Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2020. szeptember 26., 17.28

Egyházaink hírei

2012. június 15., 16.39 Péntek / Arad, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény, Temes

„Bizalom tölt el minket, és nem feledkezünk meg arról, hogy míg a testben vándorként élünk, távol járunk az Úrtól. Ha hitben élünk, a szemlélet még nem osztályrészünk, ám bizalom tölt el bennünket, így jobban szeretnénk megválni a testtől, és hazaérkezni az Úrhoz.”

(2 Kor. 5, 6–8)

 

Vasárnap a nagyiratosi katolikus egyházközséghez tartozó Nagyvarjason a 11.30-kor kezdődő szentmisén 3 lány és 1 fiú járul először szentáldozáshoz. Nagyiratoson elhunyt Bene Lajos (77), Nagyvarjason Koválik György (72).

Az arad-ségai katolikus templomban Bugariu Adrian házasságot kötött Iricz Dana Mariával. Ugyanott megkeresztelték Mittelbrun Alexandra Corneliát.

A pécskai katolikus egyházközségben eltemették Şatran Alissa újszülöttet, elhunyt Kabát Sándor (82).

A zimándújfalui katolikus templomban tegnap 10 órától hálaadó szentmisét tartottak a helybeli általános iskola végzőseiért. Ugyanott, a vasárnap 11.30 órakor kezdődő szentmisén a Temesvári Opera vonósnégyese lép fel. Zimándújfalun elhunyt Csányi József (59) és Ádám Imre (84).

Tegnap a Jézus szíve nevére felszentelt újszentannai katolikus templomban 10.30 órától a ft. Fekete Virgil plébános szerevezésében megtartott templombúcsúi szentmisét ft. Szilvágyi Zsolt temesvár-józsefvárosi plébános, kanonok celebrálta. Utána klasszikus zenei koncertet tartottak, majd a pankotai esperesség paptestvéreinek havi ülésére került sor.

Az arad-belvárosi református gyülekezetben elhunyt Mészáros Lajos (88).

A Mosóczy-telepi református templomban vasárnap 10 órakor kezdődő, a tanévzáró jegyében megtartandó istentiszteleten a gyermekek és az ifjak énekelnek, szavalnak. A gyülekezethez tartozó Németszentpéteren hozzáfogtak az épülő templom falainak külső szigeteléséhez, a belső munkálatok is jól haladnak. Az építkezés folytatásához szükséges adományokat köszönettel elfogadnak.

Az arad-gáji református templomban vasárnap keresztelik meg Kovács Imre és Karácsonyi Kinga Mátyás nevű gyermekét.

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet tartanak.

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben június 23-án 17 órától kerül sor 4 leány és 2 fiú konfirmációs vizsgájára, akik másnap, vasárnap a 11 órakor a templomban kezdődő istentiszteleten konfirmálnak, járulnak első alkalommal úrvacsorához.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet ifjúsága, valamint Simon András lelkipásztor részt vesz a kisszentmiklósi gyülekezetben péntektől vasárnapig megrendezésre kerülő ifjúsági találkozón, amelynek témája a keresztyén családalapítás, jövőépítés taglalása.

Vasárnap reggel az imaórán Szűcs László és Kürti Elemér szolgál, majd igét hirdet Horváth Sándor. Az esti istentiszteleten Sámuel próféta könyvének első része képezi az igehirdetés alapját.

 

Hunyad

 

A pusztakaláni római katolikus egyházközségben tegnap délután Jézus Szíve tiszteletére tartottak búcsút.

Az urikányi római katolikus leányegyházban ma délelőtt 10 órától lesz a Mária Szíve tiszteletére tartott búcsú.
A tordosi református leányegyházban e vasárnapon reggel 10 órától lesz istentisztelet, Lozsádon pedig déli 12 órától.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap délután 16 órakor kezdődik az istentisztelet.

A dévai telepi római katolikus egyházközségben tegnap temették az 50 éves korában elhunyt Gáspár Ildikót. Vasárnap délben 12 órakor kezdődik a Szent Antal búcsú. Az este 7 órakor kezdődő szentmisén kerül sor a liliomszentelésre és a gyermekek megáldására.

 

Krassó-Szörény

 

 

A Resicabányai Havas Boldogasszony Plébánián vasárnap, június 17-én, a 17:30 órai szentmise keretében a Szűzanya oltalmába ajánljuk az elsőáldozásban részesült gyerekeket, 18:30-kor a felnőttek koordináló csoportjai számára lesz találkozó.

Hétfőn egész napos szentségimádás lesz egyházközségünk számára. Az Oltáriszentség ki lesz téve a reggeli szentmise végétől egészen az esti szentmise kezdetéig.

Hétfőn, 17:30-kor a katekumenek tartanak találkozót.

Pénteken 17 órakor Mama-Baba klub lesz.

Pénteken 18 órakor folytatjuk a keresztelési felkészítő kurzust azon szülők és keresztszülők számára, akiknek a következő időszakban keresztelőjük lesz.

Pénteken a ministránsok zarándoklata lesz Máriaradnára. A szentmise 11 órakor kezdődik.

Jövő vasárnap, június 24-én, az esti szentmise után felolvassuk az „Életigét” és a „Collegamentót” a plébánia nagytermében.

 

Pál József-Csaba

főesperes-plébános

 

 

Temes

 

 

Bérmálás az egyházmegyében

Msgr. Dirschl Johann általános helynök június 16-án és június 17-én egyházmegyénk két egyházközségében bérmál. Június 16-án, szombaton a nándorhegyi templomban 10.30 órakor kezdődő szentmise keretében 43 fiatal részesül a második szentségben. Június 17-én, vasárnap Csákon az általános helynök 28 fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. Az ünnepi szentmise 11.30 órakor kezdődik. A bérmálkozók felkészítését ft. Ciocian Călin nándorhegyi plébános, valamint ft. Filip Dorin Iulian csáki plébános koordinálta.

 

 

 

 

A dettai római katolikus templomban házasságot kötött Bobocică Alexandru és László Klaudia.

A zsombolyai római katolikus templomban házasságot kötött Eberlein Franz és Ţap Andreea.

Az egyházközségben elhalálozott Radu Sida (58).

A nagyszentmiklósi római katolikus templomban házasságot kötött Teodorovici Ioan Daniel és Buchholz Beatrice.

Az egyházközségben elhalálozott Kovács Mária (71).

A gátaljai római katolikus plébániához tartozó Temesbökényben vasárnap a 13 órakor kezdődő szentmise keretében 14 gyermek lesz elsőáldozó.

Az óteleki római katolikus egyházközségben elhalálozott Asztalos János (73).

A lugosi református gyülekezet egy csoportja Gáll Zoltán lelkész vezetésével a Szeretethíd rendezvény keretében szombaton felkeresi az időseket és önkéntes munkával segít a rászorulókon.

 

 

Temesvár

 

A belvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Breitermann Izabella (96), Badea Denise (59), Neu Francisc (54).

Az erzsébetvárosi római katolikus közösség vasárnap ünnepli a szalvatoriánus templom búcsúját. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik.

A józsefvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Iovin Daria Gordana Mariát, Lucescu Francina Cristinát.

Az egyházközségben elhalálozott Szlevik György (87), Istvánfi József (89).

A mehalai római katolikus templomban házasságot kötött Doloca Lucian és Raupenstrauch Simona.

Az egyházközségben elhalálozott Sala Florian (78).

Az újkissodai római katolikus templomban házasságot kötött Gigity Cristian és Pârvu Livia.

A belvárosi református egyházközségben elhalálozott Nagy Gyula (72), Farkas György (85).

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: Lajcsi / Péntek, 2012. június 15., 23.54 Válaszoljál rá!

Nem az újszentannai, hanem az ószentannai templom van Jézus Szíve tiszteletére szentelve!!!

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu