Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2020. szeptember 25., 18.19

Egyházaink hírei

2008. augusztus 02., 09.00 Szombat
Arad


Az arad-belvárosi katolikus templomban augusztus 3-án, a hónap I. vasárnapján 17 órától német, 18 órától magyar nyelvű szentségimádást tartanak. Augusztus 6-án, Urunk színeváltozásának az ünnepén 8 órától német, 10.30 órától magyar nyelvű plébániai nagymise,  18 órától román, 19 órától magyar nyelvű szentmisét celebrálnak.

A templomban ma 14.30 órakor köt házasságot a Mosóczy-telepi egyházközségből Böszörményi Szabolcs Gulyás Zsuzsannával, illetve más időpontban Karácsonyi Eduárd Zoltán Bartyik Hermina Klaudiával.
Az egyházközségben elhunyt Kiss Ferenc (85).

Az arad-ségai katolikus templomban Szilágyi Csaba ma köt házasságot Rátóthi Anitával.

Vasárnap a Simonyi napok alkalmából a simonyifalvi katolikus templomban 10 órakor kezdődő ökumenikus istentiszteleten Deák Bálint helybeli evangélikus-lutheránus lelkipásztor hirdet igét. Ezt követően a hívek átvonulnak a Simonyiak Emlékházába, amelyiknek az udvarán hivatalosan leleplezik az Oroszországba deportált helybeli németek emlékművét, amelyiknél hangosan imát mond Deák Bálint, majd azt megszenteli ft. Hegedűs János katolikus plébános.

A németszentpéteri katolikus egyházközségben elhunyt Jónás János (85).

Az arad-belvárosi református templomban ma 14 órakor köt házasságot Van-Kiss Sándor és Fazakas Hajnalka Irénke, majd megkeresztelik a gyermeküket, ifj. Van-Kiss Sándort. A templomban ugyanaznap 17 órakor köt házasságot Bokor Ervin, Mátyás Anikóval.

Vasárnap 15 órától a belvárosi egyházközséghez tartozó majláthfalvi gyülekezetben istentiszteletet tartanak.

Az arad-belvárosi evangélikus-lutheránus templomban a vasárnap 10 órakor kezdődő magyar nyelvű istentiszteleten úrvacsorához járulnak a hívek. Ugyanaznap 17 órakor köt házasságot Böszörményi Szabolcs Gulyás Zsuzsannával.

A Mosóczy-telepi református egyházközség kladovai nyári táborában szerdán ért véget 70 fiatal számára a táborozás. Jelenleg ugyancsak 70 gyermek nyaral jövő keddig, amikor hozzávetőleg ugyanannyi tini számára kezdődik el a nyári táborozás áhítatok, kiscsoportos beszélgetések, énektanulás, kirándulások, bibliaismereti vetélkedők, játékos program közepette.

A Mosóczy-telepi református templomban vasárnap 10, illetve 18 órakor kezdődnek az istentiszteletek, a hatáskörükbe tartozó Németszentpéteren 15 órától istentisztelet.
Az egyházközségben elhunyt Erdős Erzsébet.

Nagyzerinden vasárnap kerül sor a Csáky család hagyományos évi találkozójára. Idén is több mint 30 tagot várnak az összejövetelre, részt vesznek a délelőtti istentiszteleten, ahol a gyermekek ünnepi műsorral kedveskednek nekik. Istentisztelet után Csáky Barna felújított családi házában folytatódik a találkozó.

Ugyancsak Nagyzerinden, augusztus 10-én, jövő vasárnap 16 órától az imateremben teadélutánt szerveznek a Biblia Éve jegyében. Előadást tart Dénes József lelkipásztor.

Hálaadó ünnepély Szentleányfalván
Isten kegyelméből idén egyházközségünk kettős ünnepély előtt áll. Templomunk fennállásának a 110., illetve az orgona működésének a 100. évfordulóját ünnepelhetjük. E kerek évfordulókról gyülekezetünk vasárnap hálaadó ünnepélyen emlékezik meg, amelyet jelenlétükkel megtisztelnek az egyházi, a civil és a politikai élet jeles képviselői. Gyülekezetünk ez alkalomból emlékoszlopot helyez és avat fel a templom bejárata előtt, de az orgona felújítását is tervbe vette, amely célból önkéntes adakozást is meghirdetünk, remélve, hogy gyülekezetünk tagjai ismét jelét adják értékeink iránti tiszteletüknek. Az eddig beérkezett adományokat hálásan megköszönjük, ugyancsak e célra további adományokat köszönettel elfogadunk. Tisztelettel és szeretettel várunk mindenkit vasárnap a szentleányfalvi református templomban 10 órakor kezdődő hálaadó istentiszteletre, ahol ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megbízott püspöke hirdet igét.

“Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki őbenne bízik” – hirdeti a Zsolt. 34:9. idézet szerint Papp Csaba helybeli református lelkipásztor.

Vasárnap délelőtt az arad-belvárosi baptista gyülekezet Jézus Krisztus golgotai áldozatára emlékezve úrvacsorához járul. 16 órától a gyülekezet tagjai menyegzői istentiszteleten vesznek részt a buzsáki Golgota román baptista gyülekezetben, ahol ifj. Mihály András és Lucaciu Rachel mondja ki a boldogító igent.
Aratási ünnepély Nagyzerinden és Feketegyarmaton
Vasárnap aratási ünnepélyt szerveznek a nagyzerindi, illetve a feketegyarmati baptista gyülekezetekben. A feketegyarmati imaházban 16, illetve a nagyzerindiben 18 órakor kezdődő ünnepélyek címe A szegénység kincsei. A “Van, aki gazdagnak mutatja magát, pedig semmije sincs, van, aki szegény, pedig nagy a vagyona” (Péld. 13:7.) mottó szellemében sorra kerülő ünnepélyre szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Fehér

A marosújvári református egyházközségben szombaton 12 órakor Gorens Sebastia szlovéniai ifjú és Keresztesi Tünde Gabriella örök hűséget fogadnak egymásnak.

A nagyenyedi református egyházközségben vasárnap 10 órakor keresztelik Vitorlai Molnár László és Szilágyi Rózsa Ágnes szülők Rhea nevű gyermekét, továbbá Balogh Szilárd és Koréh Gyöngyi Krisztina, Ádám Barna nevű fiát.

Hunyad

A vajdahunyadi református egyházközségben szombaton hosszú idő után két színreformátus esküvőre kerül sor. Örök hűséget fogad egymásnak Borbély Zsolt és Oláh Erika, illetve Kiss László és Bocskai Réka. Az egyházközségben kedden kísérték utolsó földi útjára Farkas Sándort (76).

A vajdahunyadi római katolikus egyházközség augusztus elsejétől segélylelkészt (káplánt) kap, a brassói származású Farkas László személyében.

A piskitelepi református egyházközségben múlt szombaton fogadott örök hűséget egymásnak ifj. Zsigmond Imre és Crihan Magdalena.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben hétfőn búcsúztatták Münich Margitot (90).

A vulkáni református egyházközségben szombaton lesz Vass Sándor református fiatalember és Crişan Mihaela, reformátussá áttért hajadon esküvője. Az egyházközségben hétfőn kísérték utolsó földi útjára Gyárfás Sándort (63).

A lupényi református egyházközségben pénteken búcsúztatták Fülöp Attilát (44).

A lupényi unitárius egyházközségben kedden kísérték utolsó földi útjára Jakab Hildát (80).

Temes

Fogadalomtétel a karánsebesi templomban
A Jézus és Mária Szent Szívéről nevezett női ferences kongregáció karánsebesi rendháza ünnepi eseményre készül. Augusztus 2-án, szombaton a 10 órai szentmisén négy nővér fogadalomtételére kerül sor: Roca Clara nővér örök fogadalmat tesz, Cristina Blaj, Veronica Antal és Augustina Aldescu nővérek pedig megújítják fogadalmukat. Az eseményen részt vesz Hildegarde Voss tartományfőnöknő. A temesvári püspökséget Msgr. Wonerth László püspöki ökonómus képviseli.

Folytatódik a főpásztori látogatás
Nm. és ft. Roos Márton megyés püspök augusztus 3-tól folytatja a temesvári esperességben megkezdett vizitációját. A Főpásztor ez alkalommal az újszentesi plébániát és a hozzá tartozó filiákat – Hidasliget, Felsőbencsek, Temesgyarmat – keresi fel. A látogatás augusztus 10-én, vasárnap 10 órakor a helyi templomban szentmisével zárul. Nm. és ft. Roos Márton megyés püspököt útjára elkíséri ft. Heinrich József tb. főesperes, helyi plébános.

A lugosi református templomban megkeresztelték Báti András Gábort.

A lugosi római katolikus templomban házasságot kötött Petschauer Olaf és Batta Ramona Alina. Megkeresztelték Petschauer Seát, Lucza Kálmánt.

A dettai római katolikus templomban házasságot kötött Kovács Emánuel és Vastag Mónika. Megkeresztelték Gartner Albertót.

A nagyszentmiklósi római katolikus templomban házasságot kötött Badon Attila és Kerekes Mónika. Megkeresztelték Badon Mária Melániát.

Az egyházközségben elhalálozott Buholcz Christine (47), Popa Ilona (76).

A buziásfürdői római katolikus templomban megkeresztelték Gabriel Iuliant.

Temesvár

A belvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Tosatio Patrickot.

Az erzsébetvárosi római katolikus templomban házasságot kötött Gyuricza Cosmin és Băniseanu Simona, Heismann Róbert és Ciupegea Lavinia. Megkeresztelték Portik Dénest, Ţărmure Alexát.
Az evangélikus-lutheránus egyházközségben, Sándorházán házasságot kötött Ferencz Zoltán és Gross Beatrix.

Az evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.

A baptista imaházban (Drubeta utca 6. szám) vasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással.
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu