Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. május 26., 22.54

Egyházaink hírei

2008. február 02., 04.00 Szombat
Hamvazószerda

Hamvazószerda szigorú böjti nap, amikor minden 16 és 65 év közötti katolikus keresztény háromszor étkezik, de csak egyszer lakik jól. Hamvazószerdán elkezdõdik a 40 napos bûnbánati idõ, amikor minden pénteken a 14 éven felüli katolikus híveknek tartózkodniuk kell a húsfogyasztástól és a zajos mulatságoktól.

Arad
Nagyböjt idején az arad-ségai katolikus templomban minden pénteken 17 órától keresztúti ájtatosságot tartanak. Megkeresztelték Martinaº Maya Mirunát, ma keresztelik Boros Boglárka Antóniát. Az egyházközségben elhunyt Cserni András (84). A pécskai katolikus egyházközségben elhunyt Hajas Sándor (76). Ma, Gyertyaszentelõ Boldogasszony napján a kisiratosi katolikus egyházközséghez tartozó Mácsán 9, Kürtösön 10, Kisiratoson 11 órakor kezdõdik a szentmise. Vasárnap 9 órától Mácsán, 10 órától Szentmártonon, 11 órától Kisiratoson celebrálnak szentmisét. Az arad-belvárosi református templomban hétfõtõl naponta 17 órától bûnbánati istentiszteletet tartanak a jövõ vasárnapi, böjtfõi úrvacsorára készülve. A Mosóczy-telepi református gyülekezetben vasárnap 10, illetve 18 órakor kezdõdik az istentisztelet, a kettõ között, 15 órától a németszentpéteri szórvány-gyülekezetben tartanak istentiszteletet. A feketegyarmati református egyházközségben február 10–17. között imahetet tartanak. A naponta 18 órakor kezdõdõ istentiszteleteken február 10-én, vasárnap Józsa Ferenc arad-mosóczy, hétfõn Visky János kolozsvári, szerdán Karikó Zoltán balatonõszödi, csütörtökön Adorján Kálmán marosvásárhelyi, pénteken Lõrincz János marosvásárhelyi, szombaton Balogh Barnabás debreceni, míg február 17-én, vasárnap Kereszturi Erzsébet Szatmár megyei református lelkipásztor szolgál. A gyülekezetben elhunyt Fodor József (80). A kisperegi református egyházközségben hétfõtõl vasárnapig tartó bûnbánati imahét alkalmából, vendéglelkészek közremûködésével az istentiszteletek naponta 17 órakor kezdõdnek Nagyperegen, 18 órakor Kisperegen. Az arad-belvárosi evangélikus-lutheránus imateremben a vasárnap 10 órakor kezdõdõ istentiszteleten úrvacsorához járulnak a hívek, majd szeretetvendégségen vesznek részt. Az istentisztelet idején a gyermekek számára mûködik a vasárnapi iskola. Ugyancsak a helybeli parókián tegnap este batyus farsangi ünnepséget szerveztek, ahol a jelmezt öltött gyermekek és felnõttek vidáman szórakoztak. A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus imateremben a vasárnap 18 órakor kezdõdõ istentisztelettel ér véget az imahét. Az igehirdetést követõen tombolanyereményeket sorsolnak ki, majd szeretetvendégségen vesznek részt. Ugyancsak vasárnap 15 órától Békési Krisztina vezetésével a helybeli Szivárvány amatõr színjátszó csoport próbálja a Lúdas Matyi címû vígjátékot. Az imateremben jövõ szerdán 19 órai kezdettel bibliaórát tartanak. Régi hagyomány szerint hamvazószerdán farsangi jelmezbe öltözött fiatalok egy csoportja otthonukban meglátogatja az embereket, akik megvendégelik õket, míg a látogatók hangos kurjantásokkal, mókázással próbálják elûzni a telet. Az arad-belvárosi baptista imaházban a vasárnap délelõtti istentiszteleten úrvacsorához járulnak a hívek, akik a továbbiakban évi beszámoló közgyûlésen vesznek részt. Lévén a Baptista Világszövetség vasárnapja, az esti istentiszteleten közeli és távoli hittestvérekre gondolva, a témához kapcsolódó szolgálatokat tartanak.

Fehér
A marosújvári református egyházközségben február 4–10. között tartják az ökumenikus imahetet, vendéglelkészek szolgálatával. Jövõ vasárnap az imahét úrvacsoraosztással zárul. A nagyenyedi református egyházközségben elhunyt Mihály József (84) és Turzai Jolán (77). Ma szombaton 16 órától tartják a vasárnapi iskolások farsangi bálját.

Hunyad
A szászvárosi református egyházközségben vasárnap 10 órakor kezdõdik az istentisztelet. A tordosi leányegyházban 12, Lozsádon pedig délután 2 órakor lesz istentisztelet. A dévai római katolikus egyházközségben ma, Gyertyaszentelõ Boldogasszony napján megünneplik a szerzetesi elkötelezettség világnapját is. Vasárnap valamennyi szentmisét követõen balázsáldás lesz a Szent Antal templomban. Szerdán, hamvazószerda lévén, este 6 órától ünnepi szentmise. A lupényi református egyházközségben ma temetik a 65 éves korában elhunyt Nagy Ferencet. A vajdahunyadi református egyházközségben holnap temetik a 77 éves korában elhunyt Csontos Irmát. A böjtfõ elõtti nagyhéten szerdától kezdõdõen minden délután 4 órától bûnbánati istentisztelet. V. Háló-találkozó Déván. Jövõ vasárnap, február 10-én 9 órától Háló-találkozót tartanak a dévai Téglás Gábor Iskolacsoportban. Részvételi szándékot Makai Istvánnál lehet jelezni a 0722-804-161-es telefonszámon.

Temes
Ünnepi miserend
A római katolikus egyház liturgikus naptárában február 2. Urunk bemutatásának – régi magyar nevén Gyertyaszentelõ Boldogasszony – ünnepe. Ezen a napon a temesvári egyházmegye templomaiban a vasárnapi miserend érvényes. A szentmise keretében a Krisztust jelképezõ gyertya megszentelésére is sor kerül.
Elõadássorozat fiataloknak
A tavaly márciusban megkezdett interaktív szemináriumsorozat keretében Robert Lazu tanár, filozófus A hit megélésének kalandja témával tart elõadásokat. A soron következõ találkozó február 4-én, hétfõn 19 órakor lesz az Egyházmegyei Ifjúsági Központ termében. Az értekezés címe: Jézus kereszthalála.
Szentségimádás Temesváron
Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében február 7-én, csütörtökön 19 órakor a temesvár-szabadfalui templomban tartanak szentségimádást a fiataloknak. A lugosi római katolikus templomban megkeresztelték Kalusi Rozalindát. Az egyházközségben elhalálozott Huth Antoniu (70). A lugosi református egyházközségben elhalálozott Gyenes Ilona (72). A dettai római katolikus templomban megkeresztelték Irimia Maria Magdalenát, Covaci Ovidiut. Az egyházközségben elhalálozott Vladu Elisabeta (75). Az újszentesi római katolikus templomban házasságot kötött Krista Róbert és Cârge Daniela Florina. A szapáryfalvi református egyházközségben elhalálozott Modra Lajos (72). A végvári református templomban a hétfõn kezdõdõ imahéten meghívott lelkészek mûködnek közre.

Temesvár
A belvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Pelic Katalin Angyalka (92). A józsefvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Kirchner Natália Carlát, Mihalea Andreea Narcisát. Az egyházközségben elhalálozott Lukács Julianna (88), Cocea Elisabeta (87). A gyárvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Székely Erzsébet (83), Laczkó Lukrécia (61). Az erzsébetvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Horváth Erzsébet (86). Az újkissodai római katolikus egyházközségben elhalálozott Cârlig Emma (80), Molnár Dezsõ (76). A mehalai római katolikus templomban házasságot kötött Maxim Ionuþ és Bugneriu Adriana. A belvárosi református templomban vasárnap a 10 órakor kezdõdõ istentiszteletet követõen a gyémántlakodalmukat ünneplõ Szalai Gusztávot és Rozáliát köszönti a gyülekezet. Az Új Ezredév református egyházközségben elhalálozott Veress Viktória (85), Kovács Károly (81), özv. Neagºuné Ravasz Ibolya (79). A baptista imaházban vasárnap 18 órakor Mayer György magyarországi lelkész hirdet igét.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: Hamvazószerda / Hétfõ, 2008. szeptember 29., 02.00 Válaszoljál rá!

Ha naponta 3x étkezem, hogy csináljam, hogy csak egyszer lakjak jól? 40 napig bűnbánatot tartok, és ha húst eszem akkor elrontottam a bűnbánatot, de ha hazamegyek és vétkezem, akkor megint hamvazószerdáig kell várnom, hogy megbánjam a bűnömet, vagy hétköznap is bocsánatot kérhetek Jézustól? Vagy nem is Jézustól, hanem az Atyától, hogy feloldozzon, de most összezavarodtam, mert ki is az én Atyám? Vagy most, hová is kell mennem az én bűneimmel? Hallottam, hogy Jézus Krisztus magára vette az én bűneimet, akkor ezek szerint már megbocsátotta az Isten!

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu