Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2021. június 23., 12.19

A viszontlátás öröme

2021. április 15., 16.46 Csütörtök / Arad

„Pedig mi abban reménykedtünk, hogy Ő fogja megváltani Izraelt”

(Lukács ev. 24, 21.)

 

Emberek, népek életében vannak olyan feledhetetlen események, amelyek végleg, kitörölhetetlenül ott élnek emlékezetükben. Jól sikerült pályaválasztás. Ifjúkori boldog találkozás az első szerelemmel. Gyermekeink születése, kivételesen szép családi örömök, amelyek végigkísérnek életutunkon. Az idős kor értéke abban is áll, hogy pozitívan lehet szemlélni a múlt tapasztalatait és azokat az ifjabb nemzedéknek átadni. Különösen nagy jelentőséggel bír, ha az ember tudatában van élete véges voltának, hogy egy napon szükségszerűen át kell lépjen egy másik létformába a halál kapuján. Isten, aki a vele való örök szeretetközösségre teremtett minket nem hagyott bennünket tudatlanságban. Már az Édenben elmondta az embernek, hogy a teremtés minden mozzanatával egy örök, boldog együttlétezést készített elő. Világosan fogalmazott: elődbe tettem a jót és a rosszat, az életet és a halált. Javaslom, válaszd a jót, az életet! Nos, ha mi komolyan vesszük azt, hogy nekünk egy „JÓ ISTENÜNK ” van, aki szeretetből kezünkbe adta az Ő Szent Igéjét, hogy legyen örök fényforrás földi vándorutunkon, biztosan célba érkezünk!

Kedves nemzettársaim! A hívő ember tudatában van annak, hogy Istentől jövünk, és az út végén, amikor átlépünk a túlsó partra Jézus Krisztus vár reánk. Ő feltárja előttünk a végcélt, de az utat nekünk kell megtennünk. Nem hagy magunkra az úton, mert tudja, hogy erőnket meghaladó kemény ellenség próbálja meghiúsítani „hazaérkezésünket”, ezért szükséges elkérni a segítségét, s aki azt hittel kéri, az meg is kapja! Szomorú, hogy – Sátán – a nagy csaló sokak kezéből ki tudja „csavarni” a Bibliát, ellopja az igazi Istenhitet, helyébe téves hagyományokba csomagolt „lecsót” kínál. Jézus féltő szeretettel óv bennünket: „Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben...” (Máté ev. 24, 4.) Látszólag a bibliai eseményeket idézik, de a golgotai Megváltó mellé ragasztanak egyéb „segítőtársakat”. A babona és a Biblia olyan távol állnak egymástól, mint a geológia és a teológia! Ég és Föld! A keresztény világ elég régen „defenzívában” van, bezárkózik a falak közzé. Az Európai Unió felelős vezetői hivatalosan is kijelentették, hogy szekularizált világban élünk. Egyre képtelenebb, a Bibliával ellentétes ideológiákat népszerűsítenek. Kemény bírálatot tudnak megfogalmazni az Istenhívő vezető személyiségek ellen, de a koronavírus elleni oltószer beszerzésének területén nem igazán jeleskednek. Hála Istennek, a keresztény orvosok becsületesen küzdenek az emberi életek megmentéséért, annak tudatában is, hogy az embernek testét túlélő lelke van, s ennek a jövőbeli sorsa itt e földi életünk során dől el!

Drága magyar testvéreim! Jézus Krisztus elmondta a tanítványoknak: „Még egy kis idő és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek és ti is élni fogtok.” (János ev. 14, 19.). Jézus világosan előre jelezte, hogy az életére törő ellenfelei nem kapják meg azt a lehetőséget, hogy feltámadása után láthassák, de tanítványai elnyerik a vigasztalásnak azt az örömét, hogy újra találkozhatnak vele. Sőt ugyanebben a beszédében megígéri nekik, hogy kérésére az Atya elküldi nekik a csodálatos harmadik isteni személyt, a Szent Lélek Istent, aki folyamatosan velük marad és irányítja földi szolgálataikban.

Kedves testvéreim, Jézus a csodák sorát mutatta be, amelynek során a negyednapja halott Lázárt is feltámasztotta. Ezek után még a tanítványok sem tudták igazán elhinni, hogy a minden hatalom birtokosa elvérezhet egy golgotai keresztfán! A csalódás szívükben leírhatatlan volt. Két tanítvány szomorúan ballag Emmaus faluba. A feltámadott Jézus melléjük szegődik – ők nem ismerik fel –, majd megkérdezi őket: mi okozza nagy szomorúságukat? A tanítványok először meglepődnek a váratlan kérdésen, majd bevallják csalódottságuk okát: „Pedig mi abban reménykedtünk, hogy Ő fogja megváltani Izráelt”! Jézus útközben kimutatja a Szentírásból a keresztáldozatról szóló jövendöléseket. Kedves útitársuk iránt szeretet gyúlt szívükben. Emmausba érkezve meghívják Őt vacsorára, majd a kenyér megtörésénél felismerik a feltámadott Megváltót! A viszontlátás öröme oly nagy volt szívükben, hogy még azon éjszaka visszatérnek Jeruzsálembe elmondani tanítványtársaiknak a boldogító hírt: Jézus feltámadott! Remekül fogalmazza meg a feltámadás örömét egy kedves énekünk: „Feltámadt Megváltómnak szolgálok, Ő itt van a világban, tudom, hogy most is él.” Kérdezed, honnan tudom: itt él a szívemben!

Bátkai Sándor

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu