Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. szeptember 29., 00.22

Advent I. vasárnapja

2008. november 29., 07.00 Szombat

Arad
Az arad-belvárosi katolikus templomban december 1–15-e között hétköznapokon 6.45 órától rorate szentmisét tartanak a Szűzanya tiszteletére.

December 5-én, a hónap első péntekén a minorita atyák meglátogatják az egyházközség betegeit.

Az arad-ségai katolikus templomban megkeresztelték Târzuman Bianca Andreeát.

Az egyházközségben elhunyt Kvász Pál László (76), Kiss György (70), Martin Teodor (92) és Penea Judit Maria (54).

A pécskai katolikus egyházközségben elhunyt Botka Mária (88), Soica Mária Anna (54) és Rognean Ilona (60).

A lippai katolikus parókia alagsorában lévő ifjúsági klubban tegnap este közel 40 helybeli és radnai fiatal részvételével vidám estet tartottak. December 5-én 16 órától Mikulás-ünnepséget szerveznek, amikor közel 100 ajándékcsomag talál gazdára a gyermekek között.

Az arad-belvárosi református templomban ma 17 órától tartják az utolsó adventi bűnbánati istentiszteletet. A vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten advent alkalmából úrvacsorához járulnak a hívek. Hasonló szertartásra kerül sor 15 órától Majláthfalván, 17 órától Aradon kezdődik istentisztelet.

Az egyházközségben elhunyt Lengyel Helén (85) és Corbné Jancsó Katalin (81).

A Mosóczy-telepi református templomban ma 17 órától bűnbánati istentisztelet, a vasárnap délelőtti istentiszteleten advent alkalmából úrvacsoraosztás. Ugyanott 18 órától hálaadó istentisztelet.

Megkeresztelték Kovács Claudiu és Moşneag Katalin gyermekét, Denis Valentint, ma keresztelik meg Barta Attila és Bartlenszky Andrea fiát, Tamás Márkot.

Az arad-gáji református gyülekezetben zajló bűnbánati imahét alkalmából ma 17 órától tartják az istentiszteletet. Vasárnap 10 órától úrvacsoraosztással egybekötött, 17 órától szokványos istentiszteletet tartanak.

A pankotai református gyülekezeti teremben december 1-jén, hétfőn 10órától adventi kézműves foglalkozást szerveznek 12 éven felüli gyermekeknek. Horváth Tímea fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus tiszteletes asszony vezetésével a gyermekek képeslapokat, mécsestartókat, adventi koszorúkat készítenek, üvegfestést tanulnak. A foglalkozásra a reformátusok mellett várják a más felekezetű gyermekeket is.

A helybeli gyülekezeti teremben december 6-án, szombaton 15 órától Csiky Gergely-emlékünnepséget szerveznek.

Az arad-belvárosi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 9órától román, 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentisztelet, az utolsót követően szeretetvendégség.

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus parókián ma 10.30 órától kézműves foglalkozás gyermekek számára, 17 órától kátéóra, 19 órától ifjúsági bibliaóra. Advent I. vasárnapján az imateremben úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet tartanak.

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus imateremben ma 18 órától bűnbánati istentisztelet, vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteleten úrvacsoraosztás.. Ugyanaznap 15 órától Szapáryligeten tartanak hasonló istentiszteletet. Hétfőn 14 órától adventi kézműves foglalkozás gyermekek számára.

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben vasárnap adventi istentiszteletek sorozata indul. Az igehirdetések témája Jézus földre jövetelét világítja meg a prófétai jövendölések fényében. A délelőtti prédikációk alapját a Zsoltárok Könyve képezi, míg az esti alkalmakon Lukács Evangéliuma szól a hallgatókhoz.

A kisszentmiklósi baptista gyülekezet egy szűkebb létszámú énekcsoportja vasárnap missiós szolgálatra utazik a bácskai Hertelenfalvára (Vijlovica). A kisszentmiklósi gyülekezetben vasárnap intenzíven adventi gondolatokkal foglalkoznak.

Fehér
A nagyenyedi református egyházközségben
elhunyt Lőrinc Zsigmond (78).

A  magyarlapádi református egyházközségben elhalálozott Molnárné Szabó Erzsébet (74).

Hunyad
A petrozseényi római katolikus egyházközségben
e héten temették a 18 éves korában elhunyt Resling Zoltánt. A múlt hétvégén több mint ötven fiatal vett részt a petrozsényi plébánián rendezett egyházmegyei ifjúsági találkozón. E hétvégén, szombaton az egyházközség ministránsait várják Petrozsényba, a 9 órától kezdődő találkozóra. Csütörtökön, december 4-én Szent Borbála búcsú lesz a petrozsényi templomban. A magyar nyelvű szentmise délután 5 órakor kezdődik.

A lupényi református egyházközségben vasánap 11 órától kezdődik az ünnepi ádventi istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ.

A lupényi unitárius egyházközségben pénteken temették a 82 éves Tecan Mariát. Vasárnap 10 órától lesz istentisztelet a petrozsényi egyházközségben, 11.30 órától Lupényban, 13 órától pedig Vulkánban.

A szászvárosi református egyházközségben a vasárnap 10 órakor kezdődő istentisztelet után adventi úrvacsoraosztás lesz. A kudzsiri leányegyházban délben egy órakor kezdődik az adventi istentisztelet és úrvacsoraosztás.

A dévai római katolikus egyházközségben az elmúlt héten temették a 93 éves Marksz Rozália nyugalmazott tanárnőt.

Krassó-Szörény
A Resicabányai Havas Boldogasszony Plébánián
advent első vasárnapján 15 órakor adventi koszorúkat készítünk a plébánia nagytermében. Aki részt akar venni, készíthet saját maga számára, vagy idős, esetleg beteg keresztény testvéreinek.

Vasárnap, december 30-án, 18:15-kor felolvassuk a decemberi Életigét. Szeretettel meghívnak mindenkit.

Kedden, 18:15-kor az első áldozásra készülő gyerekek szülei tartanak találkozót.

Szerdán, 18:15-kor a Katolikus Orvosok Szövetsége tartja havi találkozóját a govondári plébánián.

Szombaton, 14:30 óra-kor a tanügyi káderek tartanak találkozót a plébánia nagytermében. Erre az alkalomra meghívják mindazokat, akik a tanügyben tevékenykednek(tek).

December 5–7. között a Temesvári Ifjúsági Központtal együtt lelkigyakorlat az egyházmegye VII–XI. osztályosai számára. A fiatalok iratkozzanak fel a plébániákon.

Jövő vasárnap, 18:15-kor a családok találkozója lesz a plébánia nagytermében. Szeretettel meghívnak mindenkit.

(Pál József-Csaba főesperes-plébános)

Temes
Kápolna megáldása Temesváron
Nm. és ft. Roos Márton megyés püspök ma, szombaton a Piarista Főgimnázium épületében megáldja a Congregatio Jesu nővérek kápolnáját. Az ünnepi szentmise 9 órakor kezdődik.

Ifjúsági találkozó és gyertyagyújtás Facsádon
A hegyvidéki főesperesség fiataljait ma, szombaton, a facsádi plébánia látja vendégül. Az ifjúsági ta­lál­ko­­zó 11 órakor a helyi templomban elmélkedéssel kezdődik, amelyet a lugosi plébánia mellett működő ifjúsági csoport készített elő. Ezt követően az egybegyűltek kiscsopor­tos beszélgetésen vesznek részt, majd a templomban 16 órakor kezdődő liturgia keretében meggyújtják az első adventi gyertyát. Az összejövetelre az egyházmegye több plébániájáról érkeznek fiatalok..

Ádventi vesperás
Az advent időszakában szombaton (magyar nyelven) és vasárnap (német nyelven) 17.30 órai kezdettel a székeskáptalan tagjai vesperást tartanak a székesegyházban.

Roráté-szentmise, szentségimádás fiataloknak
A hajnali szentmisék, a roráték ősi hagyományát elevenítik fel idén is a fiatalok, amikor Temesvár templomaiban hajnali szentmisékre gyülekeznek. December 3-án, szerdán a piarista templomban 6 órakor mutatnak be roráte-szentmisét. Énekel a Gerhardinum Katolikus Líceum kórusa.

                                            *

December 4-én, csütörtökön 19 órakor a temesvár-újkissodai templomban szentségimádáson vesznek részt a fiatalok.

Kolping-tanácskozás
Az újszentesi római katolikus templomban december 7-én 16 órakor tanácskozásra gyűlnek össze a kolpingosok, ahol megbeszélik az adventi ajándékozást a rászoruló családok részére. Az ajándékcsomagok gyűjtésével kapcsolatos tennivalókat Kádár György, a helyi Kolping család elnöke és ft. Heinrich József tb. főesperes, a Kolping család lelki vezetője irányítja.

A buziásfürdői római katolikus egyházközségben, Bakóváron megkeresztelték Juricica Elisabeth Karinát.

Az egyházközségben elhalálozott Molnár Erzsébet (68)..

A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Sebestyén Lázár (76), Ambrus Jolán (88).

A nagyszentmiklósi római katolikus egyházközségben elhalálozott Bajkai Zsófia (85).

A nagycsanádi római katolikus egyházközségben elhalálozott Deffert Kremer Nikolaus (85).

Az újmosnicai református templomban advent első vasárnapján 10 órakor lesz istentisztelet úrvacsoraosztással.

Temesvár
A belvárosi református templomban
megkeresztelték Dávid Sárát.

Az egyházközségben elhalálozott Bedő Mária (67).

Az Új Ezredév református egyházközségben elhalálozott Pélicsné Kotormány Rozália (82).

A vöröscsárdai református imaházban ma, szombaton 11 órakor adventi koszorút készítenek a gyülekezeti tagok. A koszorúkötés munkáját Galambos Ilona irányítja. Vasárnap 11 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

A gyárvárosi Millenniumi templomban házasságot kötött Kása Zoltán és Vlaicu Eda Monica. Az egyházközségben elhalálozott Czifrák Kornél (62), Mihetz Matilda (89).

A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Filip Kabai Katharina (77), Vălan Otilia (75), Banic Antonie Robert (70).

Az újkissodai római katolikus egyházközségben elhalálozott Hudák Mihály (67), Grădinaru Vince Mária (67).

A baptista imaházban advent első vasárnapján az ünnepi istentisztelet 18 órakor kezdődik.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu