Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2020. augusztus 08., 05.35

A nemzet kenyere

2019. augusztus 29., 17.43 Csütörtök / Arad

Amíg csak föld lesz, bőségesen, gazdagon megterített asztal álljon rendelkezésükre, de gyakran kimarad életükből a napi „lelki asztal” kínálta táplálék, ez pedig erős „Jézus-nélkülözéséghez” vezet. Az egészségügyi szakemberek vitamindús táplálkozásra serkentenek. Ez önmagában véve nem rossz, de Jézus nyomatékosan figyelmeztetet arra is, hogy „nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik”! (Máté 4, 4) Volt a történelemben egy olyan helyzet, amikor Betlehem – a kenyér háza – szükséget látott, gazdaságilag nehéz idő köszöntött rájuk. Olykor ezek a nehezebb napok késztették az embert komolyabb imaéletre, Isten felé fordulásra. Élt ekkor Betlehemben egy olyan család, aki más megoldást keresett, gazdasági menekültként (Elimelek, Naomi a feleség és két fiuk) áttelepedett Moáb földjére. Valószínű, hogy anyagilag a család helyzete jobb lett, de utolérte Isten keze ott is őket, mert miután mindkét fiú megházasodott, moábi leányt vett feleségül, és úgy tűnt, hogy „egyenesbe” jutott életük, váratlanul elhunyt az édesapa, majd nem sokkal utána mindkét fiú meghalt. Végül, Naomi özvegyként egyik szerető, hűséges menyével Ruthtal tért vissza Betlehembe. Naomi nevének jelentése: „kedvenc”. Amikor a betlehemi ismerősök köszöntötték a hazaérkezőt, őszinte vallomással Isten közbelépésnek tulajdonította az életében történt szomorú változásokat és azt mondta: „ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának (keserűség), mert nagyon megkeserített engem a Mindenható. Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az Úr. Miért hívnátok engem Naominak, hiszen megalázott engem az Úr és bajba döntött a Mindenható”! (Ruth könyve 1, 20–21.)

  Drága magyar testvéreim! Fontos, és nagyon tanulságos megjegyezni hogy a keserű megpróbáltatások ellenére is, Naomi őszinte Istenhite megmaradt, mert hova menekült volna, mint vissza Betlehembe. Az érkezés éppen az árpaaratás kezdetén volt. Isten újra megáldotta népét, újra volt aratás. Sőt, a vele érkező menye, Ruth csodálatos hűségfogadást tett, amikor azt mondta Naominak: „...Néped az én népem, Istened az én Istenem”! Meg is kapta a Mindenható áldását, hiszen az ő  leszármazottja lehetett a jeles Dávid király. Az Örökkévaló a mi magyar népünk minden veszteségét is jóra tudja fordítani, ha megértjük, hogy számunkra is az egyedüli üdvösséges „legvitamindúsabb nemzeti kenyerünk” – szellemi értelemben –, az életét értünk áldozó Jézus Krisztus lehet! Adja Isten, hogy éljünk is vele!

Bátkai Sándor

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu