Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2022. január 23., 11.44
Nagyboldogasszony-napi búcsú Arad-Mikelakán

A Szűzanya szeretetével viszonyuljunk egymáshoz!

Írta: Balta János
2018. augusztus 16., 18.56 Csütörtök / Arad

Szerdán 18 órától a Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt arad-mikelakai római katolikus templomban megtartott búcsúi szentmise ünnepi szónoka, ft. Bakó László püspöki titkár felvezető beszédében visszanyúlt az 1950-es évekig. Akkor Pacha Ágoston temesvári megyés püspök, de Márton Áron erdélyi püspök is börtönben sínylődött, ezért a Nagyboldogasszony-napi búcsúi szentmiséket püspökök nélkül tartották meg, de Istenbe vetett hitünk így is megmaradt. Most, közel 70 év után újra összegyűltek a hívők, hogy megünnepeljék Szűz Mária mennybevételét, ezért a szentmisén hitünknek a megóvásáért imádkoztak Istenhez. Ünnepi szentbeszédét a hit megőrzéséért vívott harcokra alapozta: a sátán ellen, egy védtelen asszony, Mária által vívott harc ismertetését az ókorban kezdte. Akkoriban a sátánt az óriási katonai, gazdasági és politikai hatalommal rendelkezett római császár képviselte, akiről az emberek azt tartották: lehetetlen legyőzni. A történelem azonban bebizonyította, hogy a hatalmas római birodalom a legyőzhetetlennek hitt császáraival együtt porrá lett, míg a védtelen, gyengének hitt asszony örök életet nyert.

A sátánok legyőzhetőségét a mai idősebb nemzedék is megtapasztalhatta, hiszen közel három évtizeddel ezelőtt, az ugyancsak legyőzhetetlennek hirdetett és hitt, Istent tagadó és egyházromboló zsarnok, aki megtiltotta a hitoktatást, üldözte az egyház szolgáit elbukott. Szinte isteni csoda folytán eltűnt a történelem süllyesztőjében. Tehát a sátán nemcsak a római birodalomban, hanem később is létezett, és a mindenkori sátán ellen győzött a védtelen asszony, Szűz Mária. Nekünk, mai keresztényeknek legfontosabb feladatunk megkülönbözteti a jót, a rossztól. „A jó, az isteni szeretet megszemélyesítője, minden időben a boldogságos Szűzanya volt, akinek éppen ma ünnepeljük a mennybe vételét. Az ünnep kiváló alkalom, hogy szívünket, lelkünket Isten felé fordítva, a Szűzanya szeretetével viszonyuljunk egymáshoz, együtt törekedjünk Isten országába jutni” – zárta szentbeszédét ft. Bakó László püspöki titkár.

A bensőséges szertartás végén ft. Balogh László plébános megköszönte ft. Bakó László püspöki titkárnak a lélekemelő szentbeszédet, az arad-kerületi paptestvéreknek és a híveknek a részvételt. Zárszavában mindenkit a templomkertben adott agapéra hívott. A lélekemelő búcsúi szentmise nemzeti imánk közös megszólaltatásával zárult.

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu