Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2022. augusztus 13., 06.20

Döbbenetes a tudatos nemzetrombolás!

2021. február 04., 17.05 Csütörtök / Arad

„Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is!  (Galata 6:7.)

 

Az öröktől fogva létező Teremtő Isten lénye az emberi agy által felfoghatatlan. Nincsenek igazán emberi szavaink, fogalmaink, amelyekkel Őt le tudnánk írni, mert az ember nem tudja megérteni az örök létezést, hogy van egy olyan csodálatos lény a világmindenségben, akinek nincsen kezdete, és nincsen vége. Lényének alapvető építő eleme a szeretet. Így tehát elválaszthatatlan szeretet-közösségben él, mint Atya Isten, Fiú Isten és Szent Lélek Isten. Az örök létezésnek egy pontján a Szentháromság eldöntötte, hogy boldog közösségi létté alakítja a világot oly módon, hogy a szeretet képességével ellátott angyalok, szellemi lények sokaságát hozza létre, ezen felül pedig létrehozza a teremtés koronáját, az embert! A szavakkal leírhatatlan boldogságot megrontotta egy lázadó angyalfejedelem: Lucifer. Látva végzetes tévedését, hogy örökre kegyvesztetté vált, a teremtése révén kapott minden energiáját arra használta fel, hogy megrontsa azt a harmonikus boldog kapcsolatot, ami Isten és az ember között alakult ki. Sikerült is neki a szabad akarattal rendelkező embert bűnre csábítani. Az Édentől kezdve napjainkig talál „emberi segítőtársakat” a rombolásra!

Kedves nemzettársaim! Napok óta hangos a média egy baloldali politikus döbbenetes javaslatától. Az ateista aktivistaként díszelgő Békés Gáspár amellett érvelt, hogy az államnak be kellene tiltania a gyermekek megkeresztelését. Szerinte, az egyházi aktus az emberi szabadságjogot korlátozza. Csiki Szilárd, a magát függetlennek állító politikai személyiség a Magyar Ateista  Facebook-oldal egyik fényképe alá fűzött minősíthetetlen stílusú megjegyzést. Szélsőséges Nyugat-európai társaik mellett a szellemi pestisnek nevezett „genderfasizmus” lelkes támogatói. A közösségi oldalaikon sorra megjelenő keresztényellenes tartalmak – úgy tűnik – nem sértik a Facebook alapelveit.

Drága magyar testvéreim! Jézus Krisztus nem volt vallásalapító! Fizikai testet öltve, Jézus azért jött el mennyei dicsőségéből e földre, hogy el tudja szenvedni a bűneink miatt reánk kiszabott halálos ítéletet. Minden emberi értelmet meghaladó szeretet! Őt gúnyolni, pokoli mélységet jelent! Népünk szétszakított állapota, valamint a zsebkendőnyi ország hátterében mint ismert okok,  a felsoroltak is jelen vannak.

Jézus, mennyei dicsőségébe visszatérve a benne hívőkre bízta a munka folytatását: „Elmenvén, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.”! (Máté ev. 28, 18–19.) Nos, ezen a ponton Békés Gáspár hitetlen kijelentésének van bizonyos jelentősége abban, hogy a csecsemő még döntésképtelen. Jézus ugyanis nem tévedett szavainak sorrendjében, amikor nyomatékosan azt kérte követőitől, hogy előbb tegyék tanítvánnyá az embereket, majd miután hit ébredt bennük, részesítsék őket bemerítő keresztségben. Van olyan ismerősöm, aki őszintén bevallotta, hogy életében csak kétszer volt templomban: amikor megkeresztelték és a szokásos templomi esküvőn! Megkeresztelése kapcsán neve bekerült az egyházi anyakönyvbe, de ettől függetlenül, teljesen hitetlenül élte le egész életét! Nem történt meg sohasem a tudatos döntés Jézus mellett! Vajon mit használt ennek a csecsemőnek, majd a később felnövő embernek a fontos és szent, egyházi aktus? Szomorú, hogy nemzettársaink között is van elég sok ilyen közömbös, mélyre csúszott, nemzetromboló „fickó”!

A csalás és megtévesztés a Sátán eszköztárába tartozik. Már az Édenben kiforgatta Isten szavait. A Megváltó golgotai diadalma után, Sátán az őt legyőző Jézus szavait és életpéldáját próbálja hiteltelenné tenni, akár „illetékesnek” mondott emberi eszközökön keresztül. Sajnos a magyar ateisták is eljutottak a Teremtő gúnyolásának mélységéig! Figyelmeztetés: az Örök Istent büntetlenül nem lehet megcsúfolni: „Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is”!

 

Bátkai Sándor

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu