Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Csütörtök, 2020. február 27., 01.12
Dávid Ferenc emlékzarándoklat Déván

Az igazságnak ember útjába nem állhat

Írta: Gáspár-Barra Réka
2012. november 11., 21.00 Vasárnap / Hunyad

Idén is több száz zarándok érkezett Déva várába fejet hajtani Dávid Ferenc egyházalapító unitárius püspök emléke előtt, belemerítkezni abba a szellemi örökségbe, melyet e falak őriznek.

A meghívottak ünnepi beszéde, a hely szelleme, az égő gyertyát, virágot szorongató ifjak, gyermekek látványa ezúttal is mélyen érintette a résztvevők lelkét. Bíró Attila, igét hirdető kökösi unitárius lelkipásztor azonban arra biztatta a zarándokokat, hogy a pillanatnyi élmény megélésén túl induljanak el egy belső, önmaguk és a bennünk rejlő Istenség felé tartó zarándoklatra, úgy ahogyan tette azt Dávid Ferenc, aki az Istent keresve megtalálta az embert.

Bálint Benczédi Ferenc, erdélyi unitárius püspök szintén nagy elődjének példáját méltatva biztatta a lelkiismereti szabadság megőrzésére és megélésére a zarándokokat: a kutatás, a szabad szellemi vizsgálódás nem volt könnyű a múltban és a jelenben sem az. De az Istenben bízó ember mindig talál magában erőt ahhoz, hogy a gondolat szabadságát, a lelkiismeret tisztaságát ne csak őrizze, hanem meg is élje. Munkája, mindennapi cselekedetei is ezt igazolják – fogalmazott az Erdélyi Unitárius Egyház püspöke.

S bár Dávid Ferenc a maga korában magányra ítélve kellett megvívja harcát, fontos, hogy ma felismerjük, hogy mindannyiunk vérében, ereiben egész múltjában és jelenében ugyanaz az örökség csörgedez. Ez pedig arra kötelez, hogy értsük, éljük az Istennel és embertársainkkal való közösséget. Hitünk, tenni akarásunk ne merüljön ki a zarándoklatok fizikai valóságában, hanem forduljunk elsősorban önmagunkhoz a lehető legőszintébben és egymáshoz jó szándékkal, emberi megértéssel – biztatta ifjú társait és az idősebb zarándokokat Fülöp Júlia, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egyesület elnöke.

A vár falai közt mártírhalált halt egyházújító emléke előtt idén több közéleti személyiség is főt hajtott. Magyarország kolozsvári főkonzulátusának képviseletében Debreceni János konzul köszöntötte a zarándokokat, Dávid Ferenc rendületlen hitére és bátorságára világítva rá. – A kolozsvári születésű egyházalapító püspök, a történelmi egyházak hitújítói között időben az utolsó volt. Életcélja a tiszta, jézusi keresztyénség helyreállítása volt és ezt a meg nem alkuvó, élethosszig tartó munkát óriási tenni akarással, az igazság, tisztaság utáni vággyal, örökös újító, kutató lelkülettel és rendületlen hittel végezte. A kutatás, keresés folyamata sok ember életében fontosabbá válik a végcélnál. Az ember természetéből adódóan szereti a biztonságot. Szereti biztos pontokra építeni életét, hitét, családját, munkáját. Az örökös újítónak azonban szembe kell néznie e biztonság elvesztésével és az emberi, múlandó igazságoknál, korlátozott szabadságnál mélyebb és szilárdabb alapokra kell helyeznie életét. Dávid Ferencnek e törekvése, élete és munkássága, mártírhalála az utókorban nyert igazolást – fogalmazott a konzul. 

A székelyudvarhelyi Demeter András szavalatát követően hasonló gondolatokat osztott meg a zarándokokkal, Pogocsán Ferdinánd, helyi RMDSZ-tanácsos is, aki Dávid Ferenc életpéldájára mutatva, hangsúlyozta, hogy létünk minden fontos kérdésében a legfőbb tekintély a lelkiismeret. Ennek hangjára hallgatva kell bátorságot merítenünk az igazságkereséséhez, embertársaink szeretetéhez, elfogadásához.  

A zarándoklat idén is várjátékkal és koszorúzással zárult. A kolozsvári Protestáns Teológia unitárius karának hallgatói, illetve más egyetemeken tanuló társaik, szívhez szóló összeállítással jelenítették meg Dávid Ferenc lelki vívódásait és azt az erős hitet, amely a végsőkig meghatározta életét. A várjáték záró mozzanataként fellobbanó fáklyák fénye kézről kézre járva, lassan bevilágította a vár belső udvarát és fényt vitt a Dávid Ferenc síremlékét rejtő sötét cellába is.

A szabadságot hirdető, de mégiscsak fájdalmas emléket őrző cellával átellenben azonban életet sugárzó gyermekrajzok és az elmúlt évek zarándoklatait bemutató fényképek díszítették a vár falait. Az ODFIE által kiírt rajzpályázatra beérkező mintegy hatvan alkotás kapcsán, a házigazda, Koppándi Benczédi Zoltán dévai lelkipásztor elmondta: örömünkre szolgál, és hálával tölti el szívünket hogy immár 15. éve minden november 15-e táján, ifjainknak sikerül megrendezni az emlékzarándoklatot, melynek dévai gyülekezetünkkel házigazdái lehetünk. Az idei zarándoklatnak pedig kedves színfoltja e rajzkiállítás, amely hűen tükrözi azt a lelkületet, melyet évről-évre megélnek a Dávid Ferenc síremlékéhez zarándoklók.

A rajzpályázat eredményhirdetésére a dévai sportlíceum éttermében került sor, ahol a Magyar Ifjúsági Tanács részvételi oklevéllel és könyvjutalommal díjazta a kis alkotókat illetve a nyerteseket, a helyi gyülekezet tagjai pedig meleg teával, süteménnyel látták vendégül a zarándokokat. 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: Attila / Vasárnap, 2012. november 11., 23.48 Válaszoljál rá!

Pogocsán Ferdinánd, mint a Dévai tanács küldődje szolalt fel és nem, mint az RMDSZ helyi tanácsosa.
Kérem szépen a sajto tájékoztatokat ne probálják torzítani a valóságot.

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu