Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2020. május 29., 20.26

Egyházaink hírei

2013. február 09., 07.00 Szombat

Kezdődik a nagyböjt

Február 13-a hamvazószerda, a húsvétot megelőző negyvennapos böjt kezdete. Hamvazószerda szigorú böjti nap, a 18–60. év közötti hívők háromszor étkezhetnek, és csak egyszer jóllakásig, tilos továbbá mindennemű húsétel fogyasztása. Ez utóbbi tilalom nagyböjt minden péntekére vonatkozik. A 14 éven felüliek is tartózkodjanak a hús és húsfélék fogyasztásától.

Hamvazószerdán a katolikus templomokban bemutatott szentmisék keretében a pap az előző év virágvasárnapján szentelt barka elégetéséből nyert hamuval keresztet rajzol a hívek homlokára. Ez a szertartás bűnbánatra szólít, egyben az élet mulandóságára emlékeztet.

 

Arad

Az arad-belvárosi katolikus templomban hamvazószerdán 7.30 és 17 órától magyar, 18 órától román nyelvű szentmisét celebrálnak, utánuk hamvazkodással. Nagyböjt folyamán minden csütörtökön 16 órától német, szerdán és pénteken 16 órától magyar, kedden és pénteken 19 órától román nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak.

Az arad-ségai katolikus templomban hamvazószerdán, nagyböjt kezdetén 17 órától magyar, 18 órától román nyelvű szentmisét celebrálnak, utánuk hamvazkodás. Nagyböjt idején, minden pénteken 17 órától magyar, 17.45 órától román nyelvű keresztúti ájtatosság

A mikelakai katolikus templomban hamvazószerdán 17 órától szentmise hamvazkodással, nagyböjt folyamán minden pénteken 16.25 órától magyar, minden csütörtökön 17.30 órától román nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak. Az egyházközségben elhunyt Kiss József (91) és Dărăban Erzsébet (77).

A pécskai katolikus egyházközségben elhunyt Tóth István (58) és Halal Irina (80).

A nagyiratosi katolikus templomban hétfőn és kedden 9 órától kezdődő szentmisén kiteszik az Oltáriszentséget 15 óráig, ameddig egyéni, ezt követően közös szentségimádást tartanak.

A zimándfújfalui katolikus egyházközségben elhunyt Ádám István (87), Andrei Şaguna falubeli hívő.

Majláthfalván eltemették Nyári Etelkát (92).

A lippai katolikus templomban hamvazószerdán 10 órakor kezdődik a szentmise, hamvazkodással. Ugyanitt, nagyböjt idején minden pénteken 16.30 órától keresztúti ájtatosságot tartanak. Az egyházközséghez tartozó Temeshidegkúton (Zăbrani) megkeresztelték Vezér Cristianát. Lippán elhunyt Dávid Gergely (62), Cseralján eltemették Madár Sándort (63).

Az arad-belvárosi református gyülekezetben elhunyt Krikorka Erzsébet (80) és Bajkán János (80).

Az arad-gáji református templomban vasárnap 17 órakor kezdődő istentisztelettel indul a bűnbánati imahét, amelyiknek az alkalmaira szerdától szombatig naponta 17 órától kerül sor. A következő vasárnap 10 órától úrvacsorás istentiszteletet tartanak.

A nagyzerindi református gyülekezetben zajló imahét alkalmait naponta 18 órától tartják a fűtött gyülekezeti teremben. Ma, szombaton Szabó Lajos szalaci református lelkipásztor hirdet igét. Vasárnap Groza Dániel kisjenői katolikus plébános, hétfőn Böjte Csaba ferences rendi szerzetes prédikál. Az alkalmakra szeretettel várják a híveket.

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak.

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus imateremben ma 11 órától énekkar gyermekeknek, vasárnap 11 órától istentisztelet. Ugyancsak vasárnap 14 órától tartják a kisiskolások farsangi mulatságát.

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben február 10–17. között tartják az imahetet, amelyiknek az istentiszteleteire naponta 18 órától kerül sor. Vasárnap Lőrincz Lóránd Péter vadászi református, hétfőn Simon András arad-belvárosi baptista, kedden Szilvágyi Zsolt temesvár-józsefvárosi katolikus, szerdán Jakab István aradi evangélikus, csütörtökön Tolnai Ferenc bélzerindi református lelkész, pénteken Józsa Bertalan teológus, szombaton Vékony Roland teológus, vasárnap 10 órától Vékony Zsolt teológushallgató, míg ugyancsak vasárnap 18 órától Csatlós Róbert majláthfalvi pünkösdista lelkipásztor hirdet igét. A helybeli templomban vasárnap 10, Pankotán 13, Apatelken 15 órakor kezdődik az istentisztelet. Az imahét alkalmaira felekezeti hovatartozástól függetlenül szeretettel várják a híveket.

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben vasárnap délelőtt"Ászá reformjai" címmel hangzik el igehirdetés, majd az esti szolgálat a Máté evangéliumából ihletődik. Alkalmi szolgálatok mellett a felnőttkórus énekel. Délután missziós csoport látogatja meg a pécskai gyülekezetet.

 

Hunyad

A dévai csángótelepi római katolikus egyházközségben szombaton keresztelik Finischer Sofia Serenát. Csütörtökön kísérték utolsó földi útjára Kovács Lajost (63).

A vajdahunyadi református egyházközségben pénteken kísérték utolsó földi útjára Balázs Lászlót (61).

A szászvárosi református egyházközségben a vasárnapi istentisztelet 10 órakor kezdődik Szászvároson és 12-kor Algyógyon.

A petrozsényi református egyházközségbenkedden kísérték utolsó földi útjára Mosdóczi Dezsőt (59).

A petrozsényi római katolikus egyházközségbenszombat este farsangi ünnepségre kerül sor a Caritas házban. Hétfőn, a betegek világnapja alkalmával 10 órától ünnepi szentmisére kerül sor, majd a Caritas házban különböző információs programokra és könnyebb gyógykezelésekre.

 

Krassó-Szörény

A Resicabányai Havas Boldogasszony Plébánia hírei

 Kedden 16.30-kor az elsőáldozásra készülő gyerekek szülei számára lesz találkozó.

 Február 13-a hamvazószerda, a nagyböjt kezdete, szigorú böjti nap. A szentmisék 7.15-kor és 17.30-kor lesznek, mindkettő három nyelven. A szentmise keretében hamuval hintjük meg híveink homlokát, a bűnbánat jeleként. (Ugyanezt tesszük a rákövetkező vasárnap, február 17-én azok számára, akik szerdán nem tudnak részt venni.)

 Szerdán, 18.15-kor a „Historia Domus” munkatársai tartanak találkozót.

 Jövő vasárnap, február 17-én a 10.00 órai és 12.30 órai szentmisék keretében bemutatjuk azokat a gyerekeket, akik idén elsőáldozáshoz járulnak.

 Jövő vasárnap a 12.30 órai szentmise keretében a katekumenek kiválasztására kerül sor. Ők Húsvétkor fognak a szentségekhez járulni.

 Jövő vasárnap 18.15 órakor a felnőttek koordináló csoportjai számára lesz találkozó.

 Mivel február 11-én a betegek napja van, a rákövetkező vasárnap a Katolikus Orvosok Szövetségének a tagjai a plébánia irodájában vérnyomást és cukorszintet fognak mérni és paracetamolt fognak osztani mindazoknak, akik ezt óhajtják.

 A nagyböjtben, minden szerdán 16.30-kor keresztúti ájtatosság lesz a templomban német nyelven, pénteken pedig magyar nyelven, ugyancsak 16.30-kor. Vasárnap a keresztúti ájtatosság a Kereszthegyen lesz 15.30-kor (indulás a plébániáról 15.15-kor). Jövő vasárnap a kereszthegyi keresztutat a családok csoportja fogja koordinálni.

Pál József-Csaba főesperes plébános

 

Temes

Lelkigyakorlat tanulóknak

A Gerhardinum Katolikus Líceum X. A osztályos tanulóinak ft. Kocsik Zoltán, a líceum spirituálisa február 8–10. között lelkigyakorlatot tart a temesvári Marienheim ifjúsági házban.

Zarándoklat a székesegyházhoz

Február 9-én, szombaton egyházmegyénk papsága, valamint a különböző egyházközségekben tevékenykedő férfi és női szerzetesrendek tagjai zarándokolnak a dómhoz. A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Excellenciás Roos Márton megyés püspök celebrálja.

Farsangi mulatság Temesváron

A temesvári, valamint a temesi főesperesség plébániáin működő ifjúsági csoportok tagjainak február 9-én, szombaton 17.30 órai kezdettel az Egyházmegyei Ifjúsági Központ farsangi bált szervez. A jelmezes mulatság helyszíne a Bartók Béla Elméleti Líceum díszterme. A szervezők minden szórakozni vágyó fiatalt szeretettel várnak.

A temesvár-józsefvárosi plébánia hírei

 II. János Pál Pápa 1992-ben február 11-ét a Betegek Világnapjává nyilvánította. Ebből az alkalomból február 11-én, hétfőn a plébániatemplomban délután 5 órakor ft. Szilvágyi Zsolt plébános szentmisét mutat be, amelynek keretében a jelenlévők a betegek szentségében részesülnek.

 Február 16-án, szombaton 11–13 óra között a plébánián a gyermekek és szüleik számára tartanak találkozót magyar nyelven.

A lugosi római katolikus templomban megkeresztelték Radu Alexandru Mariant, Kiss Márkot, Lepcan Marát, Reiter-Szigeti Mária Lujzát, Gajdos Emmát. Házasságot kötött Radu Marian Virgil és Keszeg Mirela Elena. Az egyházközségben elhalálozott Wagner Petru (56).

A zsombolyai római katolikus templomban megkeresztelték Ignác Markust. Az egyházközségben elhalálozott Kovács Antal (77).

A nagyszentmiklósi római katolikus templomban megkeresztelték Balogh Alexia Stefániát, Radu Anya Selenát, Borsos Alexandrut. Házasságot kötött Pál Daniel és Loch Karina Florentina.

Az óteleki római katolikus egyházközségben elhalálozott Szabó Anna (84).

 

Temesvár

A gyárvárosi Millenniumi templomban megkeresztelték Banica Robert Cristiant, Csík Molnár Viktort. Az egyházközségben elhalálozott Frig Péter (82).

A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Sarkadi Mária (87).

A mehalai római katolikus templomban megkeresztelték Robu Emanuelt, Saşek Rebeca Mariát. Az egyházközségben elhalálozott Gál Piroska (84).

Az újkissodai római katolikus egyházközségben elhalálozott Kozsák Pál (72), Tóth Erzsébet (74), Oberle Helmuth Jakob (71).

A szabadfalui római katolikus templomban megkeresztelték Recsky Bogdan Mihait. Az egyházközségben elhalálozott Bohn Eva (89), Lukas Erhardt (56), Sebastian Eduard (74).

Abelvárosi református egyházközségbenelhalálozott Popescu Irén Teréz (69).

Az újkissodai református templomban megkeresztelték Csiszér Márkot, Gergelyfi Eduard Andreast. 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: Sola Scriptura / Vasárnap, 2013. február 10., 21.33 Válaszoljál rá!

Ezek után igazán nem értem Jézus 4o napos böjtjét a puszában!

Hozzászólt: Rácz Lajosné / Vasárnap, 2013. február 10., 13.24 Válaszoljál rá!

Képmutatók!
Hogy írja a Szentírás?
"Te, amikor böjtölsz, egyél húst nyugodtan.
Atyád, aki a rejtekben is lát, a zárt ajtók mögött is látja a te böjtölésedet!"

Hozzászólt: remete 2. / Vasárnap, 2013. február 10., 13.21 Válaszoljál rá!

Sőt békát is.
Ez komoly. Hidegvérű víziállat ugyanis.
Aki szereti a békacombot, nyugodtan bekajálhat belőle egy vajlinggal -de csak egyszer! Kétszer már csak módjával...

Hozzászólt: remete / Szombat, 2013. február 09., 19.10 Válaszoljál rá!

Böjti napokon halat lehet fogyasztani!

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu