Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2021. június 23., 12.16

Ébresztő az „alvók“ számára!

2021. május 06., 15.55 Csütörtök / Arad

„Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam és megfizetek mindenkinek cselekedete szerint!”  (Jel. 22, 12.)

 

Sokszor halljuk: De jó lenne már túl lenni a koronavírus okozta áldatlan helyzeten. Visszatérni a korábbi megszokott életmenetbe. Ha a karantén-fogság idejére nem tűz ki az ember magának hasznos elfoglaltságot, a depresszió könnyen hatalmába kerítheti. Az ember gondolkodó lény, s ha értelmét állandóan a rossz hírek sokasága „bombázza”, szükségszerűen a hatásuk, a befolyásuk alá kerül. Nos, a Teremtő Isten előtt nem ismeretlen semmi, ami e földön történik, sőt minden ember életének legkisebb mozzanatait is jól ismeri, tehát bátran lehet hozzá fordulni segítségért. Valós alapigazság az emberi világban az is, hogy akit nem ismerünk, a bizalmatlanság miatt nem fordulunk hozzá segítségért. Aki életét az Istentől való teljes elszakítottságban éli meg, magára marad, esetleg jóérzésű embertársainak a könyörületére számíthat. Nos, van az emberi világban bizonyos erkölcsi-etikai normarendszer, amely viszont a belülről fakadó isteni szeretet hiányában hamar ki tud hűlni, mert nem az ősforrásból táplálkozik.

Kedves nemzettársaim! Az Örökkévaló Isten szeretetből teremtette az embert, kijelentette magát neki, és kezébe adta a Bibliát, a világ legismertebb könyvét, ahonnan meg lehet Őt ismerni. Az időtlen örökkévalóságból léptünk e földi világba, és kaptunk Tőle néhány évtizedes itt-tartózkodási engedélyt, majd újra átlépünk az időtlenségbe, ahol a fenti igei üzenet alapján megfizet mindenkinek cselekedete szerint. Nos, Ő, a mindenütt jelenvaló Isten, nem zárkózik el a láthatatlan mennyei magasságba, de a Vele való találkozáshoz mi is hozzá kell tegyük kicsi emberi részünket. Így szól a próféta ébresztője: „Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok Őt segítségül, amíg közel van”! (Ézsaiás 55, 6.). A Bibliának különös értéke, hogy belőle a menny gyöngyszeme, az értünk életét áldozó Jézus Krisztus csodálatos személye ragyog ránk. Jézus e földön is megőrizte isteni lényét, csak magára vette időlegesen a földi portestet, hogy el tudja vállalni a mi bűneinkre kimondott halálos ítéletet, mivel szellemi állapotában halhatatlan. Az Ige külön kiemeli: „Engedelmes volt a kereszthalálig”! A fent idézett igeversben van néhány nagyon fontos szó: „megfizetek mindenkinek cselekedete szerint”! Tehát nem elég csak kijelentenem, hogy „én hiszek Istenben, az Úrban vagyok…”, mert nem pusztán a hitet jutalmazza Isten, hanem a hitből fakadó cselekedeteket! Ott vagyok-e a helyemen, ahol Isten szeretne látni, ott végzem-e feladataimat, vagy elhagyom „őrhelyemet”, magyar közösségemet, ahova Isten állított és más „társaságot” keresek, mert azok kedvesebben „udvarolnak” nekem! Ébresztő, mert kemény igazságot fogalmazott meg Jézus: „…aki nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta”! (János ev. 3, 36.).

Drága magyar testvéreim! Tudomásul kell vennünk, hogy maga Isten készíti el számunkra a jócselekedeteket, s így belesimulunk abba a nagy megmentési tervbe, amelyet Isten már az Édenben megígért, amelynek folytatását Jézus, kereszthalála után reánk bízta. Cselekedeteink Istenhitünkről és engedelmességünkről tesznek bizonyságot!  Ekkor hangzik el a csodálatos kijelentés: „Jöjjetek Atyámnak áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot”! (Máté ev. 25, 34.). János apostol levelében világossá teszi, hogy nincsen teljesen bűnnélküli földi ember, mert akkor nem lenne szükség Megváltóra. De a szeretetből fakadó cselekedetek jó példát szolgáltathatnak sok ember számára. Így tett a sokak által nagyra becsült Teréz anya, aki számos elismerés mellett 1979-ben a Nobel-békedíjat is megkapta. Fiatal, amerikai újságíró érkezett, hogy készítsen vele interjút. Teréz anya elfoglaltságára hivatkozva kérte, hogy jöjjön ki vele a „terepre”, és ott meglátja, amit végez. Gyakorlatban mutatta be: a földön fekvő beteg sebeit mosta és kötözte. Ekkor váratlanul megszólalt a fiatal újságíró: „Hát én ezt tízezer dollárért sem tenném”! Teréz anya részéről a válasz meg is jött: „Annyiért én sem tenném meg, de Jézusért szívesen megteszem”! Kedves magyar testvéreim, napjaink történései, az idők jelei egyértelműen „ébresztőt fújnak”, keresni Isten akaratát és ez cselekedeteinkben nyilvánuljon meg, mert, ahogy Jakab apostol mondja: „A hit cselekedetek nélkül halott”! Az idő lejár, Jézus visszajön és egy boldog hajnal köszönt reánk. Ezt fogalmazza meg egy kedves énekünk: „Már jön a hajnal az éjnek vége, már dicsőn virrad az örök nap. E földi létnek sok gondja könnye, ha jön a hajnal mind itt marad… elfeledünk fájó könnyet, fájó múltat”!

 

Bátkai Sándor

        

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu