Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2020. augusztus 14., 17.52

Egyházaink hírei

2008. június 07., 06.00 Szombat
Arad
Bérmálás Arad-Ségában

Az Arad-ségai katolikus templomban vasárnap 10 órakor kezdődő ünnepélyes szentmisén msgr. Böcskei László általános helynök 56 fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. A bérmálkozók felkészítését ft. Király Árpád marosi főesperes, helyi plébános, valamint ft. Kocsik Zoltán segédlelkész irányította.

Arad-belvárosi katolikus hírek
Vasárnap az arad-belvárosi katolikus templomban 10.30 órakor kezdődő plébániai nagymisén 15 magyar gyermek járul első szentáldozáshoz, majd a 12 órakor kezdődő román nyelvű szentmisén 12 gyermek.

Ugyanaznap a 18 órakor kezdődő szentmisét követően kerül sor a Rózsafüzér Társulat titokváltására. A templomban június 10-én, kedden az esti szentmisén kerül sor a Szent Antal Nagykilenced záró elmélkedésére. Június 13-án, pénteken, Szent Antal ünnepén 7.30 órától szentmisét tartanak a szent tiszteletére, ugyanaznap 18 órakor kezdődik a háromnyelvű ünnepélyes, templombúcsúi szentmise. Ezt megelőzően 17.30 órakor a kisgyermekek megáldására, liliomszentelésre kerül sor.

A templomban 20 órától a Sabin Drăgoi Művészeti Líceum tart ünnepi koncertet. A szertartásokra, rendezvényekre szeretettel várják a híveket.

Az egyházközségben elhunyt Fábián Imre (73).

Elsőáldozás Lippán
Vasárnap a lippai katolikus templomban 10 órakor kezdődő szentmisén 7, míg az egyházközséghez tartozó Cseralján (Aluniş) 16.30 órakor kezdődő szertartáson 3 gyermek járul első szentáldozáshoz. Június 13-án, pénteken 9 órától a lippai templomban szentmisét celebrálnak Szent Antal tiszteletére. Ezt megelőzően liliomszentelési szertartásra kerül sor.

Esperesi gyűlés Nagyiratoson
Június 10-én, kedden a nagyiratosi katolikus templomban 10 órakor szentmisével veszi kezdetét az Arad-kerületi papság részvételével megtartandó esperesi gyűlés.

Az arad-belvárosi református templomban vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten a gyermekek énekekkel, versekkel köszöntik az édesanyákat, valamint a nagymamákat.

A nagyzerindi református imateremben az elmúlt vasárnap a gyermeknap alkalmából tombolával, bibliai játékokkal egybekötött teadélutánt szerveztek. A templomban jövő vasárnap 10.30 órakor kezdődő istentiszteleten ünnepélyes tanévzárót tartanak.

A borossebesi református gyülekezetben elhunyt Nedeszki Éva (77).

Az arad-belvárosi evangélikus-lutheránus imateremben ma 10 órától kerül sor a konfirmándusok meghallgatására. A templomban vasárnap 9 órától román nyelvű istentisztelet, a 10 órakor kezdődő magyar nyelvű istentiszteleten 3 fiatal konfirmál, utána szeretetvendégség. Ugyanott 12 órától német nyelvű istentisztelet következik.

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus lelkész és a hívek egy csoportja csütörtökön, hősök napján részt vettek a helybeli ortodox templom udvarán lévő I. világháborús román és magyar helybeli elesettek neveit tartalmazó emlékműnél megtartott ünnepségen. Az egyház képviselői részt vettek az iskolában tegnap megtartott végzősök tanévzáróján, illetve ott lesznek vasárnap a nagy kultúrotthonban 16 órakor kezdődő óvodások tanévzáró ünnepségén is.

Svájci vendég a belvárosi baptistáknál
Vasárnap újra jeles vendéget fogad az arad-belvárosi baptista gyülekezet, ahol a 10 órakor kezdődő istentiszteleten a svájci Ethos keresztyén folyóirat főszerkesztője tart előadást. A hosszabb körúton lévő főszerkesztőt elkíséri dr. Kovács Ildikó is, aki tolmácsként, de előadóként is közreműködik az istentiszteleten. A rendkívüli élményt tartogató alkalomra a szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Fehér
A Kolozsvári Evangélikus-Lutheránus Egyházmegye szervezésében kedden és szerdán Torockószentgyörgyön került sor az egyházmegyei és a budavári (Magyarország) lelkészek közös értekezletére. Az összejövetel témája A liturgiai reform volt. A kiváló hangulatban lezajlott összejövetelen közös előadásokat hallgattak meg, megbeszéléseket folytattak, testvérgyülekezeti kapcsolatok jöttek létre. A lelkészértekezletre az egyházmegye minden lelkésze meghívót kapott.

A magyarlapádi református egyházközségben ma délután örök hűséget esküsznek egymásnak Gudor Péter és Kiss Lívia.

Hunyad
A vajdahunyadi római katolikus egyházközségben ma köt házasságot Oprean Sorin és Schiau Simona, az esküvői szertartást Ákos tisztelendő celebrálja.

Az elmúlt héten temették a 36 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Tamás Krisztiánt. Páduai Szt. Antal napján, június 13-án reggel 9 és délután 6 órakor lesz szentmise a vajdahunyadi templomban. Az egyházmegye felkérésére június 8-án, illetve 15-én gyűjtést szerveznek a katasztrófasújtott ázsiai országok népeinek megsegítésére. A pénzadományokat vasárnap a szentmisék után, hétköznap a hivatalos program szerint az irodában fogadják.

A vajdahunyadi református egyházközségben a héten temették a 83 éves korában elhunyt Király Lajost.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben a múlt héten kísérték utolsó földi útjára a 68 éves Dandea Ioant.

Az iszkronyi római katolikus leányegyházban június 13-án, Páduai Szent Antal napján délután 5 órától ünnepi szentmisét tartanak.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órától kezdődik az istentisztelet. Jövő vasárnap délután 4 órától lesz istentisztelet a templomban, utána megkeresztelik Şurubaru Cristian és Csuka Melinda Cristian David nevű kisfiát.

Az algyógyi református leányegyházban vasárnap 12 órától lesz istentisztelet.

Temes
Folytatódik a világiak képzése
A temesvári Püspökség által a világi alkalmazottak és munkatársak számára indított továbbképző tanfolyam újabb előadásaira kerül sor ma 9 órától a Gerhardinum Katolikus Líceumban. A kurzus témáját ezúttal a különböző ájtatosságok és imaformák képezik. A keresztúti ájtatosságról, a Rózsafüzér- és a különböző Mária-ájtatosságokról, a szentekhez intézett imákról, valamint az imaórákról, zsolozsmákról ft. Kapor János majláthfalvi plébános, Cernic Teresa ferences nővér és dr. Imogen Tietze, a lippai Hildegardis lelkigyakorlatos ház igazgatója értekezik.

Főpásztori látogatás
Június 8–15. között nm. és ft. Roos Márton megyés püspök folytatja a temesrékasi plébánián megkezdett vizitációját. Ott-tartózkodása alatt a Főpásztor felkeresi a helyi, valamint a plébániához tartozó filiák római katolikus közösségeit, a más vallásfelekezethez tartozó egyházközségeket és a különböző közigazgatási intézményeket. Útjára elkíséri ft. Stoianovici Petar temesrékasi plébános.

A dettai római katolikus templomban házasságot kötött Schenk Nicolae Constantin és Simancovici Sanda Ionela. Az egyházközségben elhalálozott Fittler Magdaléna (82).

A zsombolyai római katolikus templomban megkeresztelték Catagiu Andreea Gabrielát, Todor Alint. Az egyházközségben elhalálozott Sági Ilona (83), Kereszturi Anna (75), Rus Ioan (48), Ferenc János (63).

A nagycsanádi római katolikus templomban házasságot kötött Ferenc Csibi József és Perdum Crina Florentina. Az egyházközségben elhalálozott Harkai Erzsébet (88).

Az újszentesi római katolikus templomban megkeresztelték Kovács Vencel Dávidot.

Az igazfalvi református templomban megkeresztelték Costinianu Nagy Ludmilla Tiestet.

Temesvár
A belvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Focşa Liuza Mariát, Mátéfi Dávidot. Az egyházközségben elhalálozott Virág János István (66), Kozma Edit (78).

Az erzsébetvárosi római katolikus templomban házasságot kötött Gavrilă Cristian és Fuslea Camelia Anca, Velciov Adrian és Ungur Ioviţa. Az egyházközségben elhalálozott Dinculescu Vilhelmina (99), Todoran Gheorghe (60).

A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Győrfi Zoltán (70), Manga Lajos (71). A belvárosi református egyházközségben elhalálozott Deáki Adalbert (66).

Az Új Ezredév református egyházközségben elhalálozott Schäffer Erzsébet (82).
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu