Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2020. szeptember 25., 18.55
Akit megölelt az Isten

Dr. Boros Béla emlékezete

Írta: Balta János
2008. november 17., 19.41 Hétfõ

Szombaton a dr. Boros Béla címzetes érsek születésnapjának 100. évfordulója alkalmából a Temesvári Római Katolikus Püspökség és a kisjenői plébánia által közösen szervezett megemlékezés délben Kisjenő-Erdőhegy utcáin a gyergyóújfalui fúvószenekar zenés toborzójával indult. 15 órától az ifjúsági ház hittantermében került sor a dr. Boros Béla irodalmi megemlékezésre, amelyen Csanádi János nyugalmazott magyartanár értékelőjét követően a helybeli Körös-mente Irodalmi Kör tagjai Megölelt az Isten címmel Olosz Lajosnak olyan költeményeit adták elő, amelyeket az ünnepelt személyiség ihletett. Molnár Márton gitárkísérettel adta elő a Krónikás ének című, általa megzenésített verset, Apáti Adél, Gácsi Éva, Gáll Éva, Máthé Erzsébet, Molnár Erzsébet, Szilasi Ildikó és Vörös Kinga szavaltak, felolvastak.

Matekovits Mihály minisztériumi vezérigazgató dr. Boros Béláról megtartott előadását néhai Kartal Ernő minorita tartományfőnök szovjet fogságáról írt visszaemlékezéseiből Kiss Anna által felolvasott részletekkel tette még hatásosabbá. Manapság, amikor a jobb élet reményében sokan feladják vallásukat, nemzetiségüket, a kisjenő-erdőhegyi magyarságnak, amelyik két püspököt adott a világnak, kiemelt oka van a büszkeségre.

A kisjenői gyökerű Cziszter Kálmán szenátor-, illetve Búza Gábor képviselőjelöltek ünnepi beszédükben ígéretet tettek a politikai meghurcoltak, elítéltek rehabilitációjának az előmozdítására.

Az irodalmi megemlékezés után feszülettel az élen, egyháziak és világiak átvonultak Erdőhegyre, a címzetes érsek szülőházához, ahol a fúvószenekar várakozott. Nm. és ft. Roos Márton megyés püspök magvas beszédben emlékezett meg az Istenhez meghurcoltatásai, szenvedései közepette is hű maradt érsekről és családjáról. „Mivel érsek urunk is megbocsátott üldözőinek, imádkozzunk mi is a megbékélés, a kiengesztelődés kegyelméért!” – fejezte be mondanivalóját a főpásztor. A könyörgést követően a fiatalok megkoszorúzták a szülőházon lévő emléktáblát, majd a fúvószenekar kíséretével elénekelték nemzeti imánkat és a székely himnuszt. Az ünnepélyes szentmisére, a kisjenői katolikus templomba a feszület nyomában a papnövendékekkel, a több mint 20 pappal és egyházi méltósággal, a meghívottakkal, a hívek nagy tömegével és a fúvószenekarral, a forgalmi rendőrség közreműködésével vonultak be. A msgr. Roos Márton megyés püspök által celebrált megemlékező szentmisét a helybeli ifjúság elmélkedése vezette be. Ünnepi szónoklatában nm. és ft. dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek a papi hivatást elemezte. Azt a meghívást, amit csak az érez, aki már gyermekkorától meghallja Isten hívó szavát. Ilyen ember volt dr. Boros Béla érsek is, akinek röviden ismertette megpróbáltatásokkal, ártatlanul 14 évi börtönbüntetéssel, az azt követő elszigeteltséggel útjelzett életét. Felelevenítette a hozzá fűződő emlékeit, a vele folytatott társalgásait, amelyekből mindig a megbocsátás, a szeretet sugárzott, noha püspökként, a rendszerváltás után érsekként, temesvár-erzsébetvárosi káplánként szolgált nyugdíjazásáig. Rendkívüli egyéniségét talán legjobban a hitvallása jellemzi: „Életem legnagyobb kegyelmei a papi szolgálat, valamint a börtön”.

Ft. Pántya Elemér plébános köszönetet mondott a közreműködésért a gyulafehérvári érseknek, a temesvári püspöknek, az általános helynöknek, a jelen lévő nagyszámú paptestvérnek, a meghívott vendégeknek, a templomot zsúfolásig megtöltő híveknek, az ünnepség megszervezésében közreműködött embereknek, kiemelve az egyik fő szervezőt, Lengyel Csillát, illetve a gyergyóújfalui fúvószenekar áldozatvállalását. Bemutatta az ünnepeltnek Irén nevű unokahúgát, aki a dr. Boros Bélához fűződő gyermek- és fiatalkori emlékeit idézte fel.

Ünnepi beszédet mondott Matula Iosif megyei tanácselnök-helyettes, Horváth Levente alprefektus és Bognár Levente aradi alpolgármester. Az állhatatosságáért, hithűségéért követendő példaképet, illetve a politikai meghurcoltak rehabilitációjának a szükségességét emelték ki. Miután Sipos Enikő sajtóreferens kivetített képekkel alátámasztott előadást tartott dr. Boros Béla címzetes érsek életéről, szolgálatáról, Jakubinyi György érsek Roos Márton püspökkel leleplezték a templom falán a dr. Boros Béláról készült domborművet, a budapesti Dinyés László alkotását.

A megemlékező szertartás után a híveket a parókia udvarán szeretetvendégségen, a meghívottakat az ifjúsági házban vacsorán látták vendégül. Vacsora közben Molnár Sándor karnagy vezényletével térzenét adott a fáradhatatlan gyergyóújfalui fúvószenekar.

A nagyszabású megemlékezésért mindenképp elismerés jár ft. Pántya Elemérnek, aki a tőle megszokott következetességgel dolgozott a csapatával együtt, hogy Kisjenő-Erdőhegyen, illetve a környéken sokáig emlékezetes maradjon a település legnagyobb szülötte, dr. Boros Béla címzetes érsek születésének a 100. évfordulója.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu