Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2020. augusztus 05., 15.58

Bemerítés, újjászületés Kisszentmiklóson

Írta: Balta János
2014. július 07., 18.00 Hétfõ / Arad

Tegnap az arad-kisszentmiklósi baptista gyülekezetben 9 órakor kezdődött, bemerítéssel egybekötött istentiszteleten Sallai Jakab lelkipásztor az újjászületés jelenségéről beszélt. Minden születés egy csoda, az élet csodája, ami megmagyarázhatatlan, mert Istentől való. Az újjászületés csodája még inkább megmagyarázhatatlan, mert Nikodémuszhoz hasonlóan, ezt józan ésszel és logikával senki nem tudja megmagyarázni. Nem is szükséges megmagyarázni, elég, ha hiszünk benne, mert a hit révén értjük meg az Isten által véghezvitt világteremtést, Jézus Krisztus isteniségét, a Szentháromság csodáját is. Valaki erre azt mondta: ha az isteni csodákat próbálod megmagyarázni, elveszíted az eszedet, ha viszont tagadod őket, elveszíted az üdvösségedet. E kérdések közül is talán a legfontosabb: hogyan lehet újjászületni? Ez további kérdéseket vet fel: miért kell, hogyan lehet újjászületni? Magunk, személyesen hogy viszonyulunk az újjászületéshez? Újjá vagyunk-e születve?

A megtérés és az újjászületés szinonimák. Mindkettő azt jelenti: aki megtér Istenhez, az újjászületik. Az újjászületés viszont azt jelenti, előbb meghalunk, hogy újjászülethessünk. A bemerítés tulajdonképpen azt jelképezi, hogy szimbolikusan eltemettetünk a régi élettel a halálba, majd feltámasztatunk egy új életbe, magunk mögött hagyva a régit.

Mindezt azért kell megtennünk, mert bűnben születtünk, rossz természetet örököltünk, amit magunkkal hordozunk. A nevelés sokat számít, de az ember természetét nem tudja kicserélni. Ha az ember magától rájön erre, megteszi az első lépést az újjászületésre. Tehát újjá kell születnünk, mert eredetileg nem olyan lélekkel születünk, hogy bemehessünk Isten országába. Aki viszont az újjászületéssel kétszer születik, az örökké élhet, mert a fizikai halál uralkodhat ugyan a testünkön, de eljön az idő, amikor Isten ezt is legyőzi, megváltja a testünket is. Ha valakinek nincs újjászületett élete, kiválik Isten országából. Ezt Jézus is kifejti: aki nem születik hitből és lélekből, az nem mehet be Isten országába. Éppen ezért, a bemerítéssel az igaz hívek számára adott a lehetőség az újjászületésre, amivel élnünk kell – hirdette Sallai Jakab lelkipásztor. Az igehirdetést követően, a bemerítésre váró, fehér ruhás Kulcsár Oszkár a hívek nyilvánossága előtt vallott hitet az újjászületés szükségességéről. Elmondta, milyen tényezők győzték meg a bemeríttetéssel járó újjászületést vállalni. Ezt követően a hívek énekelve, imádkozva kivonultak az udvaron álló, vízzel telt medencéhez, aminek a vizébe Sallai Jakab lelkipásztor és Kulcsár Oszkár beleereszkedtek, majd az ilyenkor szokásos imát követően – hegedűvel kísért ének közepette – a lelkipásztor a vízbe bemerítette, majd újjászületve kiemelte a fiatalembert.

A bensőséges jelenet után az átöltözött bemerítővel és bemerítettel együtt, a szertartás az imaházban folytatódott, ahol Varga Géza gyülekezet-vezetőnek a bemerítésről és újjászületésről mondott eszmefuttatása után, Sallai Jakab lelkipásztor az előtte térdeplő, frissen bemerített fiatalember feje fölé tartott kezekkel áldást kért az életére, majd Kulcsár Oszkárral együtt a hívek úrvacsorához járultak. A felemelő szertartásról még a gyülekezethez nem tartozók is lélekben feltöltődve távoztak.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu