Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2020. július 05., 22.52
Ft. Király Árpád ezüstmiséje

A templom- és közösségépítő a jó pásztor

Írta: Balta János
2008. június 23., 20.15 Hétfõ / Arad

Vasárnap a zsúfolásig megtelt, virágdíszbe öltöztetett arad-ségai katolikus templomban 17 órakor kezdődött ft. Király Árpád marosi főesperes, helybeli plébános ezüstmiséje, msgr. Roos Márton megyés püspök, msgr. Böcskei László általános helynök, illetve a más felekezetek képviselőivel együtt közel 30 pap és egyházi méltóság részvételével.

A szertartás elején ft. Király Árpádot a fiatalok versekkel, az egyháztanács nevében Berta Károly, az egyháztanács főgondnoka, a ministránsok nevében Boros Attila köszöntötte. Az egyházközségből elszármazott ft. Czank Gábor újkígyósi plébános megköszönte a főesperesnek az egyházi pálya választásakor nyújtott támogatást.

Szentbeszédében ft. dr. Diósi Dávid Temesvár-gyárvárosi plébános kitért az ünnepeltnek az építő, felújító munkájával párosuló, mindenkori jó pásztor szerepére. Aki az 1989. szeptemberében történt Arad-Ségába érkezése óta templomtornyot, parókiát épített, a szerény imaházat szép templommá varázsolta, ugyanakkor felújította az egyházközséghez tartozó tornyai és szederháti templomokat, esperesként tevékenyen hozzájárult a hatáskörébe tartozó templomok és egyházi ingatlanok felújításához. Mindezt örömmel, jókedvvel tette, megnyilvánulásaiban nyomon követhető az állandó tenni akarás, a hívek iránti felelősségtudat. Közösségépítő munkájának a gyümölcse immár beérni látszik, hiszen az elöregedő, fogyatkozó nyájból életerős egyházközséget hozott létre.

Msgr. Roos Márton megyés püspök köszöntőjében nagyra értékelte az ünnepelt alkotó munkáját, amelyet fősperesként az egyházközség határain túl is hatékonyan kifejtett, nagyra értékelte az egyházhoz, az elöljáróihoz, illetve a híveihez való hűségét, a munkabírását, amit önzetlenül az egyház szolgálatába állított. Megbízható munkatársként a főpásztornak igen sokat segít az egyházmegye kormányzásában.

Hozzászólásában Pop Vasile atya, az Aradi Ortodox Püspökség kulturális tanácsosa meleg szavakban méltatta az ünnepeltnek az ökuménia, a felekezetek közötti testvéri kapcsolat kiépítésében kifejtett munkáját. A jelen lévő világi személyiségek közül szót kért Bognár Levente alpolgármester, illetve Tămăşan Petruşca, az Aurel Vlaicu Általános Iskola igazgatója.

A szentmise ünnepélyességéhez nagyban hozzájárultak az Aradi Filharmónia jelen lévő tagjainak a fellépése és a Deutsch Ibolya karnagy által dirigált templomkórus pallérozott énekei.

Ft. Király Árpád főesperes népszerűségét, munkájának az elismerését legjobban szemlélteti, hogy ezüstmiséjén nem csak a helybeli, a tornyai és a szederháti, hanem igen sok aradi, környékbeli, sőt számos temesvári katolikus hívő is részt vett.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu