Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. március 31., 15.58

Akarsz-e fizetni akkor is, ha nem kell?

Írta: Chirmiciu András
2014. május 02., 03.00 Péntek / Arad
A világtörténelem legkiemelkedőbb eseménye, a megváltás. Két pilléren nyugszik: Jézus Krisztusnak értünk vállalt életáldozatán és az azt követő feltámadáson. Isten örök törvénye kimondja, hogy a „bűn zsoldja a halál”. A bűn lázadás a világteremtő Örök Szent Isten ellen. Itt nincs enyhítő körülmény. Mindnyájan vétkeztünk és ezért a bűn miatt történő életvesztés szükségszerűen be kell, hogy következzen. A Mindenható jellemvonásai között viszont ott van az is, hogy Ő szerető, nagykegyelmű, irgalmas Isten. Hatalmas szánalommal és el nem múló szeretettel tekint az elbukott emberre, és kereste az ember megmentését szolgáló megoldást. Amikor elhangzott a létünkre vonatkozó sorsdöntő kérdés Jézus Krisztus jelentkezett, hogy a bűn okozta halálos ítéletet elvállalja, mint helyettesítő áldozatot az ember megmentése érdekében. Krisztus helyettem fizette meg a nagy árat és megvásárolta számomra a pokol helyett a mennybe szóló belépőt. Aki nem akarja tudomásul venni, hogy Krisztus keresztje érette lett felállítva a Golgotán, az tovább cipeli a meg nem bocsátott bűnöket és átviszi magával a halál mezsgyéjén túlra, az örök visszafordíthatatlan létbe. Ettől kíván megmenteni bennünket Isten. Drága nemzettársaim, Saul-Pál az elvakult vallásos farizeus halálra üldözte a Krisztus hívőket. Egy adott ponton maga Jézus Krisztus állította meg azzal a felszólítással: „Saul, Saul miért üldözöl engem?” (Ap. csel 9, 4) Ezzel azt érzékeltette, hogy aki az igazi Krisztus hívőket üldözi, magával Jézus Krisztussal hadakozik. Ezek után gyökeres változás állt be életébe: üldözőből üldözött lett! Ettől kezdve meggyőződéssel vallotta, hogy „nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről”. (1 Kor. 2, 2) Az ő személye minden mást kizár. (angyalok, Mária, szentek… stb.) Mind egyéni életünk mind nemzetünk történelme bővelkedik tanulságokat szolgáltató időszakokban. A Szabadság-szobor köztéren való felállításának tíz éves évfordulóján jeles hazafiakra emlékeztünk. Vajon tanulunk-e a történelmi eseményekből, mert áldozatok nélkül nincs győzelem! Tekintsünk fel arra, aki a legnagyobb áldozatot hozta meg magyar népünkért is. Gyökeres változást hozna életünkben, ha magunkat megalázva, térdre tudnánk borulni Krisztus keresztjénél. Isten nem bünteti meg vétkeinket kétszer. Akiért Jézus Krisztus vére folyt, az felszabadult a bűn átka alól. Annak már nem kell fizetnie a bűneiért! Ez halálosan komoly kérdés. Sándor, Ilona, György, Magdolna… stb. itt és most kell dönteni ebben a földi létben. Nem úgy megy, hogy majd meglátjuk, mi lesz, amikor át kell lépnünk a túlsó partra. Az végzetesen elkésett időpont lesz. „ Eljön egy nap, amikor minden szem meglátja Őt!”, Jézus Krisztust! Ezért kell töprengés nélkül kihasználni a jelent. Bátkai Sándor
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu