Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2020. július 13., 01.47

A Teremtő Isten megkerülhetetlen

2014. január 24., 20.45 Péntek

„Minden ember szívében van egy Isten-alakú vákuum, melyet sohasem lehet betölteni semmilyen teremtett dologgal. Csak Isten töltheti be azt, Jézus Krisztus által kinyilatkoztatva.” (Blaise Pascal)

Állandóan változó, de ugyanakkor mulandóság alá rekesztett világban élünk. Alig léptünk át ez új évbe, máris azt látjuk, hogy szinte el is szaladt az első hónap. Visszavonhatatlanul fut az idő, nem lehet megállítani, nem lehet tárolni. Isten e múlandó világról az örökkévaló értékekre szeretné irányítani figyelmünket. Olyan kincsre, amely az évek múlásával nem veszít jelentőségéből.

A Biblia központi üzenete a megváltásról és a Megváltóról szól. Az ótestamentum minden próféciája Jézus Krisztusra mutat. Isten igéje megemlít számos jelentős személyiséget, akiket Isten felhasznált üdvtervének a megvalósítása kapcsán. Gyönyörű jellemzés hangzik el Ábrahám hitéről, aki életének legnagyobb próbáját is kiállotta, amikor hajlandónak mutatkozott Istennek, Izsák feláldozására vonatkozó kérését teljesíteni. Jutalmul vissza is nyerte fiát. Az ige kiemeli Mózes szelídségét. Dávidról úgy szól Isten mint: „szívem szerinti ember”. Nagyon rokonszenves a népéért aggodó Nehémiás alakja, vagy Dániel, aki nem akarta beszennyezni magát a király ételével. Még sok hithős neve kerülhetne a felsorolásba. Keresztelő Jánosról viszont maga Jézus Krisztus jelenti ki, hogy „asszonytól születettek közül nincsen senki nagyobb Jánosnál”! Ilyen csodálatos jellemzés ellenére is, Jézus azt mondja, hogy „aki legkisebb az Isten országában, nagyobb nála”. Ez a kijelentés teljesen világossá teszi, hogy nem található olyan érték az egész világon, amely összemérhető lenne azzal a hatalmas isteni ajándékkal, amit úgy hívunk, hogy ÜDVÖSSÉG. Felbecsülhetetlen értéke abból fakad, hogy az örök Isten Fia, Jézus Krisztus fizetett életével üdvösségünkért.

Drága magyar testvéreim! A Magyar Kultúra Napján jeles elődeinkről emlékeztünk meg, de láthattuk azt is, hogy a Sátán korbácsolta ellenség fogcsikorgatva üvöltözik ellenünk. A Jézust szívébe fogadó magyar emberek számára Isten garantálja a védelmet, a megmaradást. Egyre nehezebbé válik egy eldurvult, egyre erkölcstelenebbé váló világban megélni az Ige zsinórmértéke szerinti hitéletet. Európa mély erkölcsi válságban van. Az értékalapot nélkülöző tolerancia került hatalomra. Napjaink gondolkodása: döntsük a korlátokat. Mindent szabad megtenni, ami nem sérti a másik ember szabadságát. Ez a „minden” erkölcsi süllyedést is magában hordoz. Sajnos, ez lassan meghonosodni látszik az egyházi életben is. Súlytalanná, üressé válik a hitélet, mert kimarad belőle a lényeg: Jézus Krisztus. Csak a Jézusba vetett hit üdvözít. Az üdvözítő hit viszont sohasem jár egyedül. Ha nem párosul hitből fakadó cselekedetekkel, az egyház csak hagyományőrző emberek csoportjává válik. Az ige világosan mondja, hogy Isten, Fiát adta nékünk szeretetből. Akinek Ő nem él szívében, a bűn uralma alatt van, ez pedig egyenlő a kárhozattal. A pokol fogalmát nem az egyház találta ki az emberek ijesztgetésére. Isten igéje szól róla. Hitelt adunk-e neki, hogy értéklistánkon számunkra legfontosabb üdvösségünk kérdése legyen? A vallás jó irányt adhat életünknek, de nem elég, mert Isten országába a mi magyar népünket is csak Jézus Krisztus viheti be.

Bátkai Sándor

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu