma, hogy kit akartok szolgálni? De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk”! (Józsué 24, 15.)

Drága magyar testvéreim! Az egész világot érintő vírus zúdult ránk. Döbbenettel értesültünk e hét kezdetén egy nagyra becsült kedves aradi közéleti személység elhunytáról. Korábban legyőzte a rákot, a vírus elleni harcban viszont alul maradt. Pál apostol arra int minden embert: „Ami rajtatok áll megtegyétek”! Ez érvényes még a vírus elleni oltásra is! Embernek lenni „veszélyes vállalkozás”, mint katonának a háború. Meg lehet benne sebesülni, de van még szomorúbb folytatás – azt is ki kell mondani: az Isten nélküli életnek is van jövője? Tovább nem is folytatom, mert az borzalom! Mentsen meg a Mindenható Isten, minden magyar embert egy ilyen jövőtől. Aki viszont hittel az Úr kezébe teszi életét, elmondhatja: „Ha az Úr velünk, kicsoda ellenünk”? Világosan kell látnunk azonban, hogy maga a hit nem tesz csodát. A hit csupán Istentől kapott csodálatos eszköz arra, hogy kapcsolatba lépjünk a Mindenható Istennel, akinél nincs lehetetlen! Hozzá viszont csak Jézus Krisztuson keresztül jöhetünk, hiszen maga Jézus mondja: „Én vagyok az út az Atyához”! A valóságos hit nem csak szavakban áll! Az élő kapcsolat Istennel azt jelenti, hogy folytonosan függőviszonyban vagyok Vele, mint gyermek a szülővel. Érzem gondoskodó, biztonságot nyújtó szeretetét, imádságban hálát adok érte. Rendszeresen együtt vagyok a bűnből kihívottak hívő közösségével. Ha ezt megteszem, biztos jövő tudatában élem napjaimat, és zenghetem a megváltottak énekét: „Minden, minden nékem Jézus, megmentő és tanító, gyöngéd pásztor, nyájas mester, vezető és üdvadó...”!

 

Bátkai Sándor

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu